X
Narodowy Spis Powszechny Ludnoci i Mieszka 2021
RSS facebook
BIP Biuletyn Informacji Publicznej

eUrząd

ePUAP
Znajdź żłobek

Pogoda Serwis pogodowy IMGW
Miejski Ośrodek Kultury
Miejska Biblioteka Publiczna
Miejskie Centrum Sportu i Rekreacji
MMKS Nowy Targ
Nowy Targ - stolica Podhala miasto z 670-letnią historią, określane przez wszystkich Górali jako Miasto.

» więcej o mieście

Nasze Osiągnięcia

ISO9001:2015

#ekoLiderzy2018

JP II Nowy Targ
Nad Dunajcem
Album-Ocalic
NT Szlak Rowerowy
Rowerowy Nowy Targ
PAP Samorząd
Miejska Orkiestra
nowytarg24.tv
PPUZ
NFOŚiGW
Czyste spalanie
Amazonki
Fundacja im. A. Worw
Aeroklub
WKU Nowy Targ
Pakiet dla średnich
Malopolska

Google Translate - tłumaczenie maszynowe strony:

           
Aktualnie stronę ogląda osób: 66

Zarządzenie Nr 0152-34/06 Burmistrza Miasta Nowy Targ
z dnia 3 sierpnia 2006r. w sprawie:
wprowadzenia systemu ocen funkcjonowania "Katalogu Usług" w Urzędzie Miasta Nowy Targ.


Na podstawie art.31 oraz art.33 ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990r o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2001 r Nr 142 poz.1591 z póź. zm.) zarządzam co następuje:

§ 1

Zatwierdzam system ocen funkcjonowania "Katalogu Usług", który zapewni prowadzenie badań w zakresie jego funkcjonowania, oraz przydatności w załatwianiu spraw w Urzędzie Miasta stanowiący załącznik nr 1 do niniejszego zarządzenia.

§ 2

  1. Ustalam wzór ankiety oceniającej funkcjonowanie w Urzędzie Miasta Nowy Targ karty usług, skierowanej do
    1. klientów Urzędu Miasta, stanowiący załącznik nr 1 do procedury
    2. pracowników Urzędu Miasta, stanowiący załącznik nr 2 do procedury
  2. Pilotażowo w roku 2006 do oceny funkcjonowania kart usług, zostaną wykorzystane również dane zebrane w trakcie badania ankietowego w sprawie oceny wizerunku i oczekiwań klientów Urzędu Miasta Nowy Targ (ankieta stanowi załącznik nr 2 do Zarządzenia).

§ 3

Wykonanie Zarządzenia powierzam Naczelnikowi Wydziału Organizacyjnego.

§ 4

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

§ 5

Traci moc Zarządzenie Nr 0152-27/06 Burmistrza Miasta Nowy Targ z dnia 16 czerwca 2006 r.

Data wprowadzenia: 11-08-2006
Wprowadził: Józef Bryś
Oglądane: 2486

Print Wersja do druku

Urząd Miasta Nowy Targ, 34-400 Nowy Targ ul. Krzywa 1, tel. 18 2611200
© 2009 Informatyka - Jeżeli widzisz błąd na stronie napisz o tym do nas
Polityka cookies i innych podobnych technologii
Klauzula informacyjna RODO
Deklaracja Dostępności
SLE