X
Narodowy Spis Powszechny Ludnoci i Mieszka 2021
RSS facebook
BIP Biuletyn Informacji Publicznej

eUrząd

ePUAP
Znajdź żłobek

Pogoda Serwis pogodowy IMGW
Miejski Ośrodek Kultury
Miejska Biblioteka Publiczna
Miejskie Centrum Sportu i Rekreacji
MMKS Nowy Targ
Nowy Targ - stolica Podhala miasto z 670-letnią historią, określane przez wszystkich Górali jako Miasto.

» więcej o mieście

Nasze Osiągnięcia

ISO9001:2015

#ekoLiderzy2018

JP II Nowy Targ
Nad Dunajcem
Album-Ocalic
NT Szlak Rowerowy
Rowerowy Nowy Targ
PAP Samorząd
Miejska Orkiestra
nowytarg24.tv
PPUZ
NFOŚiGW
Czyste spalanie
Amazonki
Fundacja im. A. Worw
Aeroklub
WKU Nowy Targ
Pakiet dla średnich
Malopolska

Google Translate - tłumaczenie maszynowe strony:

           
Aktualnie stronę ogląda osób: 54

Wydział Rozwoju i Urbanistyki Urzędu Miasta Nowy Targ zaprasza do złożenia ofert na przygotowanie i opracowanie projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Nowy Targ 34 (Spółdzielnie mieszkaniowe) oraz udział w czynnościach związanych ze sporządzeniem zmiany planu według procedur i problematyki określonej w ustawie z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 741).


Nasz znak: RiU.271.3.2021
Nowy Targ, dnia: 05.05.2021 r.

Wydział Rozwoju i Urbanistyki Urzędu Miasta Nowy Targ zaprasza do złożenia ofert na przygotowanie i opracowanie projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Nowy Targ 34 (Spółdzielnie mieszkaniowe) oraz udział w czynnościach związanych ze sporządzeniem zmiany planu według procedur i problematyki określonej w ustawie z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 741).

Charakterystyka obszaru:

  • powierzchnia terenu - ok. 119 ha;
  • uchwała Nr XXIX/318/2021 Rady Miasta Nowy Targ z dnia 19 kwietnia 2021 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Nowy Targ 34 (Spółdzielnie mieszkaniowe);
  • teren objęty opracowaniem określa załącznik graficzny do ww. uchwały;
  • postulowana zmiana opisana w ww. uchwale wraz z uzasadnieniem.

Kryteria dotyczące oferentów:

  • wykonawca musi wykazać się wykonaniem co najmniej 1 planu lub jego zmiany, na podstawie ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym sporządzonych dla obszaru miejskiego,
  • wykonawca musi spełniać warunki zgodne z art. 5 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym,
  • wykonawca musi dysponować pracownikami, sprzętem oraz oprogramowaniem umożliwiającym wykonanie zamówienia w technikach umożliwiających przekazanie Zamawiającemu zmiany planu w formacie dgn lub dxf oraz przetworzenie do postaci cyfrowej (aplikacje GIS - zwektoryzowanie do postaci ESRI shapefile zgodnie z wytycznymi Urzędu Miasta).

Pożądany termin opracowania projektu zmiany planu do opiniowania i uzgodnień: lipiec/sierpień 2021 r.

Oferta powinna zawierać:

  1. cenę brutto za opracowanie projektu zmiany planu wraz z prognozą oddziaływania na środowisko
  2. termin sporządzenia projektu zmiany planu do opiniowania i uzgodnień.

Oferty należy składać do dnia 17 maja 2021 r.

elektronicznie na niżej podany adres:

urbanistyka@um.nowytarg.pl

Z dopiskiem
Oferta - zmiana mpzp Nowy Targ 34 (Spółdzielnie mieszkaniowe).

Pytania w sprawie przedmiotu zamówienia proszę kierować do P. Wojciecha Watychy - Naczelnika Wydziału Rozwoju i Urbanistyki Urzędu Miasta Nowy Targ, pok. 231, tel. 0-18 26 11 271.

z up. Burmistrza Miasta Nowy Targ
mgr inż. Wojciech Watycha
Naczelnik Wydziału

UWAGA:
Niniejsze zaproszenie dotyczy rozeznania rynku dla tego rodzaju usług projektowych. Jeżeli podane w ofertach ceny za wykonanie projektu będą przekraczały kwotę 130 000 zł netto, to zgodnie z ustawą - prawo zamówień publicznych, na wykonanie tego zamówienia zostanie rozpisany przetarg nieograniczony.

Pliki do pobrania

oferty_do_130000_9686.pdf (287) KB

Wytworzył: Magdalena Czyszczoń
Data wprowadzenia: 06-05-2021
Wprowadził: Józef Bryś
Oglądane: 83

Print Wersja do druku

Urząd Miasta Nowy Targ, 34-400 Nowy Targ ul. Krzywa 1, tel. 18 2611200
© 2009 Informatyka - Jeżeli widzisz błąd na stronie napisz o tym do nas
Polityka cookies i innych podobnych technologii
Klauzula informacyjna RODO
Deklaracja Dostępności
SLE