RSS RSS facebook
BIP Biuletyn Informacji Publicznej

eUrząd

ePUAP
Znajdź żłobek

Pogoda Serwis pogodowy IMGW
Miejskie Centrum Kultury
Miejska Biblioteka Publiczna
Miejskie Centrum Oświaty i Usług Wspólnych
Miejskie Centrum Sportu i Rekreacji
MMKS Nowy Targ
Invest in Nowy Targ
Nowy Targ - stolica Podhala miasto z 670-letnią historią, określane przez wszystkich Górali jako Miasto.

» więcej o mieście

Nasze Osiągnięcia

ISO9001:2015

#ekoLiderzy2018

JP II Nowy Targ
Nad Dunajcem
Album-Ocalic
NT Szlak Rowerowy
Rowerowy Nowy Targ
PAP Samorząd
Miejska Orkiestra
nowytarg24.tv
PPUZ
NFOŚiGW
Czyste spalanie
Amazonki
Fundacja im. A. Worw
Aeroklub
WKU Nowy Targ
Pakiet dla średnich
Pomoc Ukrainie
2022 GUS Małopolska
Malopolska

Google Translate - tłumaczenie maszynowe strony:

           
Aktualnie stronę ogląda osób: 92

ZARZĄDZENIE NR 0050.47.2021 BURMISTRZA MIASTA NOWY TARG z dnia 19 marca 2021 roku w sprawie:
zmiany Regulaminu udzielania dotacji na dofinansowanie wymiany systemu centralnego ogrzewania poprzez wymianę niskowydajnych i nieekologicznych palenisk i kotłów na paliwa stałe, na nowoczesne i proekologiczne kotły na gaz z sieci w budynkach mieszkalnych na terenie miasta Nowy Targ z budżetu Gminy Miasto Nowy Targ.


Działając na podstawie art. 30 ust. 1 i 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020 r. poz. 713 z późniejszymi zmianami), zarządzam co następuje:

§ 1

W Załączniku do Zarządzenia Nr 0050.Z.76.2019 Burmistrza Miasta Nowy Targ z dnia 15 maja 2019 r. w sprawie Regulaminu udzielania dotacji na dofinansowanie wymiany systemu centralnego ogrzewania poprzez wymianę niskowydajnych i nieekologicznych palenisk i kotłów na paliwa stałe, na nowoczesne i proekologiczne kotły na gaz z sieci w budynkach mieszkalnych na terenie miasta Nowy Targ z budżetu Gminy Miasto Nowy Targ, wprowadza się następujące zmiany:

1) w § 2 ustęp 1, otrzymuje nowe brzmienie o treści:
"1. Dotacja przysługuje jednorazowo dla konkretnego Budynku."
2) w § 6 ustęp 9, o treści:
"9. Inwestor w ramach niniejszego programu może ubiegać się o dotację jeden raz.",
wykreśla się.

§ 2

Wykonanie Zarządzenia powierza się Naczelnikowi Wydziału Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska.

§ 3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Do pobrania:

  1. DEKLARACJA uczestnictwa w programie dofinansowania z budżetu Gminy Miasto Nowy Targ
  2. OŚWIADCZENIA WNIOSKODAWCY
  3. Harmonogram rzeczowo-finansowy inwestycji
  4. Oświadczenie współwłaścicieli

Pliki do pobrania

zarz_bur_2021_0050_047.pdf (51) KB

Wytworzył: Mateusz Skupień
Data wprowadzenia: 25-03-2021
Wprowadził: Józef Bryś
Oglądane: 1253

Print Wersja do druku

Urząd Miasta Nowy Targ, 34-400 Nowy Targ ul. Krzywa 1, tel. 18 2611200
© 2009 Informatyka - Jeżeli widzisz błąd na stronie napisz o tym do nas
Polityka cookies i innych podobnych technologii
Klauzula informacyjna RODO
Deklaracja Dostępności
SLE