X
Narodowy Spis Powszechny Ludnoci i Mieszka 2021
RSS facebook
BIP Biuletyn Informacji Publicznej

eUrząd

ePUAP
Znajdź żłobek

Pogoda Serwis pogodowy IMGW
Miejski Ośrodek Kultury
Miejska Biblioteka Publiczna
Miejskie Centrum Sportu i Rekreacji
MMKS Nowy Targ
Nowy Targ - stolica Podhala miasto z 670-letnią historią, określane przez wszystkich Górali jako Miasto.

» więcej o mieście

Nasze Osiągnięcia

ISO9001:2015

#ekoLiderzy2018

JP II Nowy Targ
Nad Dunajcem
Album-Ocalic
NT Szlak Rowerowy
Rowerowy Nowy Targ
PAP Samorząd
Miejska Orkiestra
nowytarg24.tv
PPUZ
NFOŚiGW
Czyste spalanie
Amazonki
Fundacja im. A. Worw
Aeroklub
WKU Nowy Targ
Pakiet dla średnich
Malopolska

Google Translate - tłumaczenie maszynowe strony:

           
Aktualnie stronę ogląda osób: 113

Sprawozdanie z działalności Burmistrza Miasta za okres od 9 lutego 2021 r. do 15 marca 2021 r.


AiK.0057.2.2021

W okresie sprawozdawczym, tj. od ostatniej Sesji Rady Miasta, podjęto wiele różnych decyzji, a najważniejsze z nich przedstawiam poniżej:

I. Fundusze Pomocowe i Inwestycje.

 1. W dniu 09.03.2021 r. rozpoczęły się roboty budowlane dla zadania inwestycyjnego pn. Remont ul. Długiej na odcinku od ul. Orkana do os. Bereki w Nowym Targu - Wykonawca: Podhalańskie Przedsiębiorstwo Drogowo-Mostowe, Nowy Targ. Wartość umowna robót: 2 414 075,59 zł. Dofinansowanie z Funduszu Dróg Samorządowych: 1 110 278 zł.
 2. W dniu 11.03.2021 r. rozpoczęły się roboty budowlane dla zadania inwestycyjnego pn. Remont ul. Kasprowicza w Nowym Targu - Wykonawca: Firma Kiernia, Ratułów. Wartość umowna robót: 2 520 460,50 zł. Dofinansowanie z Funduszu Dróg Samorządowych: 1 260 230 zł.
 3. Wystosowano zaproszenie do składania ofert na wykonanie prac projektowych dla zadania inwestycyjnego pn.: "Budowa szybu windowego wraz z zapewnieniem dostępności budynku Urzędu Miasta Nowy Targ dla osób ze szczególnymi potrzebami". Termin składania ofert upływa w dniu 30.04.2021 r.
 4. Podpisano umowę o dofinansowanie zadania "Utworzenie Strefy Aktywności Gospodarczej w obrębie terenów przemysłowych po byłych zakładach NZPS wraz z dozbrojeniem terenów inwestycyjnych". Wysokość dofinansowania: 7 262 561,28 zł. Wartość projektu: 14 034 659,99 zł. Zadanie jest współfinansowane ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020.
 5. Złożono wniosek o dofinansowanie zadania w ramach Modernizacja odcinków dróg dojazdowych do gruntów rolnych na terenie Gminy Miasta Nowy Targ: droga na os. Oleksówki, os. Willowym i os. Szuflów. Wniosek złożono do Marszałka Województwa Małopolskiego o dofinansowanie ze środków budżetu województwa. Po otrzymaniu decyzji o dofinansowaniu w zależności od wysokości otrzymanego dofinansowania, zostanie podjęta decyzja o ich realizacji.
 6. Złożono wniosek o dofinansowanie remontu kapliczki na ul. Składowej w Nowym Targu w ramach konkursu Małopolskie Kapliczki 2021 r. Instytucją Zarządzającą konkursem jest Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego.
 7. W ramach XXV edycji konkursu Modernizacja Roku złożono dwa wnioski do pierwszego etapu konkursu. Złożone wnioski dotyczą modernizacji budynku wieży wodnej oraz budynku dworca PKP w Nowym Targu. Złożone wnioski są także elementem promocji zrealizowanych w naszym mieście inwestycji, które zmieniły znacząco jego obraz, upiększając lokalną przestrzeń publiczną.
 8. Trwają roboty budowlane związane z przebudową, rozbudową i nadbudową Miejskiego Ośrodka Kultury w Nowym Targu. Zaawansowanie robót wynosi około 53 %. Zadanie jest współfinansowane ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020.
 9. Trwają roboty budowlane związane z budową węzła przesiadkowego "PARK & RIDE" przy ul. Kościuszki. Zaawansowanie robót wynosi około 58 %. Zadanie jest współfinansowane ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020.
 10. Według stanu na dzień 15.03.2021 r. zostało złożonych 14 wniosków o refundację wydatku za wykonany przyłącz gazowy na łączna kwotę 33 651,77 zł. O refundację wydatku poniesionego na wykonanie przyłącza gazowego do budynku jednorodzinnego mogą starać się osoby które dokonały wpłat na rzecz Miejskiego Społecznego Komitetu Gazyfikacji Miasta Nowy Targ.

II. Gospodarka Komunalna i Ochrona Środowiska.

 1. Pracownicy Wydziału Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska przeprowadzili łącznie 24 kontrole nieruchomości w zakresie stosowania i przestrzegania przepisów o ochronie środowiska w ramach posiadanych kompetencji. Kontrole przeprowadzane były głównie w zakresie ochrony powietrza i gospodarki wodno-ściekowej. Dokonano również odbiorów nasadzeń zastępczych zawartych w wydanych decyzjach na usunięcie drzew w ramach rekompensaty dla środowiska.
 2. W ramach prowadzonych przez nasz samorząd programów dotacyjnych podpisałem z mieszkańcami 14 umów na dofinansowanie wymian starych kotów centralnego ogrzewania tzw. "kopciuchów" na nowe kotły na gaz z sieci.
  W bieżącym roku w ramach budżetowego programu dofinansowań podpisałem łącznie 24 umowy z mieszkańcami na łączną kwotę 120 000,00 zł. W budżecie zaplanowano kwotę 500 000,00 zł na 100 inwestycji. Zachęcam mieszkańców do korzystania z prowadzonych programów dotacyjnych na wymianę starych kopciuchów na nowe kotły gazowe lub przyłącz do sieci ciepłowniczej
 3. Na podstawie umowy zawartej z firmą DOEKO GROUP Sp. z o.o., przy współpracy z Fundacją Rozwoju Demokracji Lokalnej Małopolskim Instytutem Samorządu Terytorialnego i Administracji złożony został wniosek pre-aplikacyjny do Europejskiego Banku Inwestycyjnego w ramach programu ELENA "Partnerski projekt walki z niską emisją w województwie małopolskim". ELENA - to instrument wspierający przygotowanie inwestycji obejmujących efektywność energetyczną i odnawialne źródła energii. Realizowane projekty mają przyspieszyć mobilizację funduszy na duże inwestycje na poziomie lokalnym. Ze środków uzyskanych w ramach programu można finansować prace niezbędne do przygotowania ww. inwestycji.
 4. Wystosowałem do przedsiębiorców z terenu Miasta Nowy Targ pismo dotyczące założeń uchwały antysmogowej dla województwa małopolskiego, z wyszczególnionymi terminami wymiany kotłów oraz informacjami dotyczącymi możliwości skorzystania z dostępnych na rynku programów dofinansowań do "EkoInwestycji". W piśmie podałem również dane kontaktowe do Zespołu ekodoradców dla biznesu z Małopolskiego Centrum Przedsiębiorczości. Przedmiotowe pismo dostarczone zostało podmiotom prowadzącym działalność gospodarczą na terenie Nowego Targu wraz zawiadomieniem dotyczącym płatności za odpady.
 5. Wraz z decyzjami ustalającymi wysokość podatku od nieruchomości mieszkańcy Nowego Targu otrzymują pismo informujące o założeniach uchwały antysmogowej dla województwa małopolskiego oraz możliwości skorzystania z dostępnych na rynku programów dofinansowań do wymiany starych kotłów centralnego ogrzewania, a także innych form wsparcia finansowego na inwestycje mające na celu ochronę powietrza.
 6. W ramach programu "LIFE" Gmina Miasto Nowy Targ wypożyczyła z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego kamerę termowizyjną, celem dokonywania ogólnych, darmowych analiz budynków zlokalizowanych na terenie miasta. Ekodoradca wraz z pracownikiem Wydziału Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska wykonali 10 inspekcji termowizyjnych budynków. Podczas prowadzonych inspekcji mieszkańcy uzyskali informacje dotyczące strat ciepła w budynkach i możliwościach ich zapobiegania.
 7. W ramach programu "LeadAIR - pomagamy miastom pokonać smog" realizowanego przy współpracy z Forum Energii, w dniu 17 lutego 2021 r. zorganizowane zostało webinarium dla mieszkańców Podhala dotyczące smogu i jego wpływu na zdrowie. Spotkanie pt. "Smog - czy i jak wpływa na nasze zdrowie?" poprowadził dr hab. inż. Artur Badyda z Politechniki Warszawskiej. Prowadzący opowiedział o przyczynach i źródłach smogu, poszczególnych skutkach zdrowotnych najważniejszych substancji szkodliwych oraz o kluczowych działaniach mających na celu eliminację smogu w miastach. Zaproszenie do wzięcia udziału w webinarium zamieszczone było na stronie internetowej Urzędu Miasta oraz na miejskim profilu Facebook.
 8. W dniu 2 marca 2021 r. na Sali Obrad Urzędu Miasta odbyło się spotkanie Uniwersytetu Trzeciego Wieku w Nowym Targu, na którym Ekodoradca wraz z przedstawicielem Nowotarskiego Alarmu Smogowego - Panią Magdaleną Cygan, wygłosili wykład na temat zanieczyszczenia powietrza. W ramach wykładu omówiono w szczególności: stan powietrza w Nowym Targu, wpływ zanieczyszczeń powietrza na zdrowie, sposoby zabezpieczania się przed smogiem, działania realizowane w zakresie ochrony powietrza atmosferycznego, sposoby informowania mieszkańców o stanie jakości powietrza i prowadzenia edukacji ekologicznej, uchwałę antysmogową oraz dostępne programy dofinansowań do wymiany kotłów, odnawialnych źródłach energii, termomodernizacji budynków.
  Słuchacze otrzymali profesjonalne maski smogowe z kompletem filtrów sfinansowane
  w ramach programu grantowego "Nasze Powietrze" realizowanego przez Stowarzyszenie Krakowski Alarm Smogowy. Ponadto w ramach programu LIFE uczestnicy otrzymali materiały edukacyjne dotyczące ochrony powietrza oraz opaski odblaskowe.
  W związku z pandemią COVID-19 spotkanie odbyło się przy zachowaniu obowiązującego reżimu sanitarnego.
 9. W ramach podpisanego porozumienia z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej pracownik Urzędu Miasta pomaga mieszkańcom wypełniać wnioski do Programu "Czyste powietrze". W okresie międzysesyjnym wsparto 85 osób, które były zainteresowane złożeniem wniosków oraz udzielono kilkadziesiąt porad telefonicznych w tym zakresie.
 10. Od dnia 15 marca br. rozpocznie się inwentaryzacja obiektów pod kątem sporządzenia koncepcji montażu instalacji pomp ciepła i kolektorów słonecznych na terenie Gminy Miasto Nowy Targ w ramach projektu pn. "Montaż instalacji odnawialnych źródeł energii na terenie Gmin: Nowy Targ, Miasta Nowy Targ, Czorsztyn, Łapsze Niżne, Brzesko, Alwernia, Babice, Chrzanów, Libiąż oraz Trzebinia" ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego. Audyt będzie przeprowadzony przez Pana Krzysztofa Matysiaka, pracującego dla FlexiPower Group, wykonawcy tychże instalacji.
 11. Na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta i na miejskiej stronie internetowej zostało opublikowane ogłoszenie o możliwości i zasadach skorzystania przez właścicieli i opiekunów zwierząt z dofinansowania do zabiegu kastracji lub sterylizacji psów lub kotów. Przewiduje się dofinansowanie do 50 % poniesionych kosztów standardowego zabiegu, lecz nie więcej niż 100 zł brutto na jedno zwierzę. Pozostałe koszty związane z wykonaniem zabiegu musi ponieść właściciel lub opiekun zwierzęcia. W ciągu roku kalendarzowego właściciel lub opiekun zwierząt może ubiegać się o przyznanie dofinansowania zabiegu dla maksymalnie dwóch zwierząt. Do końca lutego wydano 5 skierowań na zabiegi.
 12. W lutym rozpoczęto także akcję sterylizacji i kastracji wolno żyjących kotów. Do końca lutego na zabiegi skierowano 27 kotów. Umowy na wykonanie zabiegów weterynaryjnych zostały zawarte z 3 lekarzami: lek. wet. Bożeną Ścirką-Wójciak, lek. wet. Romanem Bachulskim i lek. wet. Anną Szeligą.
 13. Zakupiono 200 kg suchej karmy dla kotów, która została wydana osobom dokarmiającym wolno żyjące koty na terenie Nowego Targu.

III. Gospodarka Odpadami.

W dniu 24 lutego 2021 r. Gmina Miasto Nowy Targ nawiązała współpracę z Gminą Miejską Świdnik w ramach pilotażowego Programu GovTech Polska w związku z aplikacją wykrywającą niespójności w deklaracjach określających wysokość opłaty za gospodarowanie odpadami. Aplikacja została przekazana gminie bezpłatnie na zasadach określonych w liście intencyjnym. Współpraca Partnerów będzie miała także na celu wymianę doświadczeń dotyczących przygotowywania i wdrażania w miastach działań rozwojowych.

III. Rozwój i Urbanistyka i Gospodarka Nieruchomościami.

 1. W dniu 4 marca br., w formie on-line odbyła się rada techniczna z udziałem Burmistrza Miasta, Zarządu Dróg Wojewódzkich w Krakowie i jednostki projektowej - PROMOST-WISŁA Sp. z o.o. w sprawie opracowywanej, wielowariantowej koncepcji bezkolizyjnego skrzyżowania DW 957 z linią kolejową nr 99 w Nowym Targu wraz z pozyskaniem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach oraz opracowaniem programu funkcjonalno-użytkowego. Jednostka projektowa przedstawiła dotychczas wykonane prace oraz omówiono wstępne rozwiązania koncepcyjne dla przedmiotowej inwestycji. Kolejna rada przewidywana jest w w połowie kwietnia.
 2. Od dnia 18 marca 2021 r. można będzie składać wnioski do zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego NOWY TARG 26 (Równia Szaflarska). Zmiana obejmuje cały obszar planu. Wnioski można będzie składać do dnia 9 kwietnia br.
 3. W dniach od 25 marca do 16 kwietnia 2021 r. do ponownego wglądu publicznego zostanie wyłożony projekt zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Nowy Targ 26 (Równia Szaflarska). Zmiana planu dotyczy terenów w obrębie os. Polana Szaflarska. Dyskusja nad ww. projektem zmiany planu odbędzie się w dniu 13 kwietnia (wtorek), a uwagi do ww. zmiany planu można będzie składać do dnia 30 kwietnia 2021 r. Wyłożenie projektu zmiany planu, prócz zastosowania dotychczasowych metod odbędzie z wykorzystaniem internetowej platformy PARTYCYPACJA na nowotarskiej portalu Inspire-Hub.
 4. Urząd Miasta Nowy Targ kolejny rok z rzędu znalazł się w czołówce plebiscytu TOP 10 Liderów dostępności danych przestrzennych. Plebiscyt organizuje firma GIAP Sp. z o.o. z którą współpracuje tut. Urząd Miasta.
  Miasto Nowy Targ zajęło miejsce 5 na 225 gmin w ww. plebiscycie. Głównym celem plebiscytu jest promowanie szerokiego dostępu do danych przestrzennych w sieci oraz wykorzystania portali mapowych i e-usług. Jest to idealne rozwiązanie dla nowoczesnego społeczeństwa, zwłaszcza w obecnej, pandemicznej rzeczywistości. Mamy nadzieję, że dotychczasowe wyniki będą impulsem do dalszego korzystania z naszego portalu mapowego dostępnego na stronie Miasta.

IV. Oświata.

 1. Trwa proces rekrutacji do przedszkoli, oddziałów przedszkolnych i klas pierwszych szkół podstawowych. Z terminami rekrutacji można się zapoznać na tablicach ogłoszeń Urzędu Miasta, szkół i przedszkoli prowadzonych przez miasto. Korzystając z okazji, bardzo proszę rodziców, aby nie czekali, z dopełnieniem formalności związanych z zapisaniem dziecka, do ostatniej chwili, ponieważ utrudnia to planowanie pracy placówek w nowym roku szkolnym.
 2. Miasto Nowy Targ realizuje Program "Jeżdżę z Głową". W tym roku, ze względu na aktualną sytuację epidemiologiczną, uczniowie uczestniczą w zajęciach nauki jazdy na łyżwach. Zajęciami objętych zostało 96 uczniów ze wszystkich nowotarskich szkół podstawowych. Program dofinansowany z budżetu Województwa Małopolskiego w ramach zadania: Zagospodarowanie czasu wolnego dzieci i młodzieży.

V. Zamówienia publiczne.

 1. Ogłoszono postępowanie w trybie podstawowym na prowadzenie konserwacji i bieżących napraw sieci i urządzeń oświetlenia terenów publicznych w Nowym Targu, zgodnie z obowiązującymi przepisami i Instrukcją Ruchu i Eksploatacji Sieci Dystrybucyjnej.
  Wyznaczono termin składania ofert na 18 marca 2021 r.
 2. W wyniku ogłoszonego postępowaniu w trybie podstawowym na bieżące remonty ulic, chodników, placów, mostów i przepustów na terenie miasta Nowy Targ w 2021 r. zostały złożone 3 oferty:
  a/ Podhalańskie Przedsiębiorstwo Drogowo-Mostowe S.A. ul. Szaflarska 102, 34-400 Nowy Targ
  - cena oferty 1 073 675,00 zł,
  b/ Kiernia Sp. z o.o. Ratułów 208, 34-407 Ciche - cena oferty 1 118 770,00 zł,
  c/ Firma Handlowo-Usługowa "Kal-Trans" Sp.j. os. Nowe 1E, 34-424 Szaflary - cena oferty
  1 049 345,00 zł.
  Trwa weryfikacja złożonych ofert.
 3. Rozstrzygnięto postępowanie w trybie podstawowym na wykonanie remontów dróg o nawierzchni nieulepszonej na terenie Gminy Miasto Nowy Targ w 2021 r., jako najkorzystniejszą wybrano kolejną ofertę złożoną przez Pana Bartłomieja Majerczyka Solid-Bruk ul. Kościuszki 55, 34-530 Bukowina Tatrzańska z ceną wykonania zamówienia 140 001,00 zł.
 4. Unieważniono zapytanie ofertowe na opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania inwestycyjnego pn.: "Rozbudowa ul. Stawiska w Nowym Targu", ponieważ na sfinansowanie niniejszego zamówienia przeznaczono kwotę w wysokości 75 000,00 zł, natomiast oferta z najniższą cenę została złożona na kwotę 112 668,00 zł.
 5. Ogłoszono zapytanie ofertowe na wykonanie obsługi geodezyjnej Urzędu Miasta Nowy Targ związanej z przygotowaniem inwestycji miejskich w 2021 r. Wyznaczono termin składnia ofert na dzień 22 marca 2021 r.

VI. Drogownictwo i Transport.

 1. Z dniem 8 marca 2021 r. została uruchomiona autobusowa linia użyteczności publicznej Chochołów - Nowy Targ. W ramach tej linii na osiedle Marfiana Góra wykonywane będą 4 kursy w dni nauki szkolnej. W wyniku przeprowadzonego postępowania zgodnie z ustawą Prawo zamówień publicznych przewoźnikiem została firma Przewozy BUS, Stanisław Dyda, z siedzibą w Szczawnicy.
 2. Na drodze wojewódzkiej - ulica Kolejowa przy skrzyżowaniu z ulicą Marii Pajerskiej uruchomione zostało LEDOWE oświetlenie przejścia dla pieszych.
 3. W związku z panującymi warunkami atmosferycznymi przełomu zimy i wiosny, Zakład Gospodarczy Zieleni i Rekreacji na bieżąco uzupełnia ubytki masą na zimno w drogach miejskich zagrażające bezpieczeństwu. Równolegle prowadzone są czynności celem podpisania umowy na remonty bieżące. Po uruchomieniu produkcji masy asfaltobetonowej przez specjalistyczne zakłady, przeprowadzone zostaną typowania i firma wyłoniona w przetargu przystąpi do gruntownych pozimowych remontów dróg.

VII. Kultura promocja i sport.

 1. 28.02.2021 r. - ponad sto osób rywalizowało ze sobą w ramach Zakończenia Karnawału na Śniegu. Tegoroczna edycja zawodów organizowanych przez zespół Mali Śwarni była wyjątkowa - zamiast na stoku na Zadziale zawodnicy rywalizowali na "kole" obok hali lodowej, a zamiast nart zjazdowych w ruch poszły biegówki.
 2. 01.03.2020 r. - w związku z obchodami Narodowego Dnia Pamięci Żołnierzy Wyklętych w Kościele Parafialnym pw. Świętej Katarzyny w Nowym Targu odbyła się Mszę Świętą, po której nastąpiło złożenie wiązanek pod Krzyżem Katyńskim.

Aleksandra Król zdobyła cztery złote medale podczas Międzynarodowych Mistrzostw Polski w snowboardzie rozgrywanych na stoku w Suchem. Zawodniczka, która posiada tytuł "Zasłużony dla Sportu" w Mieście Nowy Targ, wygrała zarówno w slalomie gigancie i slalomie gigancie równoległym, jaki i slalomie oraz slalomie równoległym. Serdecznie gratulujemy sukcesów.

VIII. Biuro Obsługi Mieszkańców i Przedsiębiorców.

 1. Zorganizowano szkolenie dla 96 nauczycieli ze Szkół Podstawowych w Nowym Targu na temat "Rozpoznawania symptomów krzywdzenia dzieci".
 2. Podpisano umowę z Polskim Związkiem, Emerytów, Rencistów i Inwalidów na pełnienie dyżurów w siedzibie Urzędu Miasta Nowy Targ.
 3. Podpisano porozumienie w sprawie przekazania środków finansowych dla Oddziału Leczenia Uzależnień Podhalańskiego Szpitala Specjalistycznego w Nowym Targu w wysokości 11 000,00 zł.
 4. Od 1 lutego można składać drogą elektroniczną wnioski w ramach Programu Rodzina 500+ na nowy okres zasiłkowy 2021/2022. Na dzień 10.03.2021 r. do Ośrodka Pomocy Społecznej wpłynęło 2106 wniosków, wydano już ponad 1000 rozstrzygnięć w sprawie świadczenia wychowawczego.
  W dalszym ciągu - z uwagi na stan epidemii - zgodnie z poleceniem Wojewody Małopolskiego nr 349/2020 z dnia 26 listopada 2020 r. nowotarski Klub Senior+ realizuje swoje zadania z wykorzystaniem metod i technik porozumiewania się na odległość oraz w formie alternatywnych sposobów realizacji zajęć, które prowadzone są poza siedzibą.
 5. Ośrodek Pomocy Społecznej w Nowym Targu w związku z utrzymującym się stanem epidemii na obszarze kraju, przedłużył realizację programu "Wspieraj Seniora" w ramach Solidarnościowego Korpusu Wsparcia Seniorów - na I kwartał 2021 r. Celem programu jest zapewnienie usługi wsparcia seniorom w wieku 70 lat i więcej, którzy pozostają w domu w związku z zagrożeniem zakażenia się COVID-19. W szczególnych przypadkach pomoc udzielana może być również seniorom poniżej 70. roku życia. Podobnie jak w roku ubiegłym, usługa wsparcia dla seniorów polega na pomocy w czynnościach, które wymagają wyjścia z domu, a w szczególności: na dostarczeniu zakupów, obejmujących artykuły podstawowej potrzeby, w tym artykuły spożywcze, środki higieny osobistej, zakup lekarstw, opłacenie rachunków. Usługa zrobienia zakupów i ich dostarczenia jest bezpłatna, natomiast koszt zakupów, opłat pokrywa Senior, za rozliczeniem.
 6. Dzięki współpracy Ośrodka Pomocy Społecznej, Polskiego Komitetu Pomocy Społecznej oraz Nowotarskiej Spółdzielni Mieszkaniowej - 15 lutego br. została uruchomiona pierwsza w Nowym Targu Lodówka Społeczna tzw. jadłodzielnia. Społeczna lodówka mieści się w Spółdzielczym Domu Kultury w Nowym Targu przy Al. Kopernika 12 i dostępna jest od poniedziałku do piątku w godz. od 10.00 do 20.00. Lodówka Społeczna jest miejscem, gdzie można zostawić przydatne do spożycia i zapakowane fabrycznie produkty, przekąski, wyroby własne, owoce lub warzywa, które mogłyby się zmarnować lub którymi można się podzielić.
 7. Pracownicy socjalni Ośrodka Pomocy Społecznej w Nowym Targu w ramach Tygodnia Pomocy Osobom Pokrzywdzonym Przestępstwem w dniach od 22.02.2021 r. do 26.02.2021 r. w siedzibie OPS-u pełnili dyżury, podczas których udzielali informacji o dostępnych formach wsparcia dla rodzin uwikłanych w przemoc oraz dotyczących Procedury "Niebieskie Karty".

Pliki do pobrania

sbmzd_20210209_20210315.pdf (766) KB

Wytworzył: Katarzyna Fuła
Data wprowadzenia: 15-03-2021
Wprowadził: Józef Bryś
Oglądane: 178

Print Wersja do druku

Urząd Miasta Nowy Targ, 34-400 Nowy Targ ul. Krzywa 1, tel. 18 2611200
© 2009 Informatyka - Jeżeli widzisz błąd na stronie napisz o tym do nas
Polityka cookies i innych podobnych technologii
Klauzula informacyjna RODO
Deklaracja Dostępności
SLE