X
Narodowy Spis Powszechny Ludnoci i Mieszka 2021
RSS facebook
BIP Biuletyn Informacji Publicznej

eUrząd

ePUAP
Znajdź żłobek

Pogoda Serwis pogodowy IMGW
Miejski Ośrodek Kultury
Miejska Biblioteka Publiczna
Miejskie Centrum Sportu i Rekreacji
MMKS Nowy Targ
Nowy Targ - stolica Podhala miasto z 670-letnią historią, określane przez wszystkich Górali jako Miasto.

» więcej o mieście

Nasze Osiągnięcia

ISO9001:2015

#ekoLiderzy2018

JP II Nowy Targ
Nad Dunajcem
Album-Ocalic
NT Szlak Rowerowy
Rowerowy Nowy Targ
PAP Samorząd
Miejska Orkiestra
nowytarg24.tv
PPUZ
NFOŚiGW
Czyste spalanie
Amazonki
Fundacja im. A. Worw
Aeroklub
WKU Nowy Targ
Pakiet dla średnich
Malopolska

Google Translate - tłumaczenie maszynowe strony:

           
Aktualnie stronę ogląda osób: 72

Zarządzenie Nr 120.Z.6.2015 Burmistrza Miasta Nowy Targ z dnia 5 marca 2015r. w sprawie:
zatwierdzenia trzeciego wydania opisu procesu Zarządzania Strategicznego PZ-4. i zasad dotyczących monitorowania i ewaluacji Strategii Rozwoju Miasta Nowy Targ - PZ-4.1 oraz powołania Zespołu ds. monitorowania Strategii Rozwoju Miasta Nowy Targ.


Na podstawie art. 33 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity z 2013 r. Dz. U. poz. 594 z późniejszymi zmianami) oraz § 4 ust.5 Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miasta Nowy Targ zarządzam, co następuje:

§1

Zatwierdzam trzecie wydanie opisu procesu PZ-4. Zarządzanie Strategiczne oraz zasad dotyczących monitorowania i ewaluacji Strategii Rozwoju Miasta Nowy Targ zawartych w dokumencie PZ-4.1 .( jak w załączniku).

§2

W celu zapewnienia prawidłowej realizacji działań operacyjnych Strategii Rozwoju Miasta Nowy Targ na lata 2012-2020 " powołuję Zespół ds. monitorowania Strategii Rozwoju Miasta Nowy Targ w składzie:
1) Pan Wojciech Watycha - przewodniczący Zespołu
2) Katarzyna Put- zastępca przewodniczącego Zespołu
3) Pan Marek Zych
4) Pan Janusz Stopka
5) Pan Dariusz Jabcoń
6) Pan Marcin Jagła

§3

Do zadań członków Zespołu należy w szczególności:
1) proces monitorowania zmian zachodzących w ramach poszczególnych programów oraz celów wytyczonych w Strategii,
2) udział w spotkaniach i pracach Zespołu ds. monitorowania Strategii Rozwoju,
3) przygotowywanie sprawozdań z realizacji zadań oraz bieżących wniosków do Strategii Rozwoju,
4) przygotowywanie w terminie do dnia 30 marca każdego roku raportu z realizacji celów strategicznych z rozbiciem na cele operacyjne i zadania oraz przekazanie Burmistrzowi Miasta do akceptacji,
5) przedłożenie Burmistrzowi Miasta raportu z realizacji celów strategicznych do akceptacji i podanie do publicznej wiadomości.

§4

Zobowiązuję kierowników komórek organizacyjnych Urzędu Miasta do koordynacji i współpracy w poszczególnych obszarach tematycznych na rzecz realizacji Strategii Rozwoju Miasta, zasady dotyczące monitorowania i ewaluacji Strategii Rozwoju Miasta Nowy Targ.

§5

Nadzór nad realizacją powyższych zadań powierzam Sekretarzowi Miasta.

§ 6

Traci moc Zarządzenie Nr 120.Z.19.2014 Burmistrza Miasta Nowy Targ z dnia 10 lipca 2014r.

§7

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Pliki do pobrania

zarz_bur_2015_120z_006.pdf (376) KB
zarz_bur_2015_120z_006_z01.pdf (215) KB

Wytworzył: Stanisława Szołtysek
Data wprowadzenia: 05-03-2015
Wprowadził: Józef Bryś
Oglądane: 125

Print Wersja do druku

Urząd Miasta Nowy Targ, 34-400 Nowy Targ ul. Krzywa 1, tel. 18 2611200
© 2009 Informatyka - Jeżeli widzisz błąd na stronie napisz o tym do nas
Polityka cookies i innych podobnych technologii
Klauzula informacyjna RODO
Deklaracja Dostępności
SLE