X
Narodowy Spis Powszechny Ludnoci i Mieszka 2021
RSS facebook
BIP Biuletyn Informacji Publicznej

eUrząd

ePUAP
Znajdź żłobek

Pogoda Serwis pogodowy IMGW
Miejski Ośrodek Kultury
Miejska Biblioteka Publiczna
Miejskie Centrum Sportu i Rekreacji
MMKS Nowy Targ
Nowy Targ - stolica Podhala miasto z 670-letnią historią, określane przez wszystkich Górali jako Miasto.

» więcej o mieście

Nasze Osiągnięcia

ISO9001:2015

#ekoLiderzy2018

JP II Nowy Targ
Nad Dunajcem
Album-Ocalic
NT Szlak Rowerowy
Rowerowy Nowy Targ
PAP Samorząd
Miejska Orkiestra
nowytarg24.tv
PPUZ
NFOŚiGW
Czyste spalanie
Amazonki
Fundacja im. A. Worw
Aeroklub
WKU Nowy Targ
Pakiet dla średnich
Malopolska

Google Translate - tłumaczenie maszynowe strony:

           
Aktualnie stronę ogląda osób: 95

Sprawozdanie z działalności Burmistrza Miasta za okres od 8 września do 12 października 2020 r.


AiK.0057.08.2020

W okresie sprawozdawczym, tj. od ostatniej Sesji Rady Miasta, podjęto wiele różnych decyzji, a najważniejsze z nich przedstawiam poniżej:

I. Inwestycje.

 1. Zakończyły się prace budowlane związane z budową parkingu typu Park & Ride przy ul. Kolejowej w Nowym Targu. Trwa odbiór końcowy robót budowlanych. Wykonawca: Przedsiębiorstwo Budowlano-Usługowe ZIBUD, Kamienica. Wartość umowna robót: 587 546 zł. Zadanie współfinansowane ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020 w kwocie 453 739,96 zł.
 2. Zakończyły się prace budowlane związane z przebudową zajezdni MZK wraz z odwodnieniem. Wykonawca: Firma Remontowo-Budowlana, Artur Kołacz, ul. Krakowska 58 a, 34-400 Nowy Targ. Wartość robót: 1 300 000,00 zł. Zadanie współfinansowane ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020 w kwocie 783 793,47 zł.
 3. Zakończyły się prace budowlane związane z realizacja zadania pn. Modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych ul. Ustronie Górne w Nowym Targu. Wykonawca: Podhalańskie Przedsiębiorstwo Drogowo-Mostowe, Nowy Targ. Wartość umowna robót: 66 400 zł. Zadanie współfinansowane ze środków budżetu Województwa związanych z wyłączeniem z produkcji gruntów rolnych. Kwota dofinansowania 30 000 zł.
 4. Złożono wnioski o dofinansowanie zadań inwestycyjnych w ramach Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych.
 5. Według stanu na dzień 12.10.2020 r. Urząd Miasta Nowy Targ wypłacił kwotę 69 896 zł wnioskodawcom którzy dokonali wpłat na Miejski Społeczny Komitet Gazyfikacji Miasta Nowy Targ i wykonali przyłącza gazowe do swoich posesji. Tym samym, w roku bieżącym złożono 32 wnioski o refundację wydatku za wykonany przyłącz gazowy. Konieczne było przesunięcie środków w budżecie na ten cel.

II. Oświata.

Nieliczne odnotowane przypadki zagrożeń epidemiologicznych w dobie epidemii Covid-19 w placówkach systemu oświaty prowadzonych przez miasto stały u podstaw podejmowanych przez dyrektorów przedszkoli i szkół decyzji o krótkoterminowej (2 lub 5 dniowej) zmianie formy nauczania z tradycyjnej na nauczanie zdalne dla niektórych oddziałów. Wymagane rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej zgody organu prowadzącego w przedmiotowym zakresie - po stosownych opiniach PPIS w Nowym Targu - dotyczyły 1 oddziału przedszkolnego i 4 klas w 2 szkołach podstawowych.

III. Kultura promocja i sport.

 • 13 września 2020 r. - w Parku Miejskim w ramach "Nowotarskiego Pożegnania Lata" odbyły się Zawody o Puchar Burmistrza w siatkówkę plażową, współorganizowane z Winter Classic. Zorganizowane zostały również zawody ewolucji na deskorolce, hulajnodze i rowerze BMX. Na tzw. "kole" rozegrano zawody Grand Prix Nowego Targu w kolarstwie. Podczas imprezy miały miejsce także zawody gry w boule. W wydarzeniach wzięło udział wielu uczestników z różnych części Polski.
 • 16-17 września 2020 r. - w ramach Miejskich Igrzysk Dzieci oraz Młodzieży Szkolnej zostały rozegrane zawody w piłce halowej. W kategorii dzieci wśród dziewcząt i chłopców oraz w kategorii młodzieży dziewcząt i chłopców najlepsza była Szkoła Podstawowa nr 11. Wszystkie szkoły uczestniczące w turnieju otrzymały puchar, dyplom oraz nagrodę rzeczową.
 • 17 września 2020 r. - Powiatowo - Miejskie Obchody 81. Rocznicy Napaści ZSRR na Polskę zorganizowano w tym roku na terenie Cmentarza Komunalnego w Nowym Targu. Rozpoczęły się one od Mszy św. w kościółku Św. Anny, w intencji Pomordowanych na Wschodzie, a następnie miały swoją kontynuację pod symbolicznym Grobem Katyńskim.
 • 19 września 2020 r. w Nowym Targu finiszowali kolarze uczestniczący w Małopolskim Wyścigu Górskim. 100 zawodników z Polski i zagranicy kończyło rywalizację 2 etapu wyścigu na nowotarskim Rynku, po przejechaniu trasy Niepołomice-Nowy Targ. Najlepszy okazał się Norweg Jonas Abrahamsen. Zwycięzców dekorował Burmistrz Grzegorz Watycha.
 • 25-27 września 2020 r. - na nowotarskim rynku po raz kolejny odbył się Zlot Food Truck'ów, który przyciągnął rzesze ludzi oferując kuchnię czterech stron świata.
 • 6 października 2020 r.- w Urzędzie Miasta odbyła się konferencja prasowa związana z projektem "Czyste Gorce" oraz Mistrzostwami Polski w zbiegu górskim Turbacz Downhill. W spotkaniu z mediami uczestniczyli: Burmistrz Miasta Nowy Targ Grzegorz Watycha, Zastępca Wójta Gminy Nowy Targ Marcin Kolasa, przedstawiciele Organizatora Biegu - Fundacji Rozwoju Sportu i Promocji Obronności "Murawa" - Paweł Sala i Kierownik Referatu ds. Sportu i Turystyki Urzędu Miasta Nowy Targ Arkadiusz Szymczyk. Przedstawiono założenia projektu, który ze względu na stan epidemii w tym roku będzie realizowany w okrojonej wersji, ale już we wrześniu 2021 r. planowane jest dwudniowe wydarzenie łączące ekologię i aktywność fizyczną.

IV. Gospodarka Komunalna i Ochrona Środowiska.

 1. Od ostatniej Sesji Rady Miasta Nowy Targ, pracownicy Wydziału Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska przeprowadzili łącznie 43 kontroli nieruchomości w zakresie stosowania i przestrzegania przepisów o ochronie środowiska w ramach posiadanych kompetencji. Kontrole przeprowadzane były w zakresie ochrony powietrza i gospodarki wodno-ściekowej.
 2. Od ostatniej sesji Rady Miasta w ramach prowadzonych przez nasz samorząd programów dotacyjnych podpisałem z mieszkańcami 18 umów na dofinansowanie wymian starych kotów centralnego ogrzewania tzw. "kopciuchów" na nowe ekologiczne media grzewcze (w tym ze środków Budżetu Miasta: 9 umów na gaz oraz 5 na przyłącz do sieci ciepłowniczej, natomiast ze środków RPOWM 4 umowy na ekogroszek 5 klasy z certyfikatem EcoDesign).
  Ze względu na duże zainteresowanie mieszkańców programami budżetowymi do wymiany kotłów w bieżącym roku i wyczerpania środków na ww. działania dotacyjne (zaangażowano już całe przewidziane 500 tys. zł - 100 podpisanych umów), poleciłem przygotować Skarbnikowi Miasta projekt uchwały Rady Miasta Nowy Targ w zakresie zapewnienia jeszcze w tym roku dodatkowych 100 tys. zł na kolejne wymiany kotłów dla zainteresowanych mieszkańców.
 3. W środę 30 września 2020 roku w budynku Remizy Ochotniczej Straży Pożarnej w Nowym Targu przy ul. Kowaniec 92, z mojej inicjatywy zorganizowane zostało spotkanie dotyczące rozbudowy sieci gazowej w rejonie os. Szuflów oraz górnej części ul. Kowaniec. W spotkaniu udział wzięli: przedstawiciele Rady Miasta, pracownicy Wydziału Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska Urzędu Miasta, przedstawiciele Polskiej Spółki Gazownictwa Oddział w Nowym Targu i licznie zebrani mieszkańcy z rejonu Kowańca. Przedstawiciele PSG w formie prezentacji multimedialnej przedstawili aspekty formalne oraz warunki techniczne przyłączenia się do sieci gazowej. Omówili także zalety płynące z ogrzewania gazem ziemnym, relację cenową między gazem ziemnym a innymi mediami oraz koszty wykonania przyłącza gazowego, a po prezentacji odpowiadali szczegółowo na zadawane przez mieszkańców pytania. Naczelnik Wydziału GKiOŚ szczegółowo omówił programy wsparcia finansowego, z których mogą skorzystać właściciele nieruchomości przy wymianie starych i nieekologicznych kotłów c.o. na nowoczesne na gaz z sieci. Ponadto na miejscu osoby zainteresowane mogły wypełnić i złożyć wniosek o określenie warunków przyłączenia do sieci gazowej oraz otrzymać deklarację uczestnictwa w programie dofinansowania do wymiany kotłów c.o. Z uwagi na duże zainteresowanie mieszkańców, jeżeli tylko warunki epidemiczne pozwolą planuję zorganizować kolejne spotkanie o szerszej tematyce.
 4. Przypominam, że do końca października br. trwa inwentaryzacja źródeł grzewczych w budynkach na terenie miasta Nowy Targ, prowadzona przez Małopolską Fundację Energii i Środowiska na podstawie podpisanej umowy.
  Bardzo dziękuję właścicielom nieruchomości za umożliwienie przeprowadzenia przedmiotowej ankietyzacji w terenie.
  Zwracam się z prośbą do tych mieszkańców, którzy do tej pory nie udostępnili informacji ankieterom w zakresie źródeł ogrzewania w budynkach o wypełnienie ankiet oraz dostarczenie ich do pok. 210 w Urzędzie Miasta. Wzór ankiety znajduje się na stronie internetowej Urzędu Miasta w zakładce "ogłoszenia".
 5. 1 stycznia 2019 r. weszła w życie ustawa o grobach weteranów walk o wolność i niepodległość Polski. Zgodnie z nią Prezes Instytutu Pamięci Narodowej prowadzi ewidencję grobów weteranów walk o wolność i niepodległość Polski. W tym roku otrzymaliśmy informację, że do tej ewidencji zostało wpisanych 9 grobów znajdujących się na naszym cmentarzu komunalnym. Są to groby:
  - śp. Wacław Żmudzińskiego w kwaterze nr 39,
  - śp. Kazimierza Ładosia w kwaterze nr 55,
  - śp. Jadwigi Apostoł-Staniszewskiej w kwaterze nr 53,
  - śp. Stanisława Guzika w kwaterze nr 8,
  - śp. Władysława Hajnosa w kwaterze nr 31,
  - śp. Tadeusza Morawy w kwaterze nr 94,
  - śp. Zygmunta Wasiewicza w kwaterze nr 32,
  - śp. Kazimierza Nekandy-Trepki,w kwaterze nr 19,
  - śp. Janiny Kolasy w kwaterze nr 87.
  Wpis do ewidencji może być dokonany na wniosek osoby fizycznej, fundacji, stowarzyszenia, kościoła lub związku wyznaniowego, innej osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej niebędącej osobą prawną, której ustawa przyznaje zdolność prawną. Wnioski dotyczące wpisu do ewidencji grobów weteranów walk o niepodległość położonych poza granicami Polski składają Konsulowie RP. Wnioski można składać listownie bądź osobiście w Biurze Upamiętniania Walk i Męczeństwa w Centrali IPN w Warszawie lub w Oddziałowych Biurach Upamiętniania Walk i Męczeństwa.
 6. Wspólnie z Kołem Polskiego Związku Wędkarskiego nr 28 w Nowym Targu pracownicy Wydziału Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska przeprowadzili kontrole cieków wodnych znajdujących się na obszarze Nowego Targu. Dokonano przeglądu zarówno niewielkich potoków jak i potoku Biały oraz Czarny Dunajec. Akcja miała na celu sprawdzenie jakości wód, stanu zarybienia oraz wykrycie ewentualnych zrzutów nieczystości ciekłych i "dzikich" wysypisk odpadów.
 7. W ramach podpisanego porozumienia z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej pracownicy Urzędu Miasta pomagają mieszkańcom wypełniać wnioski do Programu "Czyste powietrze". W okresie międzysesyjnym wsparto 65 osób w wypełnieniu wniosków oraz udzielono pełnych informacji w tym zakresie. Pracownicy na bieżąco doradzają w zakresie możliwości skorzystania z przedmiotowego programu. Szczegółowe informacje można uzyskać pod numerem tel. 18 26 11 286 lub osobiście w pokoju 210, II piętro.
 8. 6 października 2020 r. otrzymaliśmy informację od Gminy (wiejskiej) Nowy Targ tj. Lidera projektu unijnego pn.: "Montaż instalacji odnawialnych źródeł energii na terenie Gmin: Nowy Targ, Miasta Nowy Targ, Czorsztyn, Łapsze Niżne, Brzesko, Alwernia, Babice, Chrzanów, Libiąż oraz Trzebinia", że:
  " w dniu 25 września br. dokonano ponownego wyboru najkorzystniejszej oferty w ramach wszystkich części zamówienia przetargowego tj. firmy FlexiPower Group Sp. z o.o. Sp. k.,
  " w dniu 5 października br. wpłynęło odwołanie z firmy ML System S.A., dotyczące wyboru firmy FlexiPower Group Sp. z o.o. Sp. k.,
  " w dniu 6 października br. została wysłana dokumentacja przetargowa do UZP w celach przeprowadzenia kontroli, która może potrwać do końca października br.
  W związku z wydłużającym się postępowaniem przetargowym gminy uczestniczące w programie dotacyjnym ustaliły, że Lider przygotuje w najbliższym czasie wzór jednakowego pisma do wszystkich uczestników z informacją o stanie realizacji projektu i przybliżonym terminie montażu instalacji na poszczególnych nieruchomościach.

V. Rozwój i Urbanistyka.

 1. W dniach od 10 września 2020 r. do 5 października 2020 r. do wglądu publicznego wyłożony został projekt zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Nowy Targ 24 (Dział). Uwagi do ww. zmiany planu można składać do dnia 19 października 2020 r.
 2. Również w dniach od 10 września 2020 r. do 5 października 2020 r. do wglądu publicznego został wyłożony projekt zmiany miejscowego plany zagospodarowania przestrzennego Nowy Targ 25 (Kowaniec-Kokoszków). Uwagi do ww. zmiany planu można składać też do dnia 19 października 2020 r.
  Formularze uwag dostępne na stronie internetowej i w Wydziale Rozwoju, Urbanistyki i Gospodarki Nieruchomościami pok. 201 Urzędu Miasta.
 3. Otrzymaliśmy zawiadomienie WUOZ o wszczęciu postępowania administracyjnego w celu wpisania do rejestru zabytków dwóch kamienic w Rynku 7 i 15.

VI. Drogownictwo i Transport.

 1. Uzyskano dokumentację projektową, w tym zgłoszenie robót nie wymagających pozwolenia na budowę dla zadania pn.: "Remont ul. św. Doroty na odcinku od ul. Waksmundzkiej do ul. Ogrodowej w Nowym Targu". Wykonawcą było Biuro Projektów i Realizacji Inwestycji mgr inż. Robert Duda, ul. M. Konopnickiej 11a, 34-436 Maniowy. Wartość umowna wykonanej dokumentacji wyniosła 13 899,00 zł.
 2. Uzyskano dokumentację projektową zadania pn.: "Remont drogi dojazdowej ul. Schumana, działka ewid. 19395 w zakresie nawierzchni jezdni i poboczy w granicy istniejącego pasa drogowego". Wykonawcą była Pracownia Inżynierii Drogowej Piotr Kowalczyk, ul. Podhalańska 4/29, 34-400 Nowy Targ. Wartość wykonanej dokumentacji wyniosła 1 968,00 zł.
 3. 24 września 2020 r. przekazano plac budowy dla zadań pn.
  - "Przebudowa istniejącego przystanku autobusowego w ciągu ul. Grel", polegająca budowie zatoki przystankowej,
  - "Dostawa i montaż wiat przystankowych", polegająca na dostawie i montażu wiat przystankowych na ul. Kolejowej i ul. Grel w Nowym Targu. Zadania realizowane w ramach projektu pn.: "Kompleksowa Integracja systemu niskoemisyjnego transportu miejskiego na terenie Miasta Nowy Targ oraz Gminy Nowy Targ i Szaflary" Działanie 4.5 Niskoemisyjny transport miejski Poddziałanie 4.5.2 - SPR Regionalny Program Operacyjny Województwa Małopolskiego na lata 2014 - 2020 (RPO WM). Wykonawcą robót jest przedsiębiorstwo Remontowo-Budowlane Artur Kołacz z siedzibą ul. Krakowska 58A, 34-400 Nowy Targ. Wartość umowna robót wynosi 160 000,00 zł.
 4. Wykonano przeglądy rozszerzone obiektów mostowych, kładek (pięcioletnie) w ciągach dróg gminnych na terenie Gminy Miasto Nowy Targ. Wykonawcą przeglądów było przedsiębiorstwo Usługi Budowlano - Inżynierskie mgr inż. Michał Truty, os. Niwa 5e, 34-400 Nowy Targ. Wartość wykonanej usługi wyniosła: 14 300,00 zł.
 5. W ramach bieżących prac remontowych i utrzymaniowych prowadzone są prace w zakresie uzupełnienia ubytków nawierzchni dróg, regulacji wpustów deszczowych, udrożnienia odwodnienia, uzupełnienia poboczy. Wykonawcą robót jest przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe "Kal-Trans" Spółka Jawna KALATA z Szaflar, wartość umowy 1 047 280,00 zł.
 6. Zamontowano dwie dodatkowe oprawy na ul. Nadmłynówka - boczna, w celu doświetlenia ścieżki pieszo-rowerowej na istniejących słupach.
 7. W celu umożliwienia bezpiecznego przejazdu dla dużych autobusów na skrzyżowaniu ul. Harcerskiej z ulicą Jana Kazimierza uzyskano zatwierdzenie i przekazano do wprowadzenia nową organizację ruchu na ul. Harcerskiej.

VII. Zamówienia publiczne.

 1. Ogłoszono przetarg nieograniczony na zimowe utrzymanie dróg miejskich w Nowym Targu w sezonie 2020/2021. Wyznaczono termin składania ofert na 16 października 2020r.
 2. Ogłoszono przetarg nieograniczony na kompleksową dostawę gazu ziemnego wysokometanowego o symbolu E obejmująca sprzedaż oraz dystrybucję gazu do jednostek Gminy Miasto Nowy Targ w okresie od 1 stycznia 2021r. do 31 grudnia 2021r. Termin składania ofert upłynął 9 października 2020r.
 3. W wyniku ogłoszonego przetarg nieograniczonego na wykonanie kompletnej wielobranżowej dokumentacji projektowo-kosztorysowej umożliwiającej wykonanie (a także późniejszą właściwą eksploatację) Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych - na działkach nr ewid.: 16956, 16958, 16959, 16960, 16961, 16964, 16977, 16981, 16982, 16983, 16984/2 położonych w miejscowości Nowy Targ dla zadania inwestycyjnego pn: "Budowa Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych (PSZOK) na terenie Gminy Miasta Nowy Targ" została złożona oferta Przedsiębiorstwa Inżynieryjno - Usługowego INŻYNIERIA PRO-EKO Sp. z o. o. ul. Strażacka 37, 43-382 Bielsko - Biała - cena oferty 77 490,00 zł. Trwa weryfikacja złożonej oferty.
 4. W wyniku ogłoszonego przetarg nieograniczony na wykonanie robót budowlanych obejmujących zadanie inwestycyjne pn.:
  A. "Budowa miasteczka ruchu drogowego przy ul. Sikorskiego w Nowym Targu - etap 1".
  B. "Budowa miasteczka ruchu drogowego przy ul. Sikorskiego w Nowym Targu - etap 2" zostały złożone następujące oferty:
  1). Artur Żądło Biuro Techniczne Usługi Budowlane 34-745 Spytkowice 91
  - cena oferty 979 480,89 zł,
  2). TATRY-INWEST Sp. z o. o. Sp. k. ul. Bociana 22A, 31-231 Kraków,
  - cena oferty 674 311,09 zł,
  3). TRACKTECH Sp. z o. o. ul. ks. A. Siudy 11, 34-436 Maniowy,
  - cena oferty 737 998,77 zł,
  4. Artur Kołacz Firma Remontowo-Budowlana ul. Krakowska 58a, 34-400 Nowy Targ
  - cena oferty 792 320,52 zł,
  Trwa weryfikacja złożonych ofert.
 5. W dniu 8 października 2020 r. przeprowadzono negocjacje w trybie zamówienia z wolnej ręki zgodnie z art. 67 ust. 1 pkt 6 ustawy PZP do zamówienia publicznego nr ZP.271.6.2020 na wykonanie bieżących remontów ulic, chodników, placów, mostów i przepustów na terenie miasta Nowy Targ w 2020 r. z Firmą Handlowo - Usługową "KAL-TRANS" Kalata sp. j. os. Nowe 1 E, 34-424 Szaflary.

VIII Biuro Obsługi Mieszkańców i Przedsiębiorców.

 1. Rozliczono i uruchomiono kolejne transze dotacji dla świetlic Totus Tuus i Renovaro oraz Caritas i "Chatka".
 2. Przekazano ulotki informacyjne dotyczące sprzedaży alkoholu nieletnim dla 129 firm posiadających koncesje alkoholowe w Nowym Targu.
 3. W dniu 6 października odbyło się spotkanie poświęcone działalności profilaktyczno-edukacyjnej na terenie Miasta Nowy Targ. Na spotkaniu byli obecni dyrektorzy i pedagodzy ze szkół podstawowych, średnich i przedszkoli, przedstawiciele Środowiskowego Centrum Zdrowia Psychicznego, Ośrodka Pomocy Społecznej, Komendy Powiatowej Policji, Radni Komisji Mieszkaniowej, Pomocy Społecznej, Zdrowia i Porządku Publicznego.
 4. W dniach od 21-24 września 2020 r. na zlecenie Urzędu Miasta przeprowadzono badania pt."Zakup kontrolowany". Akcją tą objęto 40 sklepów sprzedające alkohol.
 5. Przeprowadzono kontrole w zakresie rozliczania dotacji w siedzibie Polskiego Komitetu Pomocy Społecznej oraz Środowiskowego Domu Samopomocy "Chatka".
 6. Przeprowadzono 2 wizje w terenie dla przedsiębiorców ubiegających się o nowe koncesje alkoholowe.
 7. Serdecznie dziękuję Dyrektorom za zaangażowanie i sprawne przeprowadzenie diagnozy w Szkołach Podstawowych w Nowym Targu. W ramach uczestnictwa zostaną zakupione artykuły szkolne celem doposażenia świetlic w tych szkołach.

VIII Pozostałe.

Ponadto, wspólnie z moimi zastępcami uczestniczyliśmy w niżej wymienionych spotkaniach, naradach, uroczystościach:

 • 11 września uczestniczyłem w otwarciu sezonu hokejowego drużyny TAURON Podhale, które odbyło się w Parku Miejskim.
 • 15 września udałem się na nagranie audycji do Radia Alex.
 • 23 września udałem się na spotkanie z przedstawicielami Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad w Krakowie.
 • 30 września razem z moim zastępcą Waldemarem Wojtaszkiem spotkałem się dyrektor Zarządu Zlewni w Nowym Sączu - PGW Wody Polskie Katarzyną Pierzgą w tut. Urzędzie.

Pliki do pobrania

sbmzd_20200908_20201012.pdf (249) KB

Wytworzył: Katarzyna Fuła
Wprowadził: Józef Bryś
Oglądane: 172

Print Wersja do druku

Urząd Miasta Nowy Targ, 34-400 Nowy Targ ul. Krzywa 1, tel. 18 2611200
© 2009 Informatyka - Jeżeli widzisz błąd na stronie napisz o tym do nas
Polityka cookies i innych podobnych technologii
Klauzula informacyjna RODO
Deklaracja Dostępności
SLE