X
Narodowy Spis Powszechny Ludnoci i Mieszka 2021
RSS facebook
BIP Biuletyn Informacji Publicznej

eUrząd

ePUAP
Znajdź żłobek

Pogoda Serwis pogodowy IMGW
Miejski Ośrodek Kultury
Miejska Biblioteka Publiczna
Miejskie Centrum Sportu i Rekreacji
MMKS Nowy Targ
Nowy Targ - stolica Podhala miasto z 670-letnią historią, określane przez wszystkich Górali jako Miasto.

» więcej o mieście

Nasze Osiągnięcia

ISO9001:2015

#ekoLiderzy2018

JP II Nowy Targ
Nad Dunajcem
Album-Ocalic
NT Szlak Rowerowy
Rowerowy Nowy Targ
PAP Samorząd
Miejska Orkiestra
nowytarg24.tv
PPUZ
NFOŚiGW
Czyste spalanie
Amazonki
Fundacja im. A. Worw
Aeroklub
WKU Nowy Targ
Pakiet dla średnich
Malopolska

Google Translate - tłumaczenie maszynowe strony:

           
Aktualnie stronę ogląda osób: 69

POLECENIE Nr 21/2020 WOJEWODY MAŁOPOLSKIEGO w sprawie zawieszenia funkcjonowania form opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 sprawowanej przez dziennych opiekunów.


Kraków, 2 kwietnia 2020 r.
Znak sprawy: WN-II.0121.13.2020

 

POLECENIE Nr 21/2020
WOJEWODY MAŁOPOLSKIEGO

w sprawie zawieszenia funkcjonowania form opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 sprawowanej przez dziennych opiekunów

Działając na podstawie art. 11 ust. 1 ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz. U. z 2020 r. poz. 374 z późn. zm.) w związku z art. 8 i art. 54 ustawy z dnia 4 lutego 2011 r. o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3 (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 326 z późn. zm.)

polecam

wszystkim wójtom, burmistrzom, prezydentom gmin i miast z obszaru województwa małopolskiego

1) dokonanie zawieszenia sprawowania opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 realizowanej przez dziennych opiekunów, zatrudnionych przez zarządzane jednostki samorządu terytorialnego i podległe im instytucje ;

2) podjęcie możliwych działań (w tym także o charakterze stanowczych zaleceń) zmierzających do zawieszenia sprawowania opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 realizowanej przez dziennych opiekunów zatrudnionych przez inne podmioty; 

3) podjęcie możliwych działań (w tym także o charakterze stanowczych zaleceń) zmierzających do zawieszenia sprawowania opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 realizowanej przez dziennych opiekunów w ramach prowadzonej działalności gospodarczej.

Polecenie podlega natychmiastowemu wykonaniu i obowiązuje do odwołania.

UZASADNIENIE

Zgodnie z art. 11 ust. 1 ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz. U. z 2020 r. poz. 374 z późn. zm.) wojewoda może wydawać polecenia obowiązujące wszystkie organy administracji rządowej działające w województwie i państwowe osoby prawne, organy samorządu terytorialnego, samorządowe osoby prawne oraz samorządowe jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej w związku z przeciwdziałaniem COVID-19. 

Polecenia podlegają natychmiastowemu wykonaniu. O wydanych poleceniach wojewoda niezwłocznie informuje właściwego ministra. Celem ochrony życia i zdrowia ludzi, w uwzględnieniu zaistnienia stanu zagrożenia epidemicznego w związku z zakażeniami wirusem SARS-CoV-2, wydanie niniejszego polecenia jest celowe i konieczne.

Wojewoda Małopolski

Piotr Ćwik

Pliki do pobrania

obwieszczenie_9086.pdf (127) KB

Wytworzył: Wojewoda Małopolski
Data wprowadzenia: 06-04-2020
Wprowadził: Mariusz Foryt
Oglądane: 550
Wyświetlane do: 20-04-2020

Print Wersja do druku

Urząd Miasta Nowy Targ, 34-400 Nowy Targ ul. Krzywa 1, tel. 18 2611200
© 2009 Informatyka - Jeżeli widzisz błąd na stronie napisz o tym do nas
Polityka cookies i innych podobnych technologii
Klauzula informacyjna RODO
Deklaracja Dostępności
SLE