X
Narodowy Spis Powszechny Ludnoci i Mieszka 2021
RSS facebook
BIP Biuletyn Informacji Publicznej

eUrząd

ePUAP
Znajdź żłobek

Pogoda Serwis pogodowy IMGW
Miejski Ośrodek Kultury
Miejska Biblioteka Publiczna
Miejskie Centrum Sportu i Rekreacji
MMKS Nowy Targ
Nowy Targ - stolica Podhala miasto z 670-letnią historią, określane przez wszystkich Górali jako Miasto.

» więcej o mieście

Nasze Osiągnięcia

ISO9001:2015

#ekoLiderzy2018

JP II Nowy Targ
Nad Dunajcem
Album-Ocalic
NT Szlak Rowerowy
Rowerowy Nowy Targ
PAP Samorząd
Miejska Orkiestra
nowytarg24.tv
PPUZ
NFOŚiGW
Czyste spalanie
Amazonki
Fundacja im. A. Worw
Aeroklub
WKU Nowy Targ
Pakiet dla średnich
Malopolska

Google Translate - tłumaczenie maszynowe strony:

           
Aktualnie stronę ogląda osób: 60

ZARZĄDZENIE NR 120.Z.29.2019 BURMISTRZA MIASTA NOWY TARG z dnia 28 października 2019 r. w sprawie:
zmiany Zarządzenia Nr 120.Z.20.2017 Burmistrza Miasta Nowy Targ z dnia 21 września 2017 r. w sprawie: systemu elektronicznej rejestracji czasu pracy w Urzędzie Miasta w Nowym Targu.


Działając na podstawie art. 149 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy (tekst jedn. Dz. U. z 2019 r., poz. 1040 z późn. zm.), zarządzam, co następuje:

§ 1

W Zarządzeniu Nr 120.Z.20.2017 Burmistrza Miasta Nowy Targ z dnia 21 września 2017 r. w sprawie: systemu elektronicznej rejestracji czasu pracy w Urzędzie Miasta w Nowym Targu wprowadza się poniższą zmianę:

w § 5 ust. 9 otrzymuje nowe poniższe brzmienie:

  1. "9. Pracownik wnioskuje o udzielenie czasu wolnego za pracę w godzinach nadliczbowych do bezpośredniego przełożonego, który podejmuje w tym zakresie decyzję. Przez wniosek rozumie się wpis w "Książce wyjść prywatnych". Udzielenie powyższego czasu wolnego powinno nastąpić w przyjętym dla pracownika okresie rozliczeniowym". w § 6 ust. 2 i ust. 5 otrzymują nowe poniższe brzmienia:
  2. "2. Każde wyjście prywatne pracownik potwierdza wpisem do indywidualnej "Książki wyjść prywatnych", z podaniem czasu wyjścia i czasu powrotu. Wpis taki powinien być zaakceptowany przez bezpośredniego przełożonego. Sposób i termin odpracowania przez pracownika jego wyjść prywatnych jest ustalany każdorazowo z bezpośrednim przełożonym, a fakt ten jest potwierdzany w "Książce wyjść prywatnych" (wzór książki stanowi załącznik nr 4 do niniejszego Zarządzenia). "Książki wyjść prywatnych" znajdują się u kierowników komórek organizacyjnych."
  3. "5. Kierownicy komórek organizacyjnych oraz pracownicy na samodzielnych stanowiskach pracy fakt wyjścia prywatnego w godzinach pracy potwierdzają wpisem do indywidualnej "Książki wyjść prywatnych", z podaniem czasu wyjścia i czasu powrotu. Wpis taki powinien być zaakceptowany przez Burmistrza Miasta lub Jego Zastępców. Sposób i termin odpracowania wyjść prywatnych jest ustalany każdorazowo z Burmistrzem lub Jego Zastępcami, a fakt ten jest potwierdzany w "Książce wyjść prywatnych" (wzór książki stanowi załącznik nr 5 do niniejszego Zarządzenia). "Książki wyjść prywatnych" znajdują się w sekretariacie Burmistrza."
  4. Załącznik nr 4 do Zarządzenia Nr 120.Z.20.2017 Burmistrza Miasta Nowy Targ z dnia 21 września 2017 r. otrzymuje nowe brzmienie, zawarte w załączniku nr 1 do niniejszego Zarządzenia.
  5. Załącznik nr 5 do Zarządzenia Nr 120.Z.20.2017 Burmistrza Miasta Nowy Targ z dnia 21 września 2017 r. otrzymuje nowe brzmienie, zawarte w załączniku nr 2 do niniejszego Zarządzenia.

§ 2

Zobowiązuje się Naczelnika Wydziału Administracji i Kadr do bezzwłocznego zapoznania pracowników Urzędu Miasta z niniejszym zarządzeniem.

§ 3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania z mocą obowiązującą od dnia 1 listopada 2019 r.

Pliki do pobrania

zarz_bur_2019_120z_029.pdf (197) KB
zarz_bur_2019_120z_029_z01.pdf (144) KB
zarz_bur_2019_120z_029_z02.pdf (143) KB

Wytworzył: Natalia Leśniak
Data wprowadzenia: 30-10-2019
Wprowadził: Józef Bryś
Oglądane: 550

Print Wersja do druku

Urząd Miasta Nowy Targ, 34-400 Nowy Targ ul. Krzywa 1, tel. 18 2611200
© 2009 Informatyka - Jeżeli widzisz błąd na stronie napisz o tym do nas
Polityka cookies i innych podobnych technologii
Klauzula informacyjna RODO
Deklaracja Dostępności
SLE