X
Narodowy Spis Powszechny Ludnoci i Mieszka 2021
RSS facebook
BIP Biuletyn Informacji Publicznej

eUrząd

ePUAP
Znajdź żłobek

Pogoda Serwis pogodowy IMGW
Miejski Ośrodek Kultury
Miejska Biblioteka Publiczna
Miejskie Centrum Sportu i Rekreacji
MMKS Nowy Targ
Nowy Targ - stolica Podhala miasto z 670-letnią historią, określane przez wszystkich Górali jako Miasto.

» więcej o mieście

Nasze Osiągnięcia

ISO9001:2015

#ekoLiderzy2018

JP II Nowy Targ
Nad Dunajcem
Album-Ocalic
NT Szlak Rowerowy
Rowerowy Nowy Targ
PAP Samorząd
Miejska Orkiestra
nowytarg24.tv
PPUZ
NFOŚiGW
Czyste spalanie
Amazonki
Fundacja im. A. Worw
Aeroklub
WKU Nowy Targ
Pakiet dla średnich
Malopolska

Google Translate - tłumaczenie maszynowe strony:

           
Aktualnie stronę ogląda osób: 112

Zarządzenie Nr 0152-21/06 Burmistrza Miasta Nowy Targ
z dnia 15 maja 2006 r. w sprawie:
powołania zespołu roboczego mającego za zadanie opracowanie procedury corocznego przeglądu i monitoringu kodeksu etycznego urzędnika prowadzonego przez pracowników urzędu oraz społeczność lokalną.


Działając w oparciu o art. 30 ust.1 oraz art. 33 ust 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591 z późn. zm.) w związku z przystąpieniem tut. Urzędu Miasta do kontynuacji akcji Przejrzysta Polska 2006 – celem realizacji jednego z tzw. zadań obligatoryjnych kontynuacji – zarządzam co następuje:

§ 1

Powołuję zespół roboczy w poniższym składzie osobowym:

Przewodniczący – Wojciech Lorek

Z-ca przewodniczącego – Bogusław Giełczyński

Członkowie

  • Janusz Stopka
  • Janusz Jakobiszyn

§ 2

Zadaniem w/w Zespołu jest, w ramach Zasady Braku Tolerancji dla Korupcji, opracowanie procedury corocznego przeglądu i monitoringu kodeksu etycznego urzędnika prowadzonego przez pracowników urzędu oraz społeczność lokalną.

§ 3

Zadanie zespołu zostanie uznane za wykonane, gdy:

  • zostanie opracowana i wprowadzona zarządzeniem Burmistrza procedura corocznego przeglądu i stałego monitoringu kodeksu etycznego przez pracowników urzędu;
  • procedura założy, że przegląd dokonywany będzie każdego roku i wskaże orientacyjny termin (miesiąc) tego przeglądu, określi cele przeglądu i monitoringu oraz formy pracy nad kodeksem, zapewni udział w przeglądzie wszystkich pracowników urzędu oraz ustali formę raportu z przeglądu;
  • dokonany zostanie przegląd za rok 2006, z którego sporządzony zostanie raport zgodny z ustaloną procedurą;
  • zarządzeniem Burmistrza wprowadzona zostanie zasada corocznego społecznego przeglądu kodeksu i jego stosowania w urzędzie - zarządzenie ma określać kto,
    w jakim celu i w jaki sposób dokona przeglądu kodeksu, a także sposób, w jaki do publicznej wiadomości przekazane zostaną wyniki przeglądu;
  • dokonany zostanie przegląd za rok 2005-2006, a wyniki przeglądu zostaną przekazane do publicznej wiadomości.

 

§ 4

Szczegółowe standardy wykonania oraz proponowany harmonogram pracy Zespołu określa załącznik nr 1 do niniejszego Zarządzenia.

§ 5

Sprawozdanie z realizacji przedmiotowego zadania Zespół obowiązany jest złożyć w nieprzekraczalnym terminie do dnia 31 sierpnia 2006 r. w sposób określony
w „Regulaminie kontynuacji akcji Przejrzysta Polska 2006”, stanowiącym załącznik nr 2 do niniejszego Zarządzenia.

§ 6

Nad realizacją niniejszego Zarządzenia nadzór sprawuje Naczelnik Wydziału Organizacyjnego – Andrzej Zając.

§ 7

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Data wprowadzenia: 15-05-2006
Wprowadził: Mariusz Foryt
Oglądane: 2074

Print Wersja do druku

Urząd Miasta Nowy Targ, 34-400 Nowy Targ ul. Krzywa 1, tel. 18 2611200
© 2009 Informatyka - Jeżeli widzisz błąd na stronie napisz o tym do nas
Polityka cookies i innych podobnych technologii
Klauzula informacyjna RODO
Deklaracja Dostępności
SLE