X
Narodowy Spis Powszechny Ludnoci i Mieszka 2021
RSS facebook
BIP Biuletyn Informacji Publicznej

eUrząd

ePUAP
Znajdź żłobek

Pogoda Serwis pogodowy IMGW
Miejski Ośrodek Kultury
Miejska Biblioteka Publiczna
Miejskie Centrum Sportu i Rekreacji
MMKS Nowy Targ
Nowy Targ - stolica Podhala miasto z 670-letnią historią, określane przez wszystkich Górali jako Miasto.

» więcej o mieście

Nasze Osiągnięcia

ISO9001:2015

#ekoLiderzy2018

JP II Nowy Targ
Nad Dunajcem
Album-Ocalic
NT Szlak Rowerowy
Rowerowy Nowy Targ
PAP Samorząd
Miejska Orkiestra
nowytarg24.tv
PPUZ
NFOŚiGW
Czyste spalanie
Amazonki
Fundacja im. A. Worw
Aeroklub
WKU Nowy Targ
Pakiet dla średnich
Malopolska

Google Translate - tłumaczenie maszynowe strony:

           
Aktualnie stronę ogląda osób: 71
Zarządzenie Nr 0152-20/06 Burmistrza Miasta Nowy Targ
z dnia 4 maja 2006 r. w sprawie:
powołania zespołu roboczego mającego za zadanie opracowanie z udziałem społeczności lokalnej procedury konsultacji społecznych.
______________

Działając w oparciu o art. 30 ust.1 oraz art. 33 ust 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591 z późn. zm.) w związku z przystąpieniem tut. Urzędu Miasta do kontynuacji akcji Przejrzysta Polska 2006 - celem realizacji jednego z tzw. zadań obligatoryjnych kontynuacji - zarządzam co następuje:

§ 1

Powołuję zespół roboczy w poniższym składzie osobowym:

Przewodniczący:   Marcin Jagła
Z-ca przewodniczącego:   Wilhelmina Schab
Członkowie:   Michal Rubiś
  Krzysztof Voit

§ 2

Zadaniem w/w Zespołu jest, w ramach Zasady Partycypacji Społecznej, opracowanie z udziałem społeczności lokalnej procedury konsultacji społecznych, a w szczególności:

  • przekazanie informacji do prasy, biuletynu informacji publicznej oraz na stronę internetową Urzędu Miasta o przystąpieniu do zadania i zaproszenie do współpracy;
  • zorganizowanie spotkań z przedstawicielami organizacji pozarządowych, grup społecznych i organizacji biznesowych w sprawie opracowania procedur konsultacji;
  • powołanie zespołu konsultacyjnego do opracowania zadania;
  • opracowanie projektu procedur konsultacji przez zespół;
  • konsultacje projektu z przedstawicielami sektorów społecznego i biznesowego oraz samorządu;
  • opracowanie projektu uchwały Rady Miasta Nowy Targ w sprawie przyjęcia procedury;
  • poinformowanie mieszkańców o przyjętej procedurze poprzez informacje w prasie lokalnej, BIP, stronie internetowej Urzędu Miasta oraz na spotkaniach z mieszkańcami;
  • przekazanie procedury organizacjom pozarządowym, biznesowym, prasie oraz samorządowym jednostkom organizacyjnym.

§ 3

Realizacja przedmiotowego zadania winna odpowiadać, opracowanym przez organizatora kontynuacji akcji "Przejrzysta Polska 2006", standardom wykonania. Szczegółowy harmonogram pracy Zespołu oraz standardy wykonania zadania stanowią załącznik nr 1 do niniejszego Zarządzenia.

§ 4

Sprawozdanie z realizacji przedmiotowego zadania Zespół obowiązany jest złożyć w nieprzekraczalnym terminie do dnia 30 czerwca 2006 r. w sposób określony
w "Regulaminie kontynuacji akcji Przejrzysta Polska 2006", stanowiącym załącznik nr 2 do niniejszego Zarządzenia.

§ 5

Nad realizacją niniejszego Zarządzenia nadzór sprawuje Naczelnik Wydziału Organizacyjnego - Andrzej Zając.

§ 6

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Data wprowadzenia: 08-05-2006
Wprowadził: Józef Bryś
Oglądane: 2565

Print Wersja do druku

Urząd Miasta Nowy Targ, 34-400 Nowy Targ ul. Krzywa 1, tel. 18 2611200
© 2009 Informatyka - Jeżeli widzisz błąd na stronie napisz o tym do nas
Polityka cookies i innych podobnych technologii
Klauzula informacyjna RODO
Deklaracja Dostępności
SLE