X
Narodowy Spis Powszechny Ludnoci i Mieszka 2021
RSS facebook
BIP Biuletyn Informacji Publicznej

eUrząd

ePUAP
Znajdź żłobek

Pogoda Serwis pogodowy IMGW
Miejski Ośrodek Kultury
Miejska Biblioteka Publiczna
Miejskie Centrum Sportu i Rekreacji
MMKS Nowy Targ
Nowy Targ - stolica Podhala miasto z 670-letnią historią, określane przez wszystkich Górali jako Miasto.

» więcej o mieście

Nasze Osiągnięcia

ISO9001:2015

#ekoLiderzy2018

JP II Nowy Targ
Nad Dunajcem
Album-Ocalic
NT Szlak Rowerowy
Rowerowy Nowy Targ
PAP Samorząd
Miejska Orkiestra
nowytarg24.tv
PPUZ
NFOŚiGW
Czyste spalanie
Amazonki
Fundacja im. A. Worw
Aeroklub
WKU Nowy Targ
Pakiet dla średnich
Malopolska

Google Translate - tłumaczenie maszynowe strony:

           
Aktualnie stronę ogląda osób: 228

Zarządzenie Nr 120.Z.7.2013 Burmistrza Miasta Nowy Targ z dnia 24 maja 2013r. w sprawie:
zatwierdzenia IV wydania Polityki Jakości dla Urzędu Miasta Nowy Targ, nowej mapy procesów Systemu Zarządzania Jakością oraz IV wydania Księgi Jakości.


Na podstawie art. 33 ust. 3 i 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym, tekst jednolity (Dz.U. Nr l42.poz. l591 z póź. zm.) zarządzam co następuje

§1

  1. Zatwierdzam IV wydanie Polityki Jakości Urzędu Miasta Nowy Targ -w brzmieniu jak załącznik do niniejszego zarządzenia.
  2. Zatwierdzam nową mapę procesów SZJ w Urzędzie Miasta Nowy Targ oraz wykaz procedur Systemu Zarządzania Jakością jak w załączniku do niniejszego zarządzenia
  3. Zatwierdzam IV wydanie Księgi Systemu Zarządzania Jakością Urzędu Miasta Nowy Targ wchodzącej w skład dokumentacji Systemu wg Normy ISO 9001-2008 w brzmieniu załącznika do niniejszego Zarządzania.

§2

Wymienione w § lpkt.1,2, 3 dokumenty obowiązują od 24 maja 2013r.

§3

  1. Wykonanie zarządzenia powierzam wszystkim pracownikom Urzędu Miejskiego w Nowym Targu
  2. Nadzór nad realizacją sprawują Naczelnicy Wydziałów oraz Pełnomocnik ds. Systemu Zarządzania Jakością.

§4

Zarządzenie podlega ogłoszeniu poprzez zamieszczenie na BIP Urzędu Miasta.

§5

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Pliki do pobrania

zarz_bur_2013_120z_007.pdf (128) KB

Wytworzył: Stanisława Szołtysek
Data wprowadzenia: 30-08-2019
Wprowadził: Józef Bryś
Oglądane: 438

Print Wersja do druku

Urząd Miasta Nowy Targ, 34-400 Nowy Targ ul. Krzywa 1, tel. 18 2611200
© 2009 Informatyka - Jeżeli widzisz błąd na stronie napisz o tym do nas
Polityka cookies i innych podobnych technologii
Klauzula informacyjna RODO
Deklaracja Dostępności
SLE