X
Narodowy Spis Powszechny Ludnoci i Mieszka 2021
RSS facebook
BIP Biuletyn Informacji Publicznej

eUrząd

ePUAP
Znajdź żłobek

Pogoda Serwis pogodowy IMGW
Miejski Ośrodek Kultury
Miejska Biblioteka Publiczna
Miejskie Centrum Sportu i Rekreacji
MMKS Nowy Targ
Nowy Targ - stolica Podhala miasto z 670-letnią historią, określane przez wszystkich Górali jako Miasto.

» więcej o mieście

Nasze Osiągnięcia

ISO9001:2015

#ekoLiderzy2018

JP II Nowy Targ
Nad Dunajcem
Album-Ocalic
NT Szlak Rowerowy
Rowerowy Nowy Targ
PAP Samorząd
Miejska Orkiestra
nowytarg24.tv
PPUZ
NFOŚiGW
Czyste spalanie
Amazonki
Fundacja im. A. Worw
Aeroklub
WKU Nowy Targ
Pakiet dla średnich
Malopolska

Google Translate - tłumaczenie maszynowe strony:

           
Aktualnie stronę ogląda osób: 57

Sprawozdanie z działalności Burmistrza Miasta za okres od 25 czerwca do 29 lipca 2019r.


W okresie sprawozdawczym, tj. od ostatniej Sesji Rady Miasta, podjęto wiele różnych decyzji, a najważniejsze z nich przedstawiam poniżej:

I. Inwestycje;

 1. Wystosowano zaproszenie do złożenia oferty cenowej na realizację zadania inwestycyjnego pn. "Remont pokrycia dachu na budynku głównym i łączniku Szkoły Podstawowej nr 2 w Nowym Targu". Termin składania ofert upływa 29.07.2019 r.
 2. Złożono wniosek o dofinansowanie zadania pn. "Podnoszenie komfortu życia i wykorzystanie potencjałów naturalnych oraz kapitału ludzkiego na rzecz budowania rangi Miasta jako stolicy Podhala poprzez ożywienie funkcji społeczno-gospodarczych i turystycznych Nowego Targu" w ramach Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego i Norweskiego Mechanizmu Finansowego 2014-2021. Nabór organizowany przez Ministerstwo Inwestycji i Rozwoju, Departament Programów Pomocowych.
 3. Podpisano umowę na realizację zadania inwestycyjnego pn. "Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych ul. Kokoszków Boczna - etap II". Wykonawca: Firma Kiernia sp. z o.o., Ratułów, koszt umowny robót budowlanych: 128 500,00 zł. Zadanie współfinansowane ze środków Województwa Małopolskiego w ramach zadań związanych z wyłączeniem gruntów z produkcji rolnej w wysokości 70 328,00 zł.
 4. Podpisano umowę na realizację zadania inwestycyjnego na realizację zadania inwestycyjnego pn. Przebudowa ul. Kolejowej na odcinku od ul. Ludźmierskiej do budynku dworca PKP wraz z placem przed budynkiem dworca - etap II wraz z budową obiektów Park & Ride i Bike & Ride". Wykonawca: Firma Remontowo - Budowlana Artur Kołacz, Nowy Targ, Wartość umowna robót: 830 475,00 zł. W dniu 01.07.2019 r. przekazano Wykonawcy plac budowy. Zadanie realizowane w ramach projektu pn.: "Utworzenie głównego węzła przesiadkowego regionu Podhalańskiego w oparciu o przebudowę dworca kolejowego w Nowym Targu" współfinansowanego w ramach RPO Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020. Gmina Miasto Nowy Targ otrzymała dofinansowanie w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020 na realizację zadania inwestycyjnego pn. "Budowa parkingu typu Park & Ride przy ulicy Kolejowej w Nowym Targu". Wysokość przyznanego dofinansowania wynosi 453 739 zł.
 5. Podpisano umowę na realizację zadania inwestycyjnego pn. "Budowa oświetlenia drogowego przy ul. Szaflarskiej nr 140 i 142 oraz ul Podtatrzańskiej nr 46 w Nowy Targu". Wykonawca: Firma Usługowa El-Mag, Magdalena Myson, Czarna. Wartość umowna robót: 141 374,00 zł.
 6. Podpisano umowę na realizację zadania inwestycyjnego pn. "Budowa oświetlenia drogowego na os. Szuflów w Nowym Targu". Wykonawca: Firma Magnum Tomasz Jachymiak, Łącko. Wartość umowna robót: 79 685,00 zł.
 7. W dniu 15.07.2019 r. przekazano plac budowy w związku z realizacją zadania inwestycyjnego pn. "Remont nawierzchni boiska sportowego na os. Bór w Nowym Targu poprzez wymianę asfaltu na bezpieczną nawierzchnię poliuretanową". Wykonawca: Firma Solid - Stet, Szczecin. Wartość umowna robót: 611 010,00 zł.
 8. Dokonano odbioru dokumentacji projektowej dla zadania inwestycyjnego pn. "Odwodnienie odcinka ul. Grel od skrzyżowania z ul. Starokrakowską przez wiadukt na "Zakopiance" do skrzyżowania z ul. św. Anny w Nowym Targu i zrzut wód opadowych do potoku Czarny Dunajec".
 9. Burmistrz Miasta Nowy Targ otrzymał w dniu 23.07.2019 r. pisemne potwierdzenie o sporządzeniu listy projektów ujętych do dofinansowania w ramach Funduszu Dróg Samorządowych. W ramach sporządzonej listy ujęte są dwa projekty zgłoszone do dofinansowanie przez Gminę Miasto Nowy Targ tj.
  " Rozbudowa drogi gminnej ul. Bohaterów Tobruku odcinek I w km 0+002,75 do 0+360,76 i odcinek II w km 0+344,37 do 0+535,90,
  " Przebudowa drogi gminnej ul. Ogrodowa na odcinku I w km 0+022,02 do 0+270,00 i na odcinku II w km 0+270,00-0+295,45.
  Lista projektów ujętych do dofinansowania w ramach Funduszu Dróg Samorządowych, w tym dwie nowotarskie inwestycje, czeka jeszcze na ostateczne zatwierdzenie przez Prezesa Rady Ministrów.

II. Gospodarka Komunalna i Ochrona Środowiska;

 1. Prowadzony jest drugi etap zwalczania barszczu Sosnowskiego na terenie naszego miasta. Wykonywane są opryski mieszaniną herbicydów do zwalczania chwastów inwazyjnych oraz wykaszanie roślin w miejscach, gdzie nie można zastosować zwalczania chemicznego. Wykonawcą jest firma pana Grzegorza Gałęzia EcoBranch z Olkusza. Miejsca gdzie zauważono pojawienie się barszczu Sosnowskiego można zgłaszać do Wydziału Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska, pok. r 209,tel. 18 266 11 241.
 2. Rozpoczęto dwa programy budżetowe w zakresie dofinansowania do wymiany kotłów c.o. celem podłączania budynków indywidualnych do sieci ciepłowniczej MPEC Nowy Targ Sp. z o.o. oraz do sieci gazowej. W obecnym czasie trwa podpisywanie umów dotacji z mieszkańcami.
 3. Od ostatniego sprawozdania Burmistrza Miasta Nowy Targ pracownicy Wydziału Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska przeprowadzili łącznie 43 kontrole nieruchomości w zakresie stosowania i przestrzegania przepisów o ochronie środowiska w ramach posiadanych kompetencji.
 4. Na jednej z nieruchomości na terenie miasta Nowy Targ stwierdzono spalanie niedozwolonych substancji, co potwierdziło akredytowane badanie próbki pobranej przez pracowników Wydziału. W związku z powyższym jest prowadzone dalsze postępowanie w sprawie mające na celu ukaranie sprawcy.
 5. Wspólnie z Kołem Polskiego Związku Wędkarskiego nr 28 w Nowym Targu przeprowadzono kontrole cieków wodnych znajdujących się na obszarze Nowego Targu. Dokonano przeglądu zarówno niewielkich potoków w północnej części miasta jak i potoku Biały oraz Czarny Dunajec. Akcja miała na celu sprawdzenie jakości wód, stanu zarybienia oraz wykrycie ewentualnych zrzutów nieczystości ciekłych.

III. Rozwój i Urbanistyka;

 1. Do 31 lipca br. trwa wyłożenie do wglądu publicznego projektu uchwały w sprawie zasad i warunków sytuowania obiektów małej architektury, tablic reklamowych i urządzeń reklamowych oraz ogrodzeń na terenie miasta Nowy Targ. Uwagi do projektu uchwały można składać do 14 sierpnia br.

IV. Drogownictwo i Transport;

 1. Zakończono remont chodnika w ciągu ul. Podhalańskiej na odcinku od sklepu "Biedronka" do ul. Podtatrzańskiej. Wartość robót wyniosła 180 188,99 zł.
 2. Wykonano nakładkę z betonu asfaltowego w ciągu ul. Kokoszków od budynku nr 56A do nr 64. Wartość robót 60 237,40 zł.
 3. Rozpoczęto remont odcinka ulicy na os. Konfederacji Tatrzańskiej na długości ok 90 m. W ramach remontu zostanie wymieniona nawierzchnia jezdni i chodników.
  Wykonawcą w/w robót jest firma Podhalańskie Przedsiębiorstwo Drogowo-Mostowe S.A. z Nowego Targu.
 4. Złożono 3 wnioski o współfinansowanie w realizowanym przez Województwo Małopolskie w programie poprawy bezpieczeństwa na przejściach dla pieszych.. Program zakłada wykonanie tzw. "aktywnej informacji wizualnej między innymi w postaci doświetlenia przejść dla pieszych". Zaproponowane do dofinansowania przejścia zlokalizowane są na al. Kopernika w rejonie Szkoły Podstawowej nr 2 oraz na skrzyżowaniach al. Kopernika z ul. Na Równi i ul. Józefczaka.
 5. Zrealizowano Umowę na:
  - pomiar natężenia ruchu oraz sprawdzenie warunków widoczności na przejeździe kolejowo - drogowym w km 19,366 na linii kolejowej nr 99 Chabówka - Zakopane zlokalizowanym na drodze bocznej do ul. Grel,
  - sprawdzenie warunków widoczności na pozostałych przejazdach kolejowo - drogowych w km 20,170 na ul. Grel i w km 25,749 na ul. Kolorowa oraz na przejściu pieszo - kolejowym w km 23,265 (na Szlaku wokół Tatr obok salonu samochodowego).
 6. Wyznaczono i oznakowano poziomo ponad 200 miejsc postojowych na darmowych parkingach przy os. Bereki.

V. Kultura promocja i sport;

 1. W dniach 6-7 lipca 2019 r. - na nowotarskim lotnisku odbył się XI Nowotarski Piknik Lotniczy. To jedna z największych i najsłynniejszych imprez masowych organizowanych w Nowym Targu. Jedenasta już edycja przyciągnęła na miejskie lotnisko tłumy mieszkańców i turystów. Program wydarzenia obfitował w atrakcyjne pokazy. Jego punktem kulminacyjnym był zjawiskowy przelot myśliwca F16 nad miastem. Na nowotarskim niebie zaprezentowały się również takie legendy lotnictwa akrobatycznego takie jak: Zoltan Veres, czy Peter Besseneyi. Niezapomniane show dała czwórka pilotów "Flying Bulls" z Czech.
 2. 12 lipca 2019 r. - reprezentacja władz Nowego Targu na czele z Panią Joanną Iskrzyńską-Steg oraz Panem Waldemarem Wojtaszkiem wzięła udział w otwarciu 29. Festiwalu Europejskiego Rzemiosła Ludowego EL'RO w Kieżmarku. Jest to najstarszy i jeden z największych festiwali tego typu w Europie, imponujący rozmachem, świetną organizacją i mnogością historycznych atrakcji związanych z tradycyjnym rzemiosłem. Podczas kieżmarskiego jarmarku nie brakło przedstawicieli innych cechów: kowalstwa, garncarstwa, ludwisarstwa, snycerstwa i wielu innych. Swoje wyroby prezentują tu rokrocznie najwięksi mistrzowie tradycyjnej sztuki rzemieślniczej z całej Europy.
 3. W dniach 12-14 lipca 2019 r. odbył się Zlot Food Truck'ów, który miał miejsce na nowotarskim rynku. Najróżniejszych potraw, od tradycyjnej polskiej kuchni, przez węgierską, włoską, belgijską, aż po meksykańską i azjatycką, można było skosztować siedząc w specjalnie przygotowanej hali namiotowej. Nie zabrakło również atrakcji dla najmłodszych, muzyki i konkursów.
 4. W dniach 13 i 14 lipca 2019 r. - miała miejsce XXV i XXVI Krajowa Wystawa Psów Rasowych w Nowym Targu. Przez dwa dni na stadionie przy Miejskiej Hali Lodowej zaprezentowało się blisko 1500 psów, co jest blisko 50% wzrostem w porównaniu z rokiem poprzednim. W wydarzeniu wzięli udział goście z całej Polski, a także m.in. z Anglii, Austrii, Czech, Słowacji i Finlandii. W wydarzeniu wzięła udział Pani Joanna Iskrzyńska-Steg.
 5. 20 lipca 2019 r.- w nowotarskim Miejskim Ośrodku Kultury odbył się cykliczny konwent fantanstyki " Oscypkon". Imprez miała miejsce po raz 9 i odbiła się szerokim echem wśród uczestników. Każdy chętny mógł skorzystać z games roomu, oglądać wystawy gier bitewnych i brać udział w konkurach.
 6. 21 lipca 2019 r.- odbyła się pierwsza część Pikniku Jeździeckiego - Wielka Nowotarska Gonitwa. Na nowatorskim lotnisku można było podziwiać popisy zaklinaczki koni . Mimo niesprzyjających warunków pogodowych przeprowadzono kilka gonitw koni, w tym Wielką Nowotarską Gonitwę o Pucha Burmistrza Miasta Nowy Targ. W dniach 21-28 lipca każde chętne dziecko miało możliwość skorzystania z bezpłatnych przejażdżek na kucykach. W dniu 28 lipca przeprowadzono drugą część Pikniku Jeździeckiego, podczas której można było podziwiać gonitwy koni oraz rywalizację powozów konnych.
 7. Z działalności Miejskiej Biblioteki Publicznej - 24 czerwca 2019r.- miała miejsce promocja książki "Życie rodzinne Zanussich". Gościem specjalnym tego wydarzenia był pan Krzysztof Zanussi - wybitny polski reżyser, dramaturg, pedagog, który opowiedział o swoim życiu prywatnym, nie szczędząc zgromadzonej widowni licznych i interesujących anegdot. Drugim gościem spotkania była autorka książki pani Barbara Gruszka-Zych. Wydarzenie zostało zorganizowane przez Miejską Bibliotekę Publiczną przy wsparciu Burmistrza Miasta Nowy Targ oraz hotelu Casa.
 8. 1 lipca 2019 r. - odbyło się pierwsze z cyklu Social Media w promocji biblioteki. O nowoczesnych technologiach informacyjnych w pracy bibliotek szkolenie dla bibliotekarzy powiatu nowotarskiego. Projekt jest realizowany dzięki dofinansowaniu z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego w ramach programu "Partnerstwo dla książki" a jego celem jest poszerzenie wiedzy i umiejętności bibliotekarzy z zakresu nowoczesnych technologii informacyjnych oraz wzbogacenie oferty bibliotek powiatu nowotarskiego.
 9. Dnia 4 lipca 2019 r. - ruszyła trzecia edycja Letniego Czytania w Altanie. W każdy czwartek wakacji Miejska Biblioteka Publiczna w Nowym Targu organizuje warsztaty i zajęcia dla dzieci. W tym roku ich tematyka jest dwutorowa: na przemian odbywają się zajęcia związane z tematyką przyrodniczą i ekologiczną oraz zajęcia gdzie wykorzystywane są nowoczesne technologie m.in. aplikacje dla dzieci wykorzystujące wirtualną rzeczywistość i rozszerzoną rzeczywistość. Akcja potrwa do końca wakacji.
 10. Muzeum Podhalańskie im. Czesława Pajerskiego w Nowym Targu

W okresie przed wakacyjnym dzieci i młodzież uczestniczyła w zorganizowanych warsztatach edukacyjnych "Wiosna w Muzeum Podhalańskim". Natomiast od początku lipca Muzeum Podhalańskie włączyło się również w akcję "Lato w mieście" przygotowując wakacyjny cykl warsztatów edukacyjnych pt. Wędrówka po życie"; "Zielarka, prastara wiedza ludowa w torbie" oraz "Wędrówka po miód". Dzieci mogą korzystać z zajęć zapisując się w biurze muzeum.

23 czerwca 2019 r. Muzeum Podhalańskie otrzymało od Dyrekcji Zespołu Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Nowym Targu Dyplomu uznania w podziękowaniu za współpracę w roku szkolnym 2018/2019. Od września 2019 r. w szkole prezentowany był cykl wystaw historycznych przygotowanych przez Muzeum Podhalańskie im. Czesława Pajerskiego. W murach szkolnych uczniowie mogli zapoznać się zatem z trzema ekspozycjami: we wrześniu była to wystawa pt. "Kampania Polska 1939 w dokumencie i na fotografii Podhale - Orawa - Spisz - Pieniny - Beskidy ", od początku października wystawa pt. "Uroczystości patriotyczne na drukach ulotnych" a na przełomie roku wystawa pt. "Historia ludzkich osiągnięć. Dyplomy, świadectwa i zaświadczenia z XIX i XX w." Współprac Muzeum ze Szkołą Rolniczą daje obu stronom sporo satysfakcji, ale także jest przejawem otwartości placówki muzealnej na potrzeby edukacyjne nowotarskich szkół. W ofercie muzeum jest kilkanaście wystaw tematycznych, które są dostępne dla uczniów, a także mogą być nieodpłatnie prezentowane w szkołach o ile dyrekcja wyrazi takie zainteresowanie.

1 lipca 2019 r. do Muzeum Podhalańskiego dotarła informacja, iż Robert Kowalski Kierownik muzeum został uhonorowany Dyplomem Uznania przez Radę Programową Kanadyjsko-Polskiego, Historyczno-Edukacyjnego Projektu: "Pamięć i Cześć Bohaterom Błękitnej Armii Gen. Józefa Hallera". Za prace, zaangażowanie oraz profesjonalizm w dziedzinie upamiętniania Bohaterstwa Błękitnej Armii ze szczególnym uwzględnieniem Podhalańskich Żołnierzy. Warto w tym miejscu wspomnieć, iż 15 sierpnia 2017 r. w Ratuszu otwarta została wystawa pt. "Gen. Józef Haller i jego Podhalańscy Żołnierze", którą miasto włączyło się w ogólnopolskie obchody "100-lecia Błękitnej Armii". Autorem tej wystawy był Robert Kowalski. Ekspozycja prezentowana była m.in. w Nowym Targu i Jabłonce.

10 lipca 2019 r. w Muzeum Podhalańskim im. Czesława Pajerskiego w Nowym Targu odbył się wernisaż wystawy pt. "Na każde wezwanie. Górskie Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe. 65 - lat Grupy Podhalańskiej" zorganizowanej z inicjatywy członków Grupy Podhalańskiej oraz Muzeum Podhalańskiego, która wpisuje się w tegoroczne obchody 65-lecia istnienia Grupy Podhalańskiej GOPR. Prócz członków Grupy z Naczelnikiem Panem Markiem Ciasiem swoją obecnością podczas wernisażu zaszczycili: Burmistrz Miasta Grzegorz Watycha, Wiceburmistrz Waldemar Wojtaszek, Wiceburmistrz Joanna Iskrzyńska - Steg, Viceprzewodniczy Rady Miasta Nowego Targu Jan Łapsa. Na nowo otwartej ekspozycji prezentowane są niezwykle cenne pamiątki Grupy Podhalańskiej GOPR, zaczynając od dawnego sprzętu używanego podczas akcji ratunkowych, stroju, który nosili ratownicy na początku działalności grupy, poprzez księgi wypraw ratunkowych, karty wypadków, wiele fotografii z kursów organizowanych przez GOPR dla ratowników i kandydatów na ratowników, odznaki GOPR-u niemalże z całego świata, kończąc na czasach współczesnych stroju i wyposażeniu ratownika. Wystawie, przed ratuszem na nowotarskim rynku towarzyszył piknik rodzinny, na którym członkowie GOPR przygotowali szereg atrakcji w tym ściankę wspinaczkową, zjazd na linach a także prezentowali pojazdy i sprzęt ratowniczy.

10 lipca 2019 r. Muzeum Podhalańskie odwiedził Wojewoda Małopolski Piotr Ćwik. W towarzystwie Burmistrza Grzegorza Watychy zwiedzał Salę Papieską, po której gości oprowadzał Robert Kowalski kierownik Muzeum, przybliżając historię pobyty Ojca Świętego w Nowym Targu oraz bezcenne pamiątki związane z obecnością Świętego Papieża Jana Pawła II.

VI. Zamówienia publiczne;

 1. Ogłoszono przetarg nieograniczony na wykonanie rozbudowy strefy wypoczynku dla rowerzystów w ramach III etapu Historyczno - kulturowo - przyrodniczego Szlaku Wokół Tatr. Wyznaczono termin składania ofert na 9 sierpnia 2019r.
 2. Ogłoszono powtórnie przetarg nieograniczony na wykonanie robót budowlanych obejmujących zadanie inwestycyjne pn.: "Odwodnienie ul. Willowej w Nowym Targu".
  Wyznaczono termin składania ofert na 6 sierpnia 2019r.
 3. Ogłoszono przetarg nieograniczony na wykonanie robót budowlanych dla zadania inwestycyjnego pn.: "Remont i utwardzenie alejek na Cmentarzu Komunalnym w Nowym Targu". Wyznaczono termin składania ofert na 2 sierpnia 2019r.
 4. Ogłoszono przetarg nieograniczony na wykonanie remontu nawierzchni drogowej ulicy miejskiej wzdłuż budynków Podtatrzańska 84, 86, 78, Sikorskiego 19 - Budżet Obywatelski 2019. Wyznaczono termin składania ofert na 30 lipca 2019r.
 5. W wyniku ogłoszonego przetargu nieograniczonego na budowę placów zabaw w Nowym Targu realizowanych w ramach Budżetu Obywatelskiego 2019 tj:
  1) część I zamówienia - budowa placu zabaw dla dzieci przy Szkole Podstawowej nr 1 w Nowym Targu,
  2) część II zamówienia - rozbudowa istniejącej siłowni zewnętrznej wraz z placem zabaw dla dzieci przy ul. Wojska Polskiego w Nowym Targu zostały złożone następujące oferty:
  a) Jerzy Wincukiewicz Firma Usługowa ul. Warszawska 31c/29, 25-518 Kielce - cena oferty - część I zamówienia 109 845,00 zł, część II zamówienia 148 000,00 zł.,
  b) Artur Kołacz Firma Remontowo - Budowlana ul. Krakowska 58A, 34-400 Nowy Targ - cena oferty - część I zamówienia 85 000,00 zł, część II zamówienia 147 000,00 zł.,
  Trwa weryfikacja złożonych ofert.
 6. W wyniku ogłoszonego przetargu nieograniczonego na przebudowę rozbudowę i nadbudowę Miejskiego Ośrodka Kultury w Nowym Targu w ramach projektu pn.: "Miejski Ośrodek Kultury w Nowym Targu - adaptacja i modernizacja budynku poprzez przebudowę, rozbudowę i nadbudowę wraz zagospodarowaniem otoczenia" w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa 11. Rewitalizacja przestrzeni regionalnej, Działanie 11.1 Rewitalizacja miast, Poddziałanie 11.1.1 Rewitalizacja głównych ośrodków miejskich w regionie złożono następujące oferty:
  1) BESTA Przedsiębiorstwo Budowlane Sp. z o. o. ul. Przemysłowa 23, 35-105 Rzeszów - cena oferty 36 484 081,59 zł brutto,
  2) Przedsiębiorstwo Robót Budowlanych i Transportowych "CECHINI" Stanisław i Józef Cechini Sp. j. 33-380 Krynica - Zdrój - cena oferty 37 892 380,52 zł brutto,
  3) Konsorcjum firm: lider - Stanisław Potoczak P.H.U. "POTOCZAK" 34-713 Skawa, partner - Robert Potoczak Podhalańska Grupa Budowlana "ROBEX-BUD" 34-713 Skawa - cena oferty 34 680 000,00 zł brutto. Trwa weryfikacja złożonych ofert.
 7. W wyniku ogłoszonego przetargu nieograniczonego na dostawę dwóch autobusów (klasy mini) ze sprzętem i oprogramowaniem diagnostycznym w ramach projektu: pn." Kompleksowa Integracja systemu niskoemisyjnego transportu miejskiego na terenie Miasta Nowy Targ oraz Gminy Nowy Targ i Szaflary w ramach 4 Osi priorytetowej Regionalna polityka energetyczna, działanie 4.5 Niskoemisyjny transport miejski, poddziałanie 4.5.2 Niskoemisyjny transport miejski - SPR, Nr projektu: RPMP.04.05.02-IZ.00-12-0358/17 została złożona 1 oferta przez Busimport Pl. Sp. z o.o. Gierłatowo, 62-330 Nekla - cena oferty - 1 719 540,00 zł, Trwa weryfikacja złożonej oferty.

VII. Inne

 1. Zakończyły się półkolonie profilaktyczne zorganizowane na terenie Szkół Podstawowych nr 2, 5, 11. Program był dotowany przez miasto.
 2. Udzielono wsparcia finansowego Komendzie Powiatowej Policji z okazji obchodów 100 tnej rocznicy powołania Policji Państwowej .
 3. Udzielono wsparcia finansowego dot. organizacji Pikniku Lotniczego oraz Pikniku Jeździeckiego.
 4. Zakończyła się kolonia socjalno zdrowotna zorganizowana przez Nowosądecki Ośrodek Profilaktyki Społecznej w Chełmcu dla 30 dzieci z rodzin najuboższych.

VIII. Pozostałe:

Ponadto, wspólnie z Panem Burmistrzem Grzegorzem Watychą oraz panią wiceburmistrz Joanną Iskrzyńską - Steg uczestniczyliśmy w niżej wymienionych spotkaniach, naradach, uroczystościach:

 • 24 czerwca brałem udział w Posiedzeniu Zwyczajnego Walnego Zebrania Sprawozdawczego Członków Małopolskiej Organizacji Turystycznej w Krakowie,
 • Tego samego dnia pani wiceburmistrz Joanna Iskrzyńska - Steg wzięła udział w spotkaniu z Krzysztofem Zanussim, polskim reżyserem, scenarzystą filmowym, publicystą, pedagogiem i filozofem, który gościł w Nowym Targu w ramach promocji książki "Życie rodzinne Zanussich",
 • 25 czerwca pan Robert Chowaniec, Dyrektor MZK wziął udział w Forum Wójtów, Burmistrzów i Prezydentów Małopolski,
 • 26 czerwca uczestniczyłem w Posiedzeniu Gminnego Zespołu Zarządzania Kryzysowego, zorganizowanego w Urzędzie Miasta Nowego Targu,
 • 27 czerwca uczestniczyłem w uroczystości z okazji 243 rocznicy niepodległości Stanów Zjednoczonych oraz 45 lat Konsulatu Generalnego Stanów Zjednoczonych w Krakowie,
 • 30 czerwca Burmistrz Grzegorz Watycha wziął udział w dekoracji uczestników Mistrzostw Polski w klasie F3B Modeli szybowców zdalnie sterowanych, które miały miejsce na nowotarskim lotnisku,
 • 3 lipca Burmistrz Grzegorz Watycha uczestniczył w spotkaniu zorganizowanym w Starostwie Powiatowym w Nowym Targu, które dotyczyło Banku Projektów Ponadlokalnych,
 • 4 lipca Burmistrz Grzegorz Watycha wraz z wiceprzewodniczącym Rady Miasta panem Janem Łapsą wzięli udział w pogrzebie św. p. Ojca. Pana Marka Wierzby, Radnego Województwa Małopolskiego i dyrektora Szpitala, który odbył się w Spytkowicach,
 • 5 lipca Burmistrz Grzegorz Watycha wspólnie z inspektorem Januszem Dzioboniem uczestniczyli w spotkaniu dot. Obwodnicy Nowego Targu, które miało miejsce w siedzibie Zarządu Dróg Wojewódzkich w Krakowie,
 • W dniach 6 i 7 lipca wzięliśmy udział w 11 edycji Pikniku Lotniczego, który w tych dniach przyciągnął na miejskie lotnisko tłumy mieszkańców i turystów,
 • 10 lipca Burmistrz Grzegorz Watycha spotkał się na nowotarskim Rynku z Wojewodą Piotrem Ćwikiem, który odwiedził Nowy Targ w związku z akcją informacyjną pt. "Rodzina 500 plus"
 • Tego samego dnia wzięliśmy udział w wernisażu wystawy pt. "Na każde wezwanie Górskie Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe 65 - lat Grupy Podhalańskiej", zorganizowanej w sali wystawowej w Muzeum Podhalańskim,
 • 11 lipca Burmistrz Grzegorz Watycha udał się do Zakopanego do Radia Alex w celu nagrania audycji radiowej,
 • 12 lipca udałem się wraz z panią wiceburmistrz Joanną Iskrzyńską - Steg, naczelnik Wydziału KSiP - Katarzyną Put, i delegacja miasta Nowy Targ do Miasta Partnerskiego Kieżmark gdzie miały miejsce Targi - EĽRO Kežmarok,
 • 13 i 14 lipca pani wiceburmistrz Joanna Iskrzyńska - Steg wręczała puchary podczas Krajowej Wystawy Psów Rasowych, w czasie której do Nowego Targu zjechali wystawcy z całej Polski oraz ze Słowacji, Czech, Anglii i Austrii,
 • 14 lipca Burmistrz Grzegorz Watycha wziął udział we mszy Św. w intencji służb mundurowych uświetniającej 100-lecie Polskiej Policji, która miała miejsce w Bazylice Wniebowzięcia Najświętszej Marii Panny w Ludźmierzu,
 • 16 lipca Burmistrz Grzegorz Watycha uczestniczył w Zebraniu Wspólnoty Mieszkaniowej Kopernika 4, które miało miejsce w siedzibie ZGM
 • 17 lipca Burmistrz Grzegorz Watycha wziął udział w posiedzeniu Rady Związku Euroregionu Tatry,
 • 18 lipca Burmistrz Grzegorz Watycha podpisał w Starostwie Powiatowym deklaracje dotyczącą wzmocnienia współpracy na rzecz rozwoju zawodowego Małopolan, które ma na celu umożliwić mieszkańcom dostosowywanie kompetencji zawodowych do potrzeb pracodawców,
 • Tego samego Burmistrz Grzegorz Watycha udał się do Ministerstwa Infrastruktury na spotkanie z Ministrem Mikołajem Wildem w sprawie nowotarskiego lotniska,
 • W tym samym dniu uczestniczyłem w obchodach 100-nej rocznicy powołania Policji Państwowej w Nowym Targu i dorocznym Święcie Policji. Podczas ceremonii odebrałem gratulację i wyróżnienia dla Miasta Nowy Targ za dobrą współpracę z Powiatową Komendą Policji,
 • 19 lipca Burmistrz Grzegorz Watycha udał się na spotkanie do Krakowa do Zarządu Dróg Wojewódzkich,
 • 21 lipca Burmistrz Grzegorz Watycha wraz z panią wiceburmistrz Joanną Iskrzyńską - Steg wzięli udział w Pikniku Jeździeckim zorganizowanym na nowotarskim lotnisku,
 • 24 lipca przyjąłem w Urzędzie Miasta gości z niemieckiego miasta partnerskiego Radevormvald,
 • 27 lipca na zakończenie dwudniowych zmagań motocyklistów w ramach Mistrzostw Polski i Pucharu Polski w Trialu, Nowy Targ 2019,uczestniczyłem w ceremonii wręczenia nagród i wyróżnień dla zwycięzców.
 • 28 lipca wraz z panią wiceburmistrz Joanną Iskrzyńską -Steg wziąłem udział w Pikniku Jeździeckim zorganizowanym po raz drugi w tym roku na nowotarskim lotnisku.

Pliki do pobrania

sbmzd_20190625_20190729.pdf (596) KB

Wytworzył: Stanisława Szołtysek
Data wprowadzenia: 29-07-2019
Wprowadził: Józef Bryś
Oglądane: 456

Print Wersja do druku

Urząd Miasta Nowy Targ, 34-400 Nowy Targ ul. Krzywa 1, tel. 18 2611200
© 2009 Informatyka - Jeżeli widzisz błąd na stronie napisz o tym do nas
Polityka cookies i innych podobnych technologii
Klauzula informacyjna RODO
Deklaracja Dostępności
SLE