X
Narodowy Spis Powszechny Ludnoci i Mieszka 2021
RSS facebook
BIP Biuletyn Informacji Publicznej

eUrząd

ePUAP
Znajdź żłobek

Pogoda Serwis pogodowy IMGW
Miejski Ośrodek Kultury
Miejska Biblioteka Publiczna
Miejskie Centrum Sportu i Rekreacji
MMKS Nowy Targ
Nowy Targ - stolica Podhala miasto z 670-letnią historią, określane przez wszystkich Górali jako Miasto.

» więcej o mieście

Nasze Osiągnięcia

ISO9001:2015

#ekoLiderzy2018

JP II Nowy Targ
Nad Dunajcem
Album-Ocalic
NT Szlak Rowerowy
Rowerowy Nowy Targ
PAP Samorząd
Miejska Orkiestra
nowytarg24.tv
PPUZ
NFOŚiGW
Czyste spalanie
Amazonki
Fundacja im. A. Worw
Aeroklub
WKU Nowy Targ
Pakiet dla średnich
Malopolska

Google Translate - tłumaczenie maszynowe strony:

           
Aktualnie stronę ogląda osób: 35

Zarządzenie Nr Or.120.Z.2.2013 Burmistrza Miasta Nowy Targ z dnia 10 stycznia 2013 roku w sprawie: zmiany Zarządzenia Nr Or.120.Z.22A.2012Burmistrza Miasta Nowy Targ z dnia 29 czerwca 2012r. w sprawie określenia zasad polityki rachunkowości w Urzędzie Miasta Nowy Targ dla celów ewidencji projektów finansowanych lub dofinansowywanych środkami pomocowymi


Działając na podstawie art. 10 ustawy z dnia 29 września 1994r. o rachunkowości (Dz.U. z 2009r. Nr 152, poz. 1223 z późn.zm.) oraz Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 5 lipca 2010 roku w sprawie szczególnych zasad rachunkowości oraz planów kont dla budżetu państwa, budżetów jednostek samorządu terytorialnego, jednostek budżetowych, samorządowych zakładów budżetowych, państwowych funduszy celowych oraz państwowych jednostek budżetowych mających siedzibę poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej (Dz.U. Nr 128, poz.861 z późn.zm.) zarządzam, co następuje:

§ 1

W Zarządzeniu Nr 120.Z.22A.2012 Burmistrza Miasta Nowy Targ z dnia 29 czerwca 2012 roku w sprawie określenia zasad polityki rachunkowości w Urzędzie Miasta Nowy Targ dla celów ewidencji projektów finansowanych lub dofinansowywanych środkami pomocowymi w § 2 wprowadza się ustęp 10 o brzmieniu:
"10. Ustala się plan kont dla ewidencji księgowej realizowanego projektu "Utworzenie Strefy Aktywności Gospodarczej w Nowym Targu" - umowa nr MRPO.04.03.01-12-079/12-00-XVI/161/FE/12 realizowana w ramach Małopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego jak załącznik nr 1 do niniejszego zarządzenia.

§ 2

  1. Zobowiązuje się koordynatora projektu i osobę prowadzącą rozliczenia projektu oraz głównego księgowego Urzędu Miasta do bieżącego nadzoru nad funkcjonowaniem rachunkowości projektów oraz do proponowania zmian w przyjętej polityce z uwzględnieniem obowiązujących przepisów i potrzeb bieżącej działalności jednostki.
  2. Upoważnia się Skarbnika Miasta do bieżącego wprowadzania niezbędnych korekt i uzupełnień w planie kont analitycznych wynikających z aktualnych potrzeb w ramach ogólnie przyjętych zasad funkcjonowania rachunkowości.

§ 3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Pliki do pobrania

zarz_bur_2013_120z_002.pdf (136) KB
zarz_bur_2013_120z_002_z01.pdf (234) KB

Wytworzył: Ewa Balicka
Data wprowadzenia: 24-07-2019
Wprowadził: Józef Bryś
Oglądane: 432

Print Wersja do druku

Urząd Miasta Nowy Targ, 34-400 Nowy Targ ul. Krzywa 1, tel. 18 2611200
© 2009 Informatyka - Jeżeli widzisz błąd na stronie napisz o tym do nas
Polityka cookies i innych podobnych technologii
Klauzula informacyjna RODO
Deklaracja Dostępności
SLE