X
Narodowy Spis Powszechny Ludnoci i Mieszka 2021
RSS facebook
BIP Biuletyn Informacji Publicznej

eUrząd

ePUAP
Znajdź żłobek

Pogoda Serwis pogodowy IMGW
Miejski Ośrodek Kultury
Miejska Biblioteka Publiczna
Miejskie Centrum Sportu i Rekreacji
MMKS Nowy Targ
Nowy Targ - stolica Podhala miasto z 670-letnią historią, określane przez wszystkich Górali jako Miasto.

» więcej o mieście

Nasze Osiągnięcia

ISO9001:2015

#ekoLiderzy2018

JP II Nowy Targ
Nad Dunajcem
Album-Ocalic
NT Szlak Rowerowy
Rowerowy Nowy Targ
PAP Samorząd
Miejska Orkiestra
nowytarg24.tv
PPUZ
NFOŚiGW
Czyste spalanie
Amazonki
Fundacja im. A. Worw
Aeroklub
WKU Nowy Targ
Pakiet dla średnich
Malopolska

Google Translate - tłumaczenie maszynowe strony:

           
Aktualnie stronę ogląda osób: 95

ZARZĄDZENIE NR 0050.Z.91.2019 BURMISTRZA MIASTA NOWY TARG z dnia 12 lipca 2019 roku w sprawie: 
wdrożenia procedur podejmowanych przy niebezpiecznych przekroczeniach godzinowych poziomów stężenia pyłów zawieszonych w powietrzu na terenie Gminy Miasto Nowy Targ.


Działając na podstawie art. 31 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz. U. z 2019 r. poz. 506), zarządzam co następuje:

§ 1

 1. Ze względu na znaczną liczbę dni, kiedy stężenie pyłu PM10 jest przekroczone, wprowadza się na terenie miasta Nowy Targ następujące poziomy dziennego informowania mieszkańców poprzez system wiadomości SMS:
  a) w przypadku przekroczenia godzinowego stężenia pyłu PM10 powyżej 200 mikrogramów/m3 (odczyt o godzinie 8:00 ostatnio publikowanego wyniku) o treści:
  "UWAGA! Bardzo zla jakosc powietrza. W Nowym Targu przekroczono 2st. zagrozenia smogiem. Aktualny stan powietrza: www.nowytarg.pl".
  b) w przypadku przekroczenia godzinowego stężenia pyłu PM10 powyżej 300 mikrogramów/m3 (odczyt o godzinie 8:00 ostatnio publikowanego wyniku) o treści:
  "UWAGA! Bardzo zla jakosc powietrza. W Nowym Targu przekroczono 3st. zagrozenia smogiem. Aktualny stan powietrza: www.nowytarg.pl".
 2. Informowanie, o którym mowa w ust. 1 odbywa się od 15 września do 15 maja w dni robocze.
 3. W każdym z powyższych przypadków zobowiązuje się Stanowisko ds. Obrony Cywilnej lub wytypowanych pracowników Wydziału Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska Urzędu Miasta Nowy Targ do wdrożenia stosownego sposobu informowania mieszkańców.
 4. Informowanie o wystąpieniu wysokiego godzinowego stężenia pyłu PM 10 w powietrzu jest uzasadnione podawaniem do wiadomości najbardziej aktualnych wyników.

§ 2

 1. Źródłem informacji o stanie powietrza są dane ze stacji monitoringu Wojewódzkiego Inspektoratu Środowiska w Krakowie, zwanego dalej "WIOŚ", usytuowanej na terenie Szkoły Podstawowej Nr 1 w Nowym Targu pod adresem: Plac Słowackiego 14, a jej wyniki są udostępniane i aktualizowane co godzinę na stronie WIOŚ pod adresem www.monitoring.krakow.pios.gov.pl.
 2. Informacja o stanie powietrza jest dostępna na stronie internetowej miasta Nowy Targ www.nowytarg.pl, na stronie www.powietrze.malopolska.pl oraz na manualnych tablicach informacyjnych w gminnych placówkach.
 3. Pod linkiem: www.nowytarg.pl/dane.php?cid=2291 zamieszczone są informacje szczegółowe jak postępować w przypadku przekroczeń norm jakości powietrza.

§ 3

 1. Subskrypcja dla osób zainteresowanych otrzymywaniem informacji w ramach systemu SMS jest uruchamiana na stronie: https://eurzad.nowytarg.pl/#/subscription.
 2. Link aktywacyjny subskrypcji zostaje wysłany na podany w subskrypcji adres e-mail
 3. Po kliknięciu na link uruchamia się strona internetowa gdzie należy podać imię i nazwisko oraz numer telefonu, na który będą wysyłane informacje o złej jakości powietrza.
 4. Administratorem systemu jest Urząd Miasta Nowy Targ.
 5. W celu wypisania się z subskrypcji należy wysłać e-mail do Administratora systemu na adres: informatyk@um.nowytarg.pl.

§ 4

Wykonanie Zarządzenia powierza się Naczelnikowi Wydziału Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska.

§ 5

Zarządzenie wchodzi z dniem ogłoszenia.

 

Pliki do pobrania

zarz_bur_2019_0050z_091.pdf (481) KB

Wytworzył: Mateusz Skupień
Data wprowadzenia: 17-07-2019
Wprowadził: Józef Bryś
Oglądane: 779

Print Wersja do druku

Urząd Miasta Nowy Targ, 34-400 Nowy Targ ul. Krzywa 1, tel. 18 2611200
© 2009 Informatyka - Jeżeli widzisz błąd na stronie napisz o tym do nas
Polityka cookies i innych podobnych technologii
Klauzula informacyjna RODO
Deklaracja Dostępności
SLE