X
Narodowy Spis Powszechny Ludnoci i Mieszka 2021
RSS facebook
BIP Biuletyn Informacji Publicznej

eUrząd

ePUAP
Znajdź żłobek

Pogoda Serwis pogodowy IMGW
Miejski Ośrodek Kultury
Miejska Biblioteka Publiczna
Miejskie Centrum Sportu i Rekreacji
MMKS Nowy Targ
Nowy Targ - stolica Podhala miasto z 670-letnią historią, określane przez wszystkich Górali jako Miasto.

» więcej o mieście

Nasze Osiągnięcia

ISO9001:2015

#ekoLiderzy2018

JP II Nowy Targ
Nad Dunajcem
Album-Ocalic
NT Szlak Rowerowy
Rowerowy Nowy Targ
PAP Samorząd
Miejska Orkiestra
nowytarg24.tv
PPUZ
NFOŚiGW
Czyste spalanie
Amazonki
Fundacja im. A. Worw
Aeroklub
WKU Nowy Targ
Pakiet dla średnich
Malopolska

Google Translate - tłumaczenie maszynowe strony:

           
Aktualnie stronę ogląda osób: 80

Zarządzenie Nr 120.Z.33.2015 Burmistrza Miasta Nowy Targ z dnia 26 listopada 2015 roku w sprawie:
zmiany Zarządzenia Nr 0152-43/06 Burmistrza Miasta Nowy Targ z dnia 3 października 2006 roku w sprawie instrukcji obiegu dokumentów finansowo-księgowych w zakresie działalności finansowo-gospodarczej


Działając na podstawie art.10 ust.1 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r. poz. 330, z późn. zm.) ustalam co następuje:

§ 1

§14 ust. 1 załącznika nr 1 do Zarządzenia Nr 0152-43/06 Burmistrza Miasta Nowy Targ z dnia 3 października 2006 roku w sprawie instrukcji obiegu dokumentów finansowo-księgowych w zakresie działalności finansowo-gospodarczej otrzymuje brzmienie:
"§14.1. Wszystkie dowody finansowo-księgowe stanowiące podstawę dokonania wydatków budżetowych lub rozchodów muszą być zatwierdzone do wypłaty. Zatwierdzenia dokonują Burmistrz Miasta, Zastępcy Burmistrza i w ramach posiadanych upoważnień Naczelnicy Wydziałów merytorycznych lub inni upoważnieni pracownicy Urzędu Miasta. Wydatki typu reprezentacyjnego zatwierdza Burmistrz Miasta. Zatwierdzenie do wypłaty następuje po uprzednim sprawdzeniu i kontroli dowodów pod względem merytorycznym oraz formalno-rachunkowym w drodze umieszczenia na dowodzie klauzuli "zatwierdzono do wypłaty ze środków budżetowych, klasyfikacja budżetowa, podpisy i data". Na dokumentach winien znaleźć się również podpis Skarbnika Miasta lub Głównego Księgowego Urzędu Miasta na potwierdzenie dokonania wstępnej kontroli zgodności operacji gospodarczych i finansowych z planem finansowym oraz kompletności i rzetelności dokumentów dotyczących operacji gospodarczych i finansowych."

§ 2

Wykonanie zarządzenia zlecam Skarbnikowi Miasta.

§ 3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Pliki do pobrania

zarz_bur_2015_120z_033.pdf (178) KB

Wytworzył: Łukasz Dłubacz
Data wprowadzenia: 26-06-2019
Wprowadził: Józef Bryś
Oglądane: 499

Print Wersja do druku

Urząd Miasta Nowy Targ, 34-400 Nowy Targ ul. Krzywa 1, tel. 18 2611200
© 2009 Informatyka - Jeżeli widzisz błąd na stronie napisz o tym do nas
Polityka cookies i innych podobnych technologii
Klauzula informacyjna RODO
Deklaracja Dostępności
SLE