RSS RSS facebook
BIP Biuletyn Informacji Publicznej

eUrząd

ePUAP
Znajdź żłobek

Pogoda Serwis pogodowy IMGW
Miejskie Centrum Kultury
Miejska Biblioteka Publiczna
Miejskie Centrum Sportu i Rekreacji
MMKS Nowy Targ
Nowy Targ - stolica Podhala miasto z 670-letnią historią, określane przez wszystkich Górali jako Miasto.

» więcej o mieście

Nasze Osiągnięcia

ISO9001:2015

#ekoLiderzy2018

JP II Nowy Targ
Nad Dunajcem
Album-Ocalic
NT Szlak Rowerowy
Rowerowy Nowy Targ
PAP Samorząd
Miejska Orkiestra
nowytarg24.tv
PPUZ
NFOŚiGW
Czyste spalanie
Amazonki
Fundacja im. A. Worw
Aeroklub
WKU Nowy Targ
Pakiet dla średnich
Pomoc Ukrainie
Malopolska

Google Translate - tłumaczenie maszynowe strony:

           
Aktualnie stronę ogląda osób: 153

ZARZĄDZENIE Nr 120.Z.4.2019 BURMISTRZA MIASTA NOWY TARG z dnia 30 stycznia 2019 r. w sprawie:
Kodeksu Etyki pracowników Urzędu Miasta Nowy Targ.


Na podstawie art. 31 i art. 33 ust. 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity, Dz. U. z 2018 r., poz. 994 z późn. zm.) w związku z art. 24 ust 1 ustawy z dnia 21 listopada 2008r. o pracownikach samorządowych (tekst jednolity, Dz.U. z 2018r., poz. 1260 z póź. zm). postanawiam

§1

Wprowadzić do stosowania Kodeks Etyki pracowników Urzędu Miasta Nowy Targ, zwany dalej Kodeksem, stanowiący załącznik nr 1 do niniejszego zarządzenia.

§2

W związku z wdrożeniem Kodeksu wprowadzam wzór oświadczenia, stanowiący załącznik nr 2 do niniejszego zarządzenia. Oświadczenie, po zapoznaniu się pracownika z Kodeksem i podpisaniu go, winno być włączone do akt osobowych.

§3

  1. Każdy pracownik samorządowy zobowiązany jest przestrzegać zapisów Kodeksu i kierować się jego zasadami.
  2. Zobowiązuję wszystkich kierowników komórek organizacyjnych do zapoznania pracowników z uregulowaniami zawartymi w Kodeksie oraz do ich stosowania.

§4

Ocena stosowania zasad etycznych określonych w Kodeksie będzie jednym z kryteriów badania jakości obsługi klientów Urzędu Miasta Nowy Targ.

§5

Traci moc Zrządzenie Nr 0152-21/06 Burmistrza Miasta Nowy Targ z dnia 15 maja 2006r. w sprawie powołania zespołu roboczego mającego za zadanie opracowanie procedury corocznego przeglądu i monitoringu kodeksu etycznego urzędnika prowadzonego przez pracowników urzędu oraz społeczność lokalną, Zarządzenie Nr 0152-37/06 Burmistrza Miasta Nowy Targ z dnia 16.08.2006r. w sprawie powołania Komisji Etyki oraz Zarządzenie Nr 0152-12/10 Burmistrza Miasta z dnia 5 marca 2010r. w sprawie Kodeksu Etyki pracowników Urzędu Miasta Nowy Targ.

§6

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Pliki do pobrania

zarz_bur_2019_120z_004.pdf (132) KB
zarz_bur_2019_120z_004_z01.pdf (151) KB
zarz_bur_2019_120z_004_z02.pdf (118) KB

Wytworzył: Stanisława Szołtysek
Data wprowadzenia: 27-03-2019
Wprowadził: Józef Bryś
Oglądane: 1526

Print Wersja do druku

Urząd Miasta Nowy Targ, 34-400 Nowy Targ ul. Krzywa 1, tel. 18 2611200
© 2009 Informatyka - Jeżeli widzisz błąd na stronie napisz o tym do nas
Polityka cookies i innych podobnych technologii
Klauzula informacyjna RODO
Deklaracja Dostępności
SLE