X
Narodowy Spis Powszechny Ludnoci i Mieszka 2021
RSS facebook
BIP Biuletyn Informacji Publicznej

eUrząd

ePUAP
Znajdź żłobek

Pogoda Serwis pogodowy IMGW
Miejski Ośrodek Kultury
Miejska Biblioteka Publiczna
Miejskie Centrum Sportu i Rekreacji
MMKS Nowy Targ
Nowy Targ - stolica Podhala miasto z 670-letnią historią, określane przez wszystkich Górali jako Miasto.

» więcej o mieście

Nasze Osiągnięcia

ISO9001:2015

#ekoLiderzy2018

JP II Nowy Targ
Nad Dunajcem
Album-Ocalic
NT Szlak Rowerowy
Rowerowy Nowy Targ
PAP Samorząd
Miejska Orkiestra
nowytarg24.tv
PPUZ
NFOŚiGW
Czyste spalanie
Amazonki
Fundacja im. A. Worw
Aeroklub
WKU Nowy Targ
Pakiet dla średnich
Malopolska

Google Translate - tłumaczenie maszynowe strony:

           
Aktualnie stronę ogląda osób: 41

Zarządzenie Nr 120.Z.25.2017 Burmistrza Miasta Nowy Targ z dnia 10 listopada 2017 r. w sprawie:
uchylenia Zarządzenia Nr 0152-14/08 Burmistrza Miasta Nowego Targu z dnia 9 maja 2008 r. (z późn. zm) w sprawie ewidencji wydatków strukturalnych oraz sporządzania sprawozdań z ich realizacji przez jednostki dysponujące środkami budżetu miasta


Na podstawie art 33 ust. 1 ustawy dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tekst jednolit) z 2017r. poz. 1875) oraz art. 11 pkt. 2 ppkt a i b Ustawy z dnia 7 lipca 2017 roku o zmianie ustawy o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowych w perspektywie finansowej 2014-2020 oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2017 r. poz. 1475) zarządzam co następuje:

§1

Uchyla się Zarządzenie Nr 0152-14/08 Burmistrza Miasta Nowego Targu z dnia 9 maja 2008r. (z późn. zm) w sprawie ewidencji wydatków strukturalnych oraz sporządzania sprawozdań z ich realizacji przez jednostki dysponujące środkami budżetu miasta.

§2

Wykonanie zarządzenia powierza się Skarbnikowi Miasta, kierownikom komórek organizacyjnych. kierownikom jednostek organizacyjnych.

§3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Pliki do pobrania

zarz_bur_2017_120z_025.pdf (393) KB

Wytworzył: Elżbieta Stępińska
Data wprowadzenia: 27-09-2018
Wprowadził: Józef Bryś
Oglądane: 547

Print Wersja do druku

Urząd Miasta Nowy Targ, 34-400 Nowy Targ ul. Krzywa 1, tel. 18 2611200
© 2009 Informatyka - Jeżeli widzisz błąd na stronie napisz o tym do nas
Polityka cookies i innych podobnych technologii
Klauzula informacyjna RODO
Deklaracja Dostępności
SLE