X
Narodowy Spis Powszechny Ludnoci i Mieszka 2021
RSS facebook
BIP Biuletyn Informacji Publicznej

eUrząd

ePUAP
Znajdź żłobek

Pogoda Serwis pogodowy IMGW
Miejski Ośrodek Kultury
Miejska Biblioteka Publiczna
Miejskie Centrum Sportu i Rekreacji
MMKS Nowy Targ
Nowy Targ - stolica Podhala miasto z 670-letnią historią, określane przez wszystkich Górali jako Miasto.

» więcej o mieście

Nasze Osiągnięcia

ISO9001:2015

#ekoLiderzy2018

JP II Nowy Targ
Nad Dunajcem
Album-Ocalic
NT Szlak Rowerowy
Rowerowy Nowy Targ
PAP Samorząd
Miejska Orkiestra
nowytarg24.tv
PPUZ
NFOŚiGW
Czyste spalanie
Amazonki
Fundacja im. A. Worw
Aeroklub
WKU Nowy Targ
Pakiet dla średnich
Malopolska

Google Translate - tłumaczenie maszynowe strony:

           
Aktualnie stronę ogląda osób: 67

ZARZĄDZENIE Nr 120.Z.32.2018 BURMISTRZA MIASTA NOWY TARG z dnia 13 sierpnia 2018r. w sprawie:
zasad opracowywania i aktualizacji Kart usług świadczonych przez Urząd Miasta Nowy Targ.


Na podstawie art.30 ust.1 i ust. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2018r poz. 994 z póź. zm.), zarządzam, co następuje:

§1.

  1. Celem usprawnienia obsługi klientów Urzędu Miasta Nowy Targ wprowadzam "Zasady opracowywania i aktualizacji Kart usług świadczonych w Urzędzie Miasta" stanowiące załącznik do niniejszego zarządzenia.
  2. Karty usług zawierają aktualną i kompletną informację na temat "gdzie i jak załatwić daną sprawę" w Urzędzie Miasta.
  3. Zestaw Kart usług tworzy "Rejestr Kart Usług świadczonych w Urzędzie Miasta Nowy Targ".

§2.

Karty Usług udostępnia się w wersji elektronicznej na stronie Miasta zaś w wersji papierowej w Biurze Obsługi Mieszkańców i w merytorycznych komórkach organizacyjnych.

§3.

  1. Wykonanie zarządzenia powierzam kierownikom komórek organizacyjnych Urzędu Miasta Nowy Targ.
  2. Nadzór nad realizacją powierzam sekretarzowi miasta.

§ 4

Tracą moc Zarządzenie Nr 0152-42/05 Burmistrza Miasta Nowy Targ z dnia 9 listopada 2005 roku w sprawie: przyjęcia i stosowania kart informacyjnych usług oraz procedury ich aktualizacji, Zarządzenie Nr 0152-19/06 Burmistrza Miasta Nowy Targ z dnia 27 kwietnia 2006 r. w sprawie: powołania zespołu roboczego mającego za zadanie opracowanie systemu i przeprowadzenie badania funkcjonowania katalogu usług oraz Zarządzenie Nr 0152-34/06 Burmistrza Miasta Nowy Targ z dnia 3 sierpnia 2006r. w sprawie: wprowadzenia systemu ocen funkcjonowania "Katalogu Usług" w Urzędzie Miasta Nowy Targ.

§ 5

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Pliki do pobrania

zarz_bur_2018_120z_032.pdf (58) KB
zarz_bur_2018_120z_032_z01.pdf (147) KB

Wytworzył: Stanisława Szołtysek
Data wprowadzenia: 16-08-2018
Wprowadził: Józef Bryś
Oglądane: 732

Print Wersja do druku

Urząd Miasta Nowy Targ, 34-400 Nowy Targ ul. Krzywa 1, tel. 18 2611200
© 2009 Informatyka - Jeżeli widzisz błąd na stronie napisz o tym do nas
Polityka cookies i innych podobnych technologii
Klauzula informacyjna RODO
Deklaracja Dostępności
SLE