RSS RSS facebook
BIP Biuletyn Informacji Publicznej

eUrząd

ePUAP
Znajdź żłobek

Pogoda Serwis pogodowy IMGW
Miejskie Centrum Kultury
Miejska Biblioteka Publiczna
Miejskie Centrum Oświaty i Usług Wspólnych
Miejskie Centrum Sportu i Rekreacji
MMKS Nowy Targ
Nowy Targ - stolica Podhala miasto z 670-letnią historią, określane przez wszystkich Górali jako Miasto.

» więcej o mieście

Nasze Osiągnięcia

ISO9001:2015

#ekoLiderzy2018

JP II Nowy Targ
Nad Dunajcem
Album-Ocalic
NT Szlak Rowerowy
Rowerowy Nowy Targ
PAP Samorząd
Miejska Orkiestra
nowytarg24.tv
PPUZ
NFOŚiGW
Czyste spalanie
Amazonki
Fundacja im. A. Worw
Aeroklub
WKU Nowy Targ
Pakiet dla średnich
Pomoc Ukrainie
Malopolska

Google Translate - tłumaczenie maszynowe strony:

           
Aktualnie stronę ogląda osób: 119

ZARZĄDZENIE NR 0050.Z.39.2018 BURMISTRZA MIASTA NOWY TARG z dnia 9 marca 2018 roku w sprawie:
ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do zamiany położonej przy ul. Sikorskiego w Nowym Targu.


Na podstawie art. 30 ust. ust. 1 i ust. 2 pkt. 2 i 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2017 r. poz. 1875 z późn. zm.) oraz art.15 ust.1 i art. 35 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity Dz. U. z 2018 r. poz. 121 z późn. zm.), zarządzam, co następuje:

§ 1

Przeznaczyć do zbycia w formie zamiany nieruchomość położoną przy ul. Sikorskiego w Nowym Targu składającą się z działek ewid. nr 12731, 12732, 12735, 12736/2, 12739/2, 12740/2 o łącznej pow. 0,4056 ha opisaną w wykazie stanowiącym załącznik do niniejszego zarządzenia.

§ 2

Wykonanie zarządzenia powierzam Naczelnikowi Wydziału Gospodarki Nieruchomościami.

§ 3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i podlega wywieszeniu na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miasta w Nowym Targu przy ul. Krzywej 1 na okres 21 dni.

 

Pliki do pobrania

zarz_bur_2018_0050z_039.pdf (48) KB
zarz_bur_2018_0050z_039_z01.pdf (65) KB

Wytworzył: Marek Zawada
Data wprowadzenia: 13-03-2018
Wprowadził: Józef Bryś
Oglądane: 1491

Print Wersja do druku

Urząd Miasta Nowy Targ, 34-400 Nowy Targ ul. Krzywa 1, tel. 18 2611200
© 2009 Informatyka - Jeżeli widzisz błąd na stronie napisz o tym do nas
Polityka cookies i innych podobnych technologii
Klauzula informacyjna RODO
Deklaracja Dostępności
SLE