X
Narodowy Spis Powszechny Ludnoci i Mieszka 2021
RSS facebook
BIP Biuletyn Informacji Publicznej

eUrząd

ePUAP
Znajdź żłobek

Pogoda Serwis pogodowy IMGW
Miejski Ośrodek Kultury
Miejska Biblioteka Publiczna
Miejskie Centrum Sportu i Rekreacji
MMKS Nowy Targ
Nowy Targ - stolica Podhala miasto z 670-letnią historią, określane przez wszystkich Górali jako Miasto.

» więcej o mieście

Nasze Osiągnięcia

ISO9001:2015

#ekoLiderzy2018

JP II Nowy Targ
Nad Dunajcem
Album-Ocalic
NT Szlak Rowerowy
Rowerowy Nowy Targ
PAP Samorząd
Miejska Orkiestra
nowytarg24.tv
PPUZ
NFOŚiGW
Czyste spalanie
Amazonki
Fundacja im. A. Worw
Aeroklub
WKU Nowy Targ
Pakiet dla średnich
Malopolska

Google Translate - tłumaczenie maszynowe strony:

           
Aktualnie stronę ogląda osób: 214

Zarządzenie Nr 0050.Z.58.2017 Burmistrza Miasta Nowy Targ z dnia 16 marca 2017 r. w sprawie:
obejmowania imprez i wydarzeń „Honorowym Patronatem


Na podstawie art. 30 i art. 31 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016 r. poz. 446 z późn. zm.) zarządzam, co następuje:

§1

Zarządzenie określa zasady przyznawania wyróżnienia „Honorowy Patronat Burmistrza Miasta Nowy Targ”, zwanego dalej „Patronatem”, imprezom lub wydarzeniom organizowanym szczególnie na terenie Miasta Nowy Targ.

§2

 1. Patronat jest wyróżnieniem honorowym, podkreślającym szczególny charakter wydarzenia.
 2. Przyznanie Patronatu nie oznacza deklaracji wsparcia finansowego i/lub organizacyjnego.
 3. Patronatem mogą być objęte przedsięwzięcia o zasięgu lokalnym, regionalnym, ogólnopolskim lub międzynarodowym.
 4. Patronat jest wyróżnieniem uznaniowym. Burmistrz Miasta Nowy Targ może odmówić objęcia przedsięwzięcia Patronatem bez podania przyczyn.
 5. Burmistrz Miasta Nowy Targ nie obejmuje Patronatem przedsięwzięć mogących godzić w jego politykę wizerunkową lub interes Miasta.
 6. Regulamin przyznawania wyróżnienia „Honorowy Patronat Burmistrza Miasta Nowy Targ” stanowi załącznik nr 1 do niniejszego Zarządzenia.

§3

 1. Z wnioskiem o przyznanie Patronatu występuje wyłącznie organizator przedsięwzięcia.
 2. Wzór wniosku stanowi załącznik nr 2 do niniejszego Zarządzenia .
 3. Formularz wniosku dostępny jest na stronie internetowej Urzędu Miasta Nowy Targ (www.nowytarg.pl).
 4. Prawidłowo wypełniony formularz należy na adres Urzędu Miasta w Nowym Targu, ul. Krzywa 1, 34-400 Nowy Targ lub złożyć osobiście w Biurze Obsługi Mieszkańców Urzędu Miasta Nowy Targ - parter, pokój 001.
 5. W przypadku przedsięwzięć cyklicznych wnioski o przyznanie Patronatu rozpatrywane są oddzielnie dla każdej edycji.
 6. O decyzji o przyznaniu bądź odmowie objęcia Patronatem danego wydarzenia, wnioskodawca powiadamiany jest pisemnie. Decyzja nie wymaga uzasadnienia i nie przysługuje od niej odwołanie.
 7. Wniosek składa się nie później niż 21 dni przed planowaną datą organizacji przedsięwzięcia.
 8. W uzasadnionych przypadkach Burmistrz Miasta może uwzględnić wniosek złożony po przekroczeniu terminu, o którym mowa w ust. 7.

§4

 1. Organizator przedsięwzięcia zobowiązany jest do umieszczenia informacji o Patronacie we wszystkich materiałach informacyjno-promocyjnych i przekazach medialnych dotyczących przedsięwzięcia.
 2. W przypadku przyznania Patronatu, na stronie internetowej Urzędu Miasta Nowy Targ (www.nowytarg.pl) zostaje zamieszczona informacja o objęciu przedsięwzięcia Patronatem.
 3. Przedsięwzięcie objęte Patronatem jest organizowane przez podmiot wnioskujący, wobec czego Burmistrz nie ponosi odpowiedzialności za jego organizację.

§5

 1. W szczególnie uzasadnionych przypadkach Burmistrz Miasta może odebrać przyznane wyróżnienie, o czym organizator jest informowany niezwłocznie.
 2. Odebranie Patronatu nakłada na organizatora obowiązek bezzwłocznej rezygnacji z używania wyróżnienia.

§6

Wykonanie Zarządzenia powierza się Naczelnikowi Wydziału Kultury, Sportu i Promocji.

§7

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Pliki do pobrania

zarz_bur_2017_0050z_058.pdf (73) KB
zarz_bur_2017_0050z_058_z01.pdf (83) KB
zarz_bur_2017_0050z_058_z01_z01.pdf (68) KB
zarz_bur_2017_0050z_058_z02.pdf (82) KB

Wytworzył: Karolina Topolska-Hałgas
Data wprowadzenia: 04-04-2017
Wprowadził: Józef Bryś
Oglądane: 1543

Print Wersja do druku

Urząd Miasta Nowy Targ, 34-400 Nowy Targ ul. Krzywa 1, tel. 18 2611200
© 2009 Informatyka - Jeżeli widzisz błąd na stronie napisz o tym do nas
Polityka cookies i innych podobnych technologii
Klauzula informacyjna RODO
Deklaracja Dostępności
SLE