X
Narodowy Spis Powszechny Ludnoci i Mieszka 2021
RSS facebook
BIP Biuletyn Informacji Publicznej

eUrząd

ePUAP
Znajdź żłobek

Pogoda Serwis pogodowy IMGW
Miejski Ośrodek Kultury
Miejska Biblioteka Publiczna
Miejskie Centrum Sportu i Rekreacji
MMKS Nowy Targ
Nowy Targ - stolica Podhala miasto z 670-letnią historią, określane przez wszystkich Górali jako Miasto.

» więcej o mieście

Nasze Osiągnięcia

ISO9001:2015

#ekoLiderzy2018

JP II Nowy Targ
Nad Dunajcem
Album-Ocalic
NT Szlak Rowerowy
Rowerowy Nowy Targ
PAP Samorząd
Miejska Orkiestra
nowytarg24.tv
PPUZ
NFOŚiGW
Czyste spalanie
Amazonki
Fundacja im. A. Worw
Aeroklub
WKU Nowy Targ
Pakiet dla średnich
Malopolska

Google Translate - tłumaczenie maszynowe strony:

           
Aktualnie stronę ogląda osób: 65

Zarządzenie nr 120.Z.6.2017 Burmistrza Miasta Nowy Targ z dnia 1 marca 2017 r. w sprawie:
dokonania samooceny systemu kontroli zarządczej.


Na podstawie art. 33 ust. 3 i 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2016 r. poz. 446), art. 69 ust. 1 pkt. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2016 r. 1870 z późn. zm.), oraz Komunikatu Nr 23 Ministra Finansów z dnia 16 grudnia 2009 r. w sprawie standardów kontroli zarządczej dla sektora finansów publicznych (Dz. Urz. MF z 2009 r. Nr 15, poz.84), zarządzam, co następuje:

§ 1

Dokonać na podstawie standardów kontroli zarządczej dla sektora finansów publicznych samooceny systemu kontroli zarządczej w Urzędzie Miasta Nowy Targ zgodnie ze wzorem kwestionariusza stanowiącym załącznik do niniejszego zarządzenia.

§ 2

Wypełniony kwestionariusz stanowiący załącznik do zarządzenia należy przedłożyć w nieprzekraczalnym terminie wskazanym pismem przewodnim przez Sekretarza Miasta.

§ 3

Wykonanie zarządzenia powierza się kierownikom komórek organizacyjnych Urzędu Miasta Nowy Targ oraz pracownikom na samodzielnych stanowiskach.

§ 4

Nadzór nad wykonaniem zarządzenia powierzam Sekretarzowi Miasta.

§ 5

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

Pliki do pobrania

zarz_bur_2017_120z_006.pdf (68) KB
zarz_bur_2017_120z_006_z01.pdf (160) KB

Wytworzył: Robert Wójtowicz
Data wprowadzenia: 06-03-2017
Wprowadził: Józef Bryś
Oglądane: 1126

Print Wersja do druku

Urząd Miasta Nowy Targ, 34-400 Nowy Targ ul. Krzywa 1, tel. 18 2611200
© 2009 Informatyka - Jeżeli widzisz błąd na stronie napisz o tym do nas
Polityka cookies i innych podobnych technologii
Klauzula informacyjna RODO
Deklaracja Dostępności
SLE