RSS RSS facebook
BIP Biuletyn Informacji Publicznej

eUrząd

ePUAP
Znajdź żłobek

Pogoda Serwis pogodowy IMGW
Miejskie Centrum Kultury
Miejska Biblioteka Publiczna
Miejskie Centrum Oświaty i Usług Wspólnych
Miejskie Centrum Sportu i Rekreacji
MMKS Nowy Targ
Invest in Nowy Targ
Nowy Targ - stolica Podhala miasto z 670-letnią historią, określane przez wszystkich Górali jako Miasto.

» więcej o mieście

Nasze Osiągnięcia

ISO9001:2015

#ekoLiderzy2018

JP II Nowy Targ
Nad Dunajcem
Album-Ocalic
NT Szlak Rowerowy
Rowerowy Nowy Targ
PAP Samorząd
Miejska Orkiestra
nowytarg24.tv
PPUZ
NFOŚiGW
Czyste spalanie
Amazonki
Fundacja im. A. Worw
Aeroklub
WKU Nowy Targ
Pakiet dla średnich
Pomoc Ukrainie
2022 GUS Małopolska
Malopolska

Google Translate - tłumaczenie maszynowe strony:

           
Aktualnie stronę ogląda osób: 284
Zarządzenie Nr 0151-86/05 Burmistrza Miasta Nowy Targ
z dnia 8 grudnia 2005r. w sprawie:
powołania Komisji Egzaminacyjnych w celu przeprowadzenia egzaminu dla nauczycieli ubiegających się o stopień awansu zawodowego nauczyciela mianowanego.

Działając na podstawie art. 30 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym /Tekst jednolity z 2001 r. Dz. U. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm./ w związku z art.9g ust.2 i art. 91d pkt 2 ustawy z dnia 26 stycznia 1982r. - Karta Nauczyciela /Tekst jednolity z 2003r. Dz. U. Nr 118, poz. 1112 z późn. zm./ zarządzam co następuje:

§ 1

W celu przeprowadzenia egzaminu dla nauczycieli kontraktowych zatrudnionych w:

  1. Gimnazjum Nr 1 w Nowym Targu - Pani Anety Tworek,
  2. Gimnazjum Nr 2 w Nowym Targu - Pani Beaty Bibro,

ubiegających się o stopień awansu zawodowego nauczyciela mianowanego powołuję komisję egzaminacyjną w składzie jak zał. Nr 1 i Nr 2 do zarządzenia.

§ 2

  1. Zadania i kompetencje oraz tryb działania Komisji Egzaminacyjnej określa ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r.- Karta Nauczyciela oraz rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 1 grudnia 2004r. w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli
  2. Obsługę administracyjno - finansową Komisji sprawuje Wydział Oświaty .

§ 3

Wykonanie zarządzenia zlecam Komisji Egzaminacyjnej oraz Naczelnikowi Wydziału Oświaty.

§ 4

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Data wprowadzenia: 15-12-2005
Wprowadził: Józef Bryś
Oglądane: 2186

Print Wersja do druku

Urząd Miasta Nowy Targ, 34-400 Nowy Targ ul. Krzywa 1, tel. 18 2611200
© 2009 Informatyka - Jeżeli widzisz błąd na stronie napisz o tym do nas
Polityka cookies i innych podobnych technologii
Klauzula informacyjna RODO
Deklaracja Dostępności
SLE