X
Narodowy Spis Powszechny Ludnoci i Mieszka 2021
RSS facebook
BIP Biuletyn Informacji Publicznej

eUrząd

ePUAP
Znajdź żłobek

Pogoda Serwis pogodowy IMGW
Miejski Ośrodek Kultury
Miejska Biblioteka Publiczna
Miejskie Centrum Sportu i Rekreacji
MMKS Nowy Targ
Nowy Targ - stolica Podhala miasto z 670-letnią historią, określane przez wszystkich Górali jako Miasto.

» więcej o mieście

Nasze Osiągnięcia

ISO9001:2015

#ekoLiderzy2018

JP II Nowy Targ
Nad Dunajcem
Album-Ocalic
NT Szlak Rowerowy
Rowerowy Nowy Targ
PAP Samorząd
Miejska Orkiestra
nowytarg24.tv
PPUZ
NFOŚiGW
Czyste spalanie
Amazonki
Fundacja im. A. Worw
Aeroklub
WKU Nowy Targ
Pakiet dla średnich
Malopolska

Google Translate - tłumaczenie maszynowe strony:

           
Aktualnie stronę ogląda osób: 202
Zarządzenie Nr 120.Z.3.2017 Burmistrza Miasta Nowy Targ z dnia 13 lutego 2017 r. w sprawie:
powołania Komisji Egzaminacyjnej.

Na podstawie art. 33 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity, Dz. U. z 2016 r., poz. 446), w związku z § 10 pkt 1 Regulaminu służby przygotowawczej i organizowania egzaminu kończącego tę służbę dla pracowników Urzędu Miasta Nowy Targ (wprowadzonego Zarządzeniem Nr 0152-48/10 Burmistrza Miasta Nowy Targ z dnia 25 października 2010 r., w sprawie przebiegu służby przygotowawczej w Urzędzie Miasta Nowy Targ, z późn. zm.), zarządzam, co następuje:

§ 1

Powołać Komisję Egzaminacyjną, w składzie:

1) Stanisława Szołtysek – Sekretarz Miasta - Przewodnicząca Komisji,
2) Łukasz Knurowski - Naczelnik Wydziału Administracji i Kadr - członek Komisji,
3) Marian Twaróg – p.o. Kierownika Referatu ds. Drogownictwa i Transportu - członek Komisji,
4) Natalia Leśniak – Inspektor - sekretarz Komisji.

§ 2

Zadaniem Komisji Egzaminacyjnej będzie przeprowadzenie w dniu 21 lutego 2017 r. od godz. 12:00, egzaminu końcowego dla Pana Kamila Żeglenia - pracownika odbywającego służbę przygotowawczą w Urzędzie Miasta Nowy Targ, na zasadach określonych w Regulaminie służby przygotowawczej i organizowania egzaminu kończącego tę służbę dla pracowników Urzędu Miasta Nowy Targ.

§ 3

Nadzór nad realizacją zapisów zarządzenia powierzam Sekretarzowi Miasta.

§ 4

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Pliki do pobrania

zarz_bur_2017_120z_003.pdf (53) KB

Wytworzył: Natalia Leśniak
Data wprowadzenia: 14-02-2017
Wprowadził: Józef Bryś
Oglądane: 878

Print Wersja do druku

Urząd Miasta Nowy Targ, 34-400 Nowy Targ ul. Krzywa 1, tel. 18 2611200
© 2009 Informatyka - Jeżeli widzisz błąd na stronie napisz o tym do nas
Polityka cookies i innych podobnych technologii
Klauzula informacyjna RODO
Deklaracja Dostępności
SLE