X
Narodowy Spis Powszechny Ludnoci i Mieszka 2021
RSS facebook
BIP Biuletyn Informacji Publicznej

eUrząd

ePUAP
Znajdź żłobek

Pogoda Serwis pogodowy IMGW
Miejski Ośrodek Kultury
Miejska Biblioteka Publiczna
Miejskie Centrum Sportu i Rekreacji
MMKS Nowy Targ
Nowy Targ - stolica Podhala miasto z 670-letnią historią, określane przez wszystkich Górali jako Miasto.

» więcej o mieście

Nasze Osiągnięcia

ISO9001:2015

#ekoLiderzy2018

JP II Nowy Targ
Nad Dunajcem
Album-Ocalic
NT Szlak Rowerowy
Rowerowy Nowy Targ
PAP Samorząd
Miejska Orkiestra
nowytarg24.tv
PPUZ
NFOŚiGW
Czyste spalanie
Amazonki
Fundacja im. A. Worw
Aeroklub
WKU Nowy Targ
Pakiet dla średnich
Malopolska

Google Translate - tłumaczenie maszynowe strony:

           
Aktualnie stronę ogląda osób: 67
Zarządzenie Nr 120.Z.5.2016 Burmistrza Miasta Nowy Targ z dnia 5 lutego 2016r. w sprawie:
powołania stałej Komisji Likwidacyjnej do dokonywania fizycznej likwidacji pieczęci urzędowych, innych pieczęci i stempli.

W oparciu o § 20 pkt 6 „Wytycznych dotyczących zasad i trybu wykonywania czynności kancelaryjnych w Urzędzie Miasta Nowy Targ” wprowadzonej Zarządzeniem Nr 120.Z.24.2015 Burmistrza Miasta Nowy Targ z dnia 30 września 2015r. – zarządzam:

§1

Powołuję stałą Komisję Likwidacyjną do dokonywania fizycznej likwidacji pieczęci urzędowych, innych pieczęci i stempli w Urzędzie Miasta Nowy Targ w następującym składzie:

Wojciech Wolski - Przewodniczący Komisji
Barbara Kryj-Mozdyniewicz - Członek
Krystyna Kolasa - Członek

§2

  1. Komisja w miarę potrzeb dokonuje przeglądu pieczęci, ustala pieczęcie nadające się do fizycznej likwidacji, tj. uszkodzone lub zdezaktualizowane oraz przeprowadza ich fizyczną likwidację.
  2. Z przeprowadzonych czynności sporządza 2 egzemplarze protokołu wg wzoru stanowiącego załącznik do niniejszego zarządzenia. Protokół ten jest podstawą wykreślenia zlikwidowanych pieczęci z „Rejestru pieczęci i innych pieczęci i stempli – wzory odcisków i ewidencja”.
  3. Protokół kasacji podpisują wszystkie osoby uczestniczące w czynnościach, a zatwierdza go Naczelnik Wydziału Administracji i Kadr.

§3

Nadzór na wykonaniem niniejszego zarządzenia powierzam Naczelnikowi Wydziału Administracji i Kadr.

§4

Traci moc Zarządzenie Nr 0152-40/06 Burmistrza Miasta Nowy Targ z dnia 13 września 2006r.

§5

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

Pliki do pobrania

zarz_bur_2016_120z_005.pdf (72) KB
zarz_bur_2016_120z_005_z01.pdf (61) KB

Wytworzył: Krystyna Kolasa
Data wprowadzenia: 05-02-2016
Wprowadził: Józef Bryś
Oglądane: 1248

Print Wersja do druku

Urząd Miasta Nowy Targ, 34-400 Nowy Targ ul. Krzywa 1, tel. 18 2611200
© 2009 Informatyka - Jeżeli widzisz błąd na stronie napisz o tym do nas
Polityka cookies i innych podobnych technologii
Klauzula informacyjna RODO
Deklaracja Dostępności
SLE