RSS RSS facebook
BIP Biuletyn Informacji Publicznej

eUrząd

ePUAP
Znajdź żłobek

Pogoda Serwis pogodowy IMGW
Miejskie Centrum Kultury
Miejska Biblioteka Publiczna
Miejskie Centrum Oświaty i Usług Wspólnych
Miejskie Centrum Sportu i Rekreacji
MMKS Nowy Targ
Invest in Nowy Targ
Nowy Targ - stolica Podhala miasto z 670-letnią historią, określane przez wszystkich Górali jako Miasto.

» więcej o mieście

Nasze Osiągnięcia

ISO9001:2015

#ekoLiderzy2018

JP II Nowy Targ
Nad Dunajcem
Album-Ocalic
NT Szlak Rowerowy
Rowerowy Nowy Targ
PAP Samorząd
Miejska Orkiestra
nowytarg24.tv
PPUZ
NFOŚiGW
Czyste spalanie
Amazonki
Fundacja im. A. Worw
Aeroklub
WKU Nowy Targ
Pakiet dla średnich
Pomoc Ukrainie
2022 GUS Małopolska
Malopolska

Google Translate - tłumaczenie maszynowe strony:

           
Aktualnie stronę ogląda osób: 295
Zarządzenie Nr 0151-69/05 Burmistrza Miasta Nowego Targu
z dnia 13 października 2005r w sprawie:
określenia szczegółowych warunków zamiany gminnych działek ewid. nr 15561/1 i 15561/3 na działkę ewid. nr 15533 położonych na zachód od oczyszczalni ścieków w Nowym Targu.

Na podstawie art. 30 ust. 1 i ust. 2 pkt 3 i 4 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (t.j.Dz.U. z 2001r. Nr 142 poz. 1591 z późn. zm.), art. 11 ust. 1, art. 13 ust.1, art. 20 ust. 2, art. 24 ust. 1 i ust.2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz.U. z 2004r. Nr 261 poz. 2603 z późn. zm.) art. 4 pkt 3 lit. "i" ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. Nr 19 poz. 177 z późn. zm.), Uchwały NR XX/96/91 Rady Miejskiej w Nowym Targu z dnia 29 kwietnia 1991r. w sprawie zezwolenia na przyjmowanie spadków, zapisów, darowizn oraz dokonywania zamian gruntów

Zarządzam:

§ 1

Zamianę gminnych niezabudowanych działek ewid. 15561/1 o pow. 599 mkw oraz 15561/3 o pow. 1.052 mkw na niezabudowaną działkę ewid. nr 15533 o pow. 1.541 mkw stanowiącą własność Przedsiębiorstwa Produkcyjno-Handlowego "Chowaniec" Spółka Jawna z siedzibą w Nowym Targu.

§ 2

Ustalenie wpłaty kwoty 3.300,00zł (trzy tysiące trzysta zł 00/100) przez Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Handlowego "Chowaniec" Spółka Jawna z siedzibą w Nowym Targu na rzecz Gminy Miasto Nowy Targ wynikającej z różnicy wartości zamienianych nieruchomości.

§ 3

Wykonanie zarządzenia powierzam Naczelnikowi Wydziału Gospodarki Nieruchomościami i Planowania Przestrzennego Urzędu Miasta w Nowym Targu.

§ 4

Zarządzenie wchodzi z dniem podjęcia.

Data wprowadzenia: 14-10-2005
Wprowadził: Józef Bryś
Oglądane: 2091

Print Wersja do druku

Urząd Miasta Nowy Targ, 34-400 Nowy Targ ul. Krzywa 1, tel. 18 2611200
© 2009 Informatyka - Jeżeli widzisz błąd na stronie napisz o tym do nas
Polityka cookies i innych podobnych technologii
Klauzula informacyjna RODO
Deklaracja Dostępności
SLE