X
Narodowy Spis Powszechny Ludnoci i Mieszka 2021
RSS facebook
BIP Biuletyn Informacji Publicznej

eUrząd

ePUAP
Znajdź żłobek

Pogoda Serwis pogodowy IMGW
Miejski Ośrodek Kultury
Miejska Biblioteka Publiczna
Miejskie Centrum Sportu i Rekreacji
MMKS Nowy Targ
Nowy Targ - stolica Podhala miasto z 670-letnią historią, określane przez wszystkich Górali jako Miasto.

» więcej o mieście

Nasze Osiągnięcia

ISO9001:2015

#ekoLiderzy2018

JP II Nowy Targ
Nad Dunajcem
Album-Ocalic
NT Szlak Rowerowy
Rowerowy Nowy Targ
PAP Samorząd
Miejska Orkiestra
nowytarg24.tv
PPUZ
NFOŚiGW
Czyste spalanie
Amazonki
Fundacja im. A. Worw
Aeroklub
WKU Nowy Targ
Pakiet dla średnich
Malopolska

Google Translate - tłumaczenie maszynowe strony:

           
Aktualnie stronę ogląda osób: 45
Sprawozdanie z działalności Burmistrza Miasta za okres od 29 września do 19 października 2015r.

W okresie sprawozdawczym, tj. od ostatniej Sesji Rady Miasta, podjęto wiele różnych decyzji, a najważniejsze z nich przedstawiam poniżej.

I. Inwestycje.

 1. W dniu 14 października dokonano odbioru końcowego zadania inwestycyjnego „Historyczno - kulturowo przyrodniczy szlak wokół Tatr”, realizowanego w latach 2014 – 2015, dotyczącego budowy ścieżek rowerowych o długości ok. 10 860 mb na odcinkach: od mostu na pot. Czarny Dunajec (w ciągu drogi krajowej DK 47 Zakopianka) przez Ibisor do Os. Na Skarpie, ścieżek w kompleksie leśnym Bór z połączeniem z głównym ciągiem szlaku w kierunku Czarnego Dunajca i granicy polsko-słowackiej oraz odcinek stanowiący połączenie do ul. Podtatrzańskiej, Al. Solidarności, po os. Polana Szafarska. Zadanie realizowano w ramach projektu współfinansowanego przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Rzeczpospolita Polska – Republika Słowacka 2007 – 2013. Obecnie trwa rozliczenie zadania.
 2. Zakończono prace związane z przebudową ulic: Solidarności i Podtatrzańskiej na odcinku od Al. Solidarności do drogi krajowej DK 47 „Zakopianka”. Zadania zostały zgłoszone przez wykonawcę do odbioru końcowego.
 3. Rozstrzygnięto przetarg na realizację zadania: Oświetlenie ścieżki rowerowej przy ul. Sikorskiego - w dniu 20 października 2015 r. zostanie podpisana umowa z wykonawcą.
 4. W trakcie realizacji są następujące zadania:
  • budowa drogi do nowej targowicy oraz Strefy Aktywności Gospodarczej,
  • modernizacja przejścia z ul. Skotnica na Cmentarz Komunalny,
  • budowa nowego cmentarza.
   Ponadto we współpracy ze Starostwem Powiatowym w Nowym Targu prowadzone są zadania: remont mostu na ul. Waksmundzkiej i przebudowa ul. Szpitalnej i ul. Norwida.
 5. Aktualnie trwają uzgodnienia dotyczące zleconych zadań projektowych oraz dotyczące przygotowania zadania inwestycyjnego polegającego na remoncie dróg w ramach nowej edycji „Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych – 2016”.

II. Gospodarka nieruchomościami.

 1. W wykonaniu uchwały Rady Miasta z dnia 7 września 2015 roku, zarządzeniem z dnia 30 września 2015 roku podano do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży na drodze przetargu licytacyjnego - dotyczącego terenu o powierzchni 3366 mkw położonego na terenach byłego NZPS. Ustalono cenę wywoławczą w wysokości 300.000 zł netto.
 2. W ramach przeprowadzanych remontów miejskich obiektów użyteczności publicznej, wykonano gruntowny remont więźby dachowej wraz z termoizolacją stropu w budynku przy ulicy Kościuszki 8, w którym mieści się między innymi Polski Komitet Pomocy Społecznej oraz Ośrodek Pomocy Społecznej. Całkowity koszt remontu wyniósł 36,5 tys. złotych brutto.
 3. W związku z wprowadzeniem do systemu teleinformatycznego ewidencji miejscowości, ulic i adresów, na stronie internetowej miasta zostały udostępnione podstawowe dane z tej ewidencji (hasło w menu na stronie głównej: „Internetowa Mapa Punktów Adresowych”).

III. Gospodarka komunalna i ochrona środowiska.

 1. We wrześniu 2015r. zakończyła się tegoroczna akcja „Sprzątamy Swoje Miasto”, w wyniku której mieszkańcy miasta, a przede wszystkim uczniowie szkół podstawowych, gimnazjów oraz szkół średnich, sprzątali ogólnodostępne tereny naszego miasta. Akcja była podzielona na akcję wiosenną i jesienną. Łącznie zebrano 45,36 m3 niesegregowanych odpadów.
 2. We wrześniu br. miała także miejsce kolejna edycja odbioru i unieszkodliwiania wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Miasto Nowy Targ. W tym roku do programu przystąpiło 18 nieruchomości, z których firma wyłoniona przez Urząd Miasta Nowy Targ odebrała na terenie miasta Nowy Targ 47,53 Mg odpadów niebezpiecznych zawierających azbest. Za transport i unieszkodliwienie tej ilości odpadów zapłacono z budżetu Gminy Miasto Nowy Targ.
 3. Na Cmentarzu Komunalnym odnowiony został Grobowiec Powstańców i Legionistów. Prace zostały wykonane przez konserwatora zabytków Jana Chodorowicza. Na podstawie porozumienia, koszty renowacji grobowca pokryła Rada Ochrony Pamięci Walk i Męczeństwa, a Miasto sfinansowało zagospodarowanie terenu przed grobowcem, w tym dojście wykonane z granitowej kostki. W centralnym punkcie dojścia do grobowca z ciemnej granitowej kostki został wykonany element w kształcie krzyża legionowego. Odnowione zostały także tablice: inskrypcyjna i epitafijna oraz metalowe drzwi zamykające grobowiec. W miejsce wklęsłych liter na gzymsie wieńczącym grobowiec zamontowano inskrypcję z brązu. Całkowity koszt zadania wyniósł 21 300 zł, w tym 19 800 zł sfinansowała Rada Ochrony Pamięci Walk i Męczeństwa.
 4. 15 października br. w restauracji „Ruczaj” odbyło się uroczyste rozstrzygnięcie XVII edycji konkursu „Najpiękniejszy ogród w Nowym Targu im. Adama Worwy”. W konkursie wzięło udział 17 ogrodów. Nagrodzonych, zgodnie z regulaminem niniejszego konkursu, zostało 7 ogrodów. Nagrodami były: bony towarowe o łącznej kwocie 3100 zł brutto oraz puchary, a także dyplomy dla wszystkich uczestników konkursu. Ponadto dzięki hojności Centrum ogrodniczego CARDEMO Pani Haliny Modzyniewicz z Alei Tysiąclecia 93 w Nowym Targu, które przekazało w postaci darowizny bony w łącznej kwocie 500 zł brutto na zakup materiału w ich centrum, komisja konkursowa postanowiła nagrodzić dodatkowo pięć ogrodów.

 IV. Zarządzanie drogami.

 1. W celu poprawy bezpieczeństwa uczestników ruchu drogowego, wymieniono 8 opraw ze 100-Watowych na 250-Watowe na ul. Szaflarskiej od skrzyżowania z ul. Podtatrzańską w kierunku Szaflar i 1 oprawę na ul. Ludźmierskiej przy przejściu dla pieszych na os. Na Skarpie.
 2. Opracowano i złożono do zatwierdzenia projekt zmiany organizacji ruchu na ul. Grel. Zmiana ma na celu zamontowanie progu zwalniającego (wyspowego) oraz wyznaczenie 2 przejść dla pieszych w rejonie skrzyżowania ul. Grel z ul. Krakowską. Przyczyni się to do poprawy bezpieczeństwa w ruchu drogowym na tej ulicy.
 3. Wykonano remont nawierzchni chodników na os. Bór i ul. Jana Kazimierza w ramach drugiej części remontów bieżących ulic, chodników, placów, mostów i przepustów.
 4. Ogłoszono przetarg na remont przepustu drogowego na os. Oleksówki z dofinansowaniem w kwocie do 100 tys. zł pochodzącym z budżetu państwa ze środków przeznaczonych na likwidację skutków klęsk żywiołowych.

V. Kultura, promocja i sport.

 1. 1 października 2015 r. odbyła się konferencja podsumowująca realizację mikroprojektów w Euroregionie Tatry, pt. „Łączą nas mikroprojekty”. Miasto Nowy Targ zostało wyróżnione spośród 44 wytypowanych projektów w kategorii kultura, za realizację projektu „Nowy Targ – Kieżmark transgraniczna prezentacja kuchni regionalnej”.
 2. 6 października 2015 r. na sali sportowej przy Szkole Podstawowej Nr 6 odbyły się mistrzostwa Gminy Miasto Nowy Targ w piłce halowej chłopców. Najlepsze dwie drużyny: ze Szkoły Podstawowej Nr 2 (nauczyciel Rafał Adamczyk) oraz Szkoły Podstawowej Nr 6 (nauczyciel Artur Kasperek), uzyskały awans na kolejny turniej, czyli powiatowe mistrzostwa Ośrodka Sportowego Nowy Targ. Trzecie miejsce w turnieju zajęła drużyna Szkoły Podstawowej Nr 4 (nauczyciel Maciej Zborowski).
 3. 9 października 2015 r. zakończyła się na orliku przy Szkole Podstawowej Nr 2 Amatorska Liga Piłkarska Animatorów o Puchar Burmistrza Miasta Nowy Targ organizowana przez Animatorów Jarosława Lecha i Sebastiana Świerzbińskiego.
 4. 11 października 2015 r. z okazji obchodów XV Dnia Papieskiego odbyły się uroczyste nieszpory na nowotarskim lotnisku przy obelisku św. Jana Pawła II. Oprawę artystyczną zapewniła Szkoła Podstawowa nr 3 w Nowym Targu. Pod obeliskiem Burmistrz Miasta złożył kwiaty i znicze. Także w ramach XV Dni Papieskich 16 października br. w Państwowej Szkole Muzycznej odbył się koncert włoskiego kompozytora Stefano Gueresi, a 17 października br. w Kościele Św. Jana Pawła II - koncert zespołu Turnioki.
 5. 15 października 2015 r. na nowotarskim Rynku odbył się event Podhalańskich Amazonek pn. „Pokonajmy raka piersi”.
 6. 17 pździernik w Parafii pw. św. Jadwigi Królowej zorganizowano uroczyste obchody 5-lecia powstania Stacji Opieki Caritas pw. św. Jana Pawła II.

VI. Oświata.

 1. 2 października odbyła się uroczysta Inauguracja Roku Akademickiego 2015/2016 w Podhalańskiej Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Nowym Targu.
 2. 14 października w Szkole Podstawowej Nr 5 w Nowym Targu odbyła się uroczysta akademia z okazji Dnia Edukacji Narodowej.

VII. Sprawy społeczne.

 1. Zgodnie z kodeksem wyborczym na 21 dni przed wyborami do Sejmu i Senatu Rzeczypospolitej Polskiej sporządzono spis wyborców. Do dnia 23 października każdy wyborca może sprawdzić w biurze ewidencji ludności, czy został w spisie uwzględniony i wnieść ewentualną reklamację.
 2. Dokonano przeglądu stanu syren alarmowych w mieście. Uszkodzoną syrenę znajdującą się na budynku Poczty Polskiej przy ul. Kościuszki wymieniono na sprawną, pozyskaną nieodpłatnie z Urzędu Wojewódzkiego.
 3. Miasto brało udział w ogólnopolskich ćwiczeniach RENEGADE/SAREX-15/II testujących system powszechnego ostrzegania o zagrożeniach uderzeniami z powietrza. Zgodnie z zaleceniami uruchomiono syreny alarmowe.
 4. Pracownik Wydziału inspektor Wojciech Wolski odbył szkolenie organizowane przez Agencję Bezpieczeństwa Wewnętrznego i nabył uprawnienia Pełnomocnika Ochrony Informacji Niejawnych.
 5. W ramach realizacji zadania w zakresie wspierania rodzin wielodzietnych na dzień 16 października do systemu teleinformatycznego Karty Dużej Rodziny wprowadzono łącznie 1771 rekordów.

VIII. Pozostałe

 1. W październiku br. do Urzędu wpłynęła z Regionalnej Izby Obrachunkowej pozytywna opinia o przebiegu wykonania budżetu za I półrocze 2015 r.
 2. Do 30 września można było składać wnioski do Budżetu Obywatelskiego na 2016 r. Zgłoszono 38 propozycji zadań, z których (po zweryfikowaniu pod względem formalno-prawnym) 27 zostało dopuszczonych do głosowania, które potrwa do 30 października 2015 r. Więcej informacji na stronie www.obywatelski.nowytarg.pl

Pliki do pobrania

sbmzd_20150929_20151019.pdf (100) KB

Wytworzył: Agnieszka Młynarczyk
Data wprowadzenia: 19-10-2015
Wprowadził: Józef Bryś
Oglądane: 1297

Print Wersja do druku

Urząd Miasta Nowy Targ, 34-400 Nowy Targ ul. Krzywa 1, tel. 18 2611200
© 2009 Informatyka - Jeżeli widzisz błąd na stronie napisz o tym do nas
Polityka cookies i innych podobnych technologii
Klauzula informacyjna RODO
Deklaracja Dostępności
SLE