X
Narodowy Spis Powszechny Ludnoci i Mieszka 2021
RSS facebook
BIP Biuletyn Informacji Publicznej

eUrząd

ePUAP
Znajdź żłobek

Pogoda Serwis pogodowy IMGW
Miejski Ośrodek Kultury
Miejska Biblioteka Publiczna
Miejskie Centrum Sportu i Rekreacji
MMKS Nowy Targ
Nowy Targ - stolica Podhala miasto z 670-letnią historią, określane przez wszystkich Górali jako Miasto.

» więcej o mieście

Nasze Osiągnięcia

ISO9001:2015

#ekoLiderzy2018

JP II Nowy Targ
Nad Dunajcem
Album-Ocalic
NT Szlak Rowerowy
Rowerowy Nowy Targ
PAP Samorząd
Miejska Orkiestra
nowytarg24.tv
PPUZ
NFOŚiGW
Czyste spalanie
Amazonki
Fundacja im. A. Worw
Aeroklub
WKU Nowy Targ
Pakiet dla średnich
Malopolska

Google Translate - tłumaczenie maszynowe strony:

           
Aktualnie stronę ogląda osób: 59
Sprawozdanie z działalności Burmistrza Miasta za okres od 24 marca do 20 kwietnia 2015r.

W okresie sprawozdawczym, tj. od ostatniej Sesji Rady Miasta, podjęto wiele różnych decyzji, a najważniejsze z nich przedstawiam poniżej.

Z zakresu :

Inwestycji

 1. Podpisano umowę na sporządzenie dokumentacji projektowej modernizacji ul. Długiej na odcinku od ul. Krzywej do ul. Kilińskiego.
 2. Trwa weryfikacja złożonych ofert na wykonanie prac projektowych dla zadania inwestycyjnego pn.:„Budowa kolumbarium na Cmentarzu Komunalnym w Nowym Targu”. W ciągu najbliższych dni zostanie podpisana umowa z Projektantem.

Gospodarki nieruchomościami i planowania przestrzennego

 1. W dniu 24.03.2015r. podpisano kolejną, drugą już umowę dzierżawy na terenie SAG. Nowym inwestorem jest lokalny przedsiębiorca P. Paweł Bargieł, prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą Handel Artykułami Dziecięcymi. Planowana inwestycja dotyczy działalności związanej z produkcją mebli. Trwają rozmowy z kilkoma następnymi inwestorami.
 2. W dniu 01.04.2015 r. została podpisana umowa pomiędzy Powiatem Nowotarskim a Miastem Nowy Targ rozpoczynająca proces zmiany kategorii dróg na terenie miasta Nowy Targ. Działania te mają na celu uporządkowanie sieci dróg na terenie miasta oraz poprawę warunków ich zarządzania i utrzymania. Umowa dotyczy m.in. podjęcia działań zmierzających do zmiany kategorii dróg na odcinkach: ul. Szaflarska – od skrzyżowania z al. Solidarności do skrzyżowania z drogą krajową nr 47, poprzez zaliczenie go do kategorii dróg powiatowych, ul. Szpitalna stanowiąca drogę powiatową nr 1680K, poprzez zaliczenie go do kategorii dróg gminnych, ul. Kościuszki, stanowiąca odcinek drogi powiatowej nr 1672K, poprzez zaliczenie jej do kategorii dróg gminnych.
  Umowa przewiduje również regulację stanu prawnego nieruchomości zajętych pod ww. drogi.
  Ponadto zadeklarowano podjęcie działań zmierzających do realizacji kolejnych inwestycji drogowych na terenie Miasta Nowy Targ związanych między innymi z: przebudową odcinka ul. Szaflarskiej – od skrzyżowania z al. Solidarności do skrzyżowania z drogą krajową nr 47,
  przebudową odcinka ul. Szpitalnej, stanowiącego drogę powiatową nr 1680K, wraz z włączeniem do drogi gminnej – ul. Norwida, rozbudową skrzyżowania drogi powiatowej nr 1671K ul. św. Anny – Kowaniec z drogą gminną – ul. Grel.
  Ostateczne decyzje w sprawie zmiany kategorii dróg na terenie Nowego Targu podjęte zostaną przez Radę Miasta oraz Radę Powiatu Nowotarskiego.
 3. W Urzędzie Miasta wdrażany jest System Informacji Przestrzennej wykonany przez Gospodarczy Instytut Analiz Przestrzennych. Na stronach internetowych miasta zamieszczono link do portalu inspire-hub.pl. System jest na etapie testowania. Zawiera on dane dotyczące obowiązujących planów miejscowych oraz Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta. W przyszłości istnieje możliwość poszerzenia go o kolejne zagadnienia.
 4. Zarządzeniem z dnia 27 marca b.r. określono szczegółowe warunki zamiany nieruchomości położonych na osiedlu Niwa. Zamiana działek następuje z Rzymskokatolicką Parafią pw. św. Brata Alberta na Niwie w Nowym Targu celem ostatecznej regulacji prawnej terenu zajętego pod nową szkołą oraz drogę na Niwie.
  Zamiana następuje za dopłatą ze strony Gminy Miasta Nowy Targ kwoty 69 893,oo zł
 5. W dniu 8 kwietnia 2015 roku wydano zarządzenia dotyczące wykazów nieruchomości położonych przy ul. Gorczańskiej, Lotników, Lubertowicza i Nadmłynówka przeznaczonych do sprzedaży w trybie bezprzetargowym na rzecz właścicieli sąsiednich nieruchomości celem poprawy ich zagospodarowania.
 6. Zarządzeniem z dnia 10 kwietnia b.r. ogłoszono przetargi nieograniczone ( licytacje ) na sprzedaż 6 niezabudowanych nieruchomości położonych przy ul. Generała Andrzeja Galicy z przeznaczeniem pod budownictwo mieszkaniowe jednorodzinne. Ustalono ceny wywoławcze na poziomie 170-175 zł za 1 m2- netto. Przetarg odbędzie się na początku czerwca b.r.
 7. W wykonaniu uchwały Rady Miasta z dnia 23 marca 2015 roku ogłoszono zarządzeniem z dnia 16 kwietnia b.r. wykaz nieruchomości przeznaczonych do oddania w dzierżawę na drodze przetargu. Wykaz dotyczy terenu o powierzchni ok. 1,2 ha w sąsiedztwie Strefy Aktywności Gospodarczej przeznaczony do zagospodarowania na cele produkcyjno - usługowe. Przetarg zostanie ogłoszony po terminie wywieszenia wykazu do publicznej wiadomości ( 21 dni ).
 8. Zawarto umowy sprzedaży dwóch lokali mieszkalnych na rzecz ich najemców.

Gospodarki Komunalnej i Drogownictwa

 1. Rozpoczęto wykonywanie bieżących remontów ulic, placów, mostów i przepustów na terenie miasta Nowy Targ. Wykonawcą jest firma Prace Ziemne Maszynami Budowlanymi Andrzej Kiernia, Ratułów 208, 34-407 Ciche. Wartość umowy 488 318,00zł.
 2. Kontynuowane jest sprzątanie ulic miejskich po akcji zimowej. Wykonawcą jest Zakład Gospodarczy Zieleni i Rekreacji.
 3. Dokonano rozeznania rynku na wyłonienie wykonawcy oznakowania poziomego na drogach miejskich.
 4. Opublikowano zaproszenie do złożenia ofert na zakup energii elektrycznej wykorzystanej do oświetlenia dróg miejskich na terenie byłych Nowotarskich Zakładów Przemysłu Skórzanego "Podhale"

Kultury i Sportu

 1. W sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej nr 6 w Nowym Targu odbyło się seminarium dalekowschodnich sztuk walki.
 2. W dniu 25 marca odbyły się zajęcia promujące czytelnictwo pt. Czytanki Rezerwacianki". Gościem spotkania autorskiego była Barbara Gawryluk - autorka i tłumaczka książek dla dzieci oraz dziennikarka Radia Kraków. Wieczór autorski odbył się w Książkawiarni Rezerwat przy Placu Słowackiego 15
 3. W Galerii Sztuki BWA JATKI w Nowym Targu, – odbył się wernisaż -wystaw malarstwa Pana TOMASZA AWDZIEJCZYKA.
  26 marca Hokeiści MMKS Podhale zdobyli brązowy medal Mistrzostw Polski Seniorów w sezonie 2014/2015. Składamy z tej okazji gratulacje dla drużyny, trenerów i działaczy.
  27 marca WIECZORNE SPOTKANIE W BURSIE GIMNAZJALNEJ Z HISTORIĄ, TRADYCJĄ I KULTURĄ W TLE - wykład mgr Tomasza Basarabowicza połączony z prezentacja mulimedialną Koncepcja wojny prewencyjnej w polityce zagranicznej Józefa Piłsudskiego w 1933 roku,
  Ósmy tytuł Mistrza Polski Old Boyów wywalczyli w Toruniu reprezentanci Podhala Nowy Targ. Wygrali wszystkie pięć spotkań. Za rok Nowy Targ będzie gospodarzem mistrzostw Polski Old – Boys; liczymy na powtórzenie sukcesu.
  2 kwietnia w X Rocznicę Śmierci Jana Pawła II zorganizowano spotkanie modlitewne i zapalono Watrę Pamięci na górnej stacji wyciągu narciarskiego Zadział.
  9 kwietnia odbył się Wieczór Poezji w Galerii Sztuki BWA JATKI w Nowym Targu, - Dr Anna Mlekodaj, wykładowca Państwowej Podhalańskiej Wyższej Szkoły Zawodowej w Nowy Targu i specjalistka od literatury regionalnej, poprowadziła warsztaty dla osób piszących gwarą.
  9-14kwietnia na nowotarskim lodowisku odbyły się Mistrzostwa Polski Młodzików w hokeju na lodzie. MMKS Podhale zdobyło brązowy medal.
  15 kwietnia odbyła się w Miejskim Ośrodku Kultury promocja książki dr Anny Mlekodaj pt. ”Kwietno Pani”. O gwarowej poezji Podhala w ujęciu gwarowym.
  16 kwietnia na nowotarskim Rynku z okazji obchodów Światowego Dnia Zdrowia odbyła się akcja pn. "Z Pola na Stół - uczyń jedzenie bezpiecznym". Podczas eventu można było skorzystać z porad dietetyka i lekarzy, odwiedzić stoiska ze zdrową żywnością i lokalnymi produktami a na scenie zaprezentowany został program artystyczny w wykonaniu dzieci i młodzieży.
  19 kwietnia w Miejskim Ośrodku Kultury odbył się spektakl z okazji 75 rocznicy zbrodni katyńskiej pt. "W katyńskim lesie".
  W dniach 16-19 kwietnia w Miejskiej Hali Lodowej odbyły się Mistrzostwa Polski Amatorów w Hokeju na Lodzie. Była to ostatnia odsłona zawodów sezonu 2014/2015 na naszym lodowisku, po której rozpoczęło rozmrażanie tafli lodowej.

Ochrony środowiska

 1. W wyniku stwierdzenia przez Powiatowego Lekarza Weterynarii w Nowym Targu przypadku wścieklizny zwierząt dzikich – u lisa odstrzelonego na obszarze miasta Nowy Targ przy ul. Grel rozpowszechniono na terenie miasta informację o istniejącym zagrożeniu, wskazując miejsca tj. „od strony wschodniej: od mostu na rzece Biały Dunajec w miejscowości Szaflary wzdłuż tej rzeki w kierunku północnym do jej ujścia do rzeki Dunajec, a następnie w kierunku zachodnim wzdłuż rzeki Czarny Dunajec do ujścia potoku Kowaniec. Wzdłuż potoku Kowaniec w kierunku północnym, a następnie wzdłuż potoku Robów – do skrzyżowania z drogą leśną oznaczoną jako szlak turystyczny zielony, a następnie poprzez kompleksy leśne Zachrówek, Kotlarka, Rożnowa do skrzyżowania z drogą leśną oznaczoną szlakiem turystycznym czarnym” zgodnie z Rozporządzeniem Nr 5/2015 z dnia 25 marca 2015r. Powiatowego Lekarza Weterynarii w Nowym Targu w sprawie określenia obszaru zagrożonego wścieklizną zwierząt na terenie powiatu nowotarskiego, sposobu jego oznakowania oraz nakazów i zakazów obowiązujących na tym obszarze (Dz. Urzędowy Województwa Małopolskiego z 2015r. poz. 1730).
 2. W ramach wiosennej akcji „Sprzątamy Swoje Miasto” trwa kontynuacja prac porządkowych na terenach ogólnodostępnych zanieczyszczonych odpadami. Edycja wiosenna ww. akcji potrwa do dnia 22 kwietnia br. W pracach czynny udział biorą uczniowie nowotarskich szkół oraz osoby bezrobotne zatrudnione w ramach prac społeczno – użytecznych, nadzorowani przez Straż Miejską oraz Zakład Gospodarczy Zieleni i Rekreacji w Nowym Targu. W tym celu Referat ds. Ochrony Środowiska zakupił ze środków budżetu miasta worki oraz rękawice foliowe dla wszystkich jej uczestników. Do tegorocznej akcji przystąpiło 15 nowotarskich szkół. Udział dzieci i młodzieży zwiększa świadomość ekologiczną naszych najmłodszych a co za tym idzie całej społeczności Nowego Targu. Działania takie przyczyniają się znacznie do oczyszczania naszego miasta z „dzikich wysypisk” oraz do zmniejszenia ilości odpadów, które zostały porzucone w miejscach do tego nieprzeznaczonych.
 3. „Akcja rozdawania sadzonek mieszkańcom miasta” W ramach obchodów Światowego Dnia Ziemi oraz prowadzonych przez miasto działań proekologicznych zaproszono Nowotarżan, którzy chcą posadzić na swojej posesji drzewo po odbiór sadzonek jaworu i jodły. Sadzonki będą nieodpłatnie rozdawane w Biurze Obsługi Mieszkańca (Dziennik Podawczy), pok. 001 - parter w okresie od 20 do 24 kwietnia br.
 4. „Najpiękniejszy ogród w Nowym Targu im. Adama Worwy”
  Zaproszono mieszkańców miasta do zgłaszania swoich ogródków w XVII edycji konkursu „Najpiękniejszy ogród w Nowym Targu im. Adama Worwy, który ma na celu podniesienie walorów estetycznych miasta Nowy Targ. Dla zwycięzców przewidziano nagrody w formie pucharów oraz bonów towarowych.
 5. W miesiącu kwietniu podpisano umowę z Instytutem Doradztwa Europejskiego - Innowacja s.c. w zakresie pozyskania środków zewnętrznych na montaż kolektorów słonecznych i pomp ciepła – powietrze, do ciepłej wody użytkowej, realizowanej z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014 - 2020 lub z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie, po wcześniejszym przeprowadzeniu ankietyzacji wśród mieszkańców miasta Nowy Targ.
 6. Wykryto sprawcę zanieczyszczenia wód potoku Klikuszówka. Potok był zanieczyszczany przede wszystkim ściekami przemysłowymi zakładu garbarsko-kuśnierskiego oraz ściekami bytowymi. W tym zakresie podjęto dalsze kroki administracyjne w celu wyciągnięcia prawnych konsekwencji wynikających z tego procederu – sprawa zostanie skierowana do sądu rejonowego.

Spraw Społecznych

 1. Wpływ alkoholu na kierujących pojazdami, skutki moralne i prawne jazdy pod jego wpływem oraz zagadnienia związane z egzaminem na prawo jazdy były elementami kolejnej edycji „Szkoły Trzeźwych Kierowców” zorganizowanej w nowotarskim Urzędzie Miasta. „Szkoła trzeźwych kierowców” to zajęcia adresowane do kursantów prawa jazdy mające na celu uwrażliwienie początkujących kierowców na problem nietrzeźwości na drogach.
 2. Uczniowie Gimnazjum Nr 1 przez dwa dni uczestniczyli w czterogodzinnych, wyjątkowo żywych, interaktywnych spotkaniach z moderatorami programu „Archipelag Skarbów" Program profilaktyczny pod tym hasłem jest adresowany do uczniów szkół ponadgimnazjalnych. Warsztaty odbyły się w sali obrad Urzędu Miasta.
 3. Podpisano umowy z realizatorami programu profilaktycznego „III Elementarz czyli Program Siedmiu Kroków”, który do czerwca będzie realizowany w szóstych klasach szkół podstawowych. W zajęciach wezmą udział rady pedagogiczne i rodzice.
 4. Zorganizowano I Turniej Tenisa Stołowego dla Dzieci o Puchar Burmistrza Miasta Nowy Targ, „Równi w sporcie, równi w życiu” w ramach kampanii „Zachowaj trzeźwy umysł”, który odbył się w Hali Sportowej „Gorce” i przyciągnął 35 uczestniczek i uczestników z terenu powiatu nowotarskiego.
 5. W ramach realizacji zadania w zakresie wspierania rodzin wielodzietnych na dzień 17 kwietnia do systemu teleinformatycznego Karty Dużej Rodziny wprowadzono łącznie 1545 rekordów, 21 kart oczekuje na odbiór, a 57 kart znajduje się w produkcji Wytwórni Papierów Wartościowych.
 6. Zgodnie z kodeksem wyborczym na 21 dni przed wyborami Prezydenta RP sporządzono spis wyborców. Między 21 a 8 dniem przed dniem wyborów każdy wyborca może sprawdzić w biurze ewidencji ludności, czy został w spisie uwzględniony i wnieść ewentualną reklamację.

Zamówień publicznych.

Rozstrzygnięto zapytanie ofertowe na wykonania obsługi geodezyjnej Urzędu Miasta Nowy Targ – związanej z przygotowaniem inwestycji miejskich w 2015r. oraz podpisano umowę na kwotę 78 344,85 zł z Przedsiębiorstwem Usług Geodezyjnych i Kartograficznych „GEOPLAN” Józef i Michał Możdżeń

Pliki do pobrania

sbmzd_20150424_20150420.pdf (59) KB

Wytworzył: Stanisława Szołtysek
Data wprowadzenia: 20-04-2015
Wprowadził: Józef Bryś
Oglądane: 1573

Print Wersja do druku

Urząd Miasta Nowy Targ, 34-400 Nowy Targ ul. Krzywa 1, tel. 18 2611200
© 2009 Informatyka - Jeżeli widzisz błąd na stronie napisz o tym do nas
Polityka cookies i innych podobnych technologii
Klauzula informacyjna RODO
Deklaracja Dostępności
SLE