X
Narodowy Spis Powszechny Ludnoci i Mieszka 2021
RSS facebook
BIP Biuletyn Informacji Publicznej

eUrząd

ePUAP
Znajdź żłobek

Pogoda Serwis pogodowy IMGW
Miejski Ośrodek Kultury
Miejska Biblioteka Publiczna
Miejskie Centrum Sportu i Rekreacji
MMKS Nowy Targ
Nowy Targ - stolica Podhala miasto z 670-letnią historią, określane przez wszystkich Górali jako Miasto.

» więcej o mieście

Nasze Osiągnięcia

ISO9001:2015

#ekoLiderzy2018

JP II Nowy Targ
Nad Dunajcem
Album-Ocalic
NT Szlak Rowerowy
Rowerowy Nowy Targ
PAP Samorząd
Miejska Orkiestra
nowytarg24.tv
PPUZ
NFOŚiGW
Czyste spalanie
Amazonki
Fundacja im. A. Worw
Aeroklub
WKU Nowy Targ
Pakiet dla średnich
Malopolska

Google Translate - tłumaczenie maszynowe strony:

           
Aktualnie stronę ogląda osób: 43
Sprawozdanie z działalności Burmistrza Miasta za okres od 24 lutego do 23 marca 2015r.

W okresie sprawozdawczym, tj. od ostatniej Sesji Rady Miasta, podjęto wiele różnych decyzji, a najważniejsze z nich przedstawiam poniżej.

Z zakresu :

Inwestycji

 1. W Małopolskim Urzędzie Wojewódzkim złożono trzeci wniosek o płatność w ramach projektu Historyczno-kulturowo-przyrodniczy szlak wokół Tatr na kwotę dofinansowania 990 000,00 zł – projekt realizowany jest w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Rzeczpospolita Polska – Republika Słowacka 2007-2013.
 2. W dniu 03.03.2015 r. podpisano umowę na wykonanie prac projektowych dla zadania inwestycyjnego dotyczącego budowy schodów z ul. Skotnica na cmentarz komunalny – zadanie realizowane w ramach budżetu obywatelskiego.
 3. W dniu 09.03.2015 r. podpisano umowę na wykonanie robót budowlanych dotyczących dobudowy oświetlenia ulicznego na ulicach Grel Boczna i Stawiska.

Gospodarki nieruchomościami i planowania przestrzennego

 1. Wykonując uchwałę Rady Miasta z dnia 26 stycznia 2014 roku ogłoszono zarządzeniem z dnia 27 lutego 2014 roku pisemne przetargi na oddanie w dzierżawę trzech zabudowanych nieruchomości położonych przy ul. Szaflarskiej 51, ul. Wojska Polskiego 5 i 26 przeznaczonych na prowadzenie niepublicznych przedszkoli. Termin składania pisemnych ofert – do 9 kwietnia b.r.
 2. Ogłoszono zapytanie ofertowe na wykonania obsługi geodezyjnej Urzędu Miasta Nowy Targ – związanej z przygotowaniem inwestycji miejskich w 2015r. Otwarcie ofert – 30.03.2015 r.

Gospodarki Komunalnej i Drogownictwa

 1. W celu poprawy bezpieczeństwa uczestników ruchu drogowego zamontowano 2 oprawy oświetleniowe przy ul. Podtatrzańska i jedną na osiedlu Konfederacji Tatrzańskiej.
 2. Rozstrzygnięto przetarg na bieżące remonty ulic, placów, mostów i przepustów na terenie miasta Nowy Targ. Wykonawcą jest firma Prace Ziemne Maszynami Budowlanymi Andrzej Kiernia, Ratułów 208, 34-407 Ciche. Wartość umowy 488 318,00zł.
 3. Rozpoczęto sprzątanie ulic miejskich po akcji zimowej. Wykonawcą jest Zakład Gospodarczy Zieleni i Rekreacji.
 4. Przygotowano projekty uchwał w sprawie:
  • przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Miasto Nowy Targ na rok 2015
  • ustalenia stawek dotacji przedmiotowych dla Miejskiego Zakładu Wodociągów i Kanalizacji na realizację zadań bieżących
  • zatwierdzenia taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków

Infrastruktury Społecznej i Promocji

 1. Parafia pw. św. Jana Pawła II, Urząd Miasta i Starostwo Powiatowe w Nowym Targu byli organizatorami spektaklu „Misterium Męki Pańskiej”. Tegorocznemu Misterium przyświecało hasło „Ich Imperium, Jego Królestwo”. Scenariusz inscenizacji napisał ks. Jarosław Sachaj, reżyserią zajął się Piotr Piecha aktor Teatru Ludowego w Krakowie. Na scenie pojawiło się ok. 70 aktorów amatorów.
 2. Na wniosek MMKS „Podhale” po konsultacji z Komendantem Powiatowym Policji w Nowym Targu w związku z rozgrywkami półfinałowymi w hokeju na lodzie zmieniono decyzję na odbywanie się imprez masowych w Miejskiej Hali Lodowej zwiększając liczbę uczestników do 3016 oraz dopuszczając możliwość uczestniczenia w niej mieszkańców powiatu nowotarskiego.
 3. Opracowano sprawozdanie z realizacji Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii za rok 2014 przekazane Państwu Radnym w formie informacji.
 4. W Miejskim Ośrodku Kultury odbyły się kolejne „Spotkania z kulturą…”, których bohaterem tym razem była Portugalia.
 5. W dniu 8 marca gościem 67 salonu poezji w Nowym Targu był aktor Teatru Starego w Krakowie Marcin Czarnik, a w programie poezja Cypriana Kamila Norwida.
 6. 46 spotkań w ciągu dwóch dni rozegrano w ramach pierwszej edycji międzynarodowego turnieju „Wojas Cup 2015”, który odbył się w hali sportowej na Niwie w Nowym Targu. Rywalizowano w trzech kategoriach wiekowych: dziwięcio, dziesięcio i jedenastolatków. Zadanie zostało dofinansowane przez samorząd.
 7. Na bieżąco utrzymywane była narciarskie trasy biegowe, stadion biegowy i lodowisko kontenerowe pod Ratuszem.
 8. W ramach realizacji zadania w zakresie wspierania rodzin wielodzietnych na dzień 18 marca do systemu teleinformatycznego Karty Dużej Rodziny wprowadzono łącznie 1471 rekordów, 35 karty oczekują na odbiór, a 26 kart znajduje się w produkcji Wytwórni Papierów Wartościowych. Do programu Nowotarska Karta Dużej Rodziny przystąpiło dwóch partnerów tj. Nowotarska Telewizja Kablowa i żłobek „Fiku Miku”.

Oświaty

 1. W dniu 16 marca 2015r. rozpoczęła się rekrutacja dzieci do przedszkoli publicznych i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych. Rodzice mogą składać podania do dnia 3 kwietnia br.
 2. W trakcie rozstrzygnięcia plebiscytu na Najlepszą Stację Narciarską Małopolski docenione zostały działania Wydziału Oświaty w zakresie popularyzacji wśród dzieci narciarstwa biegowego i zjazdowego. Miasto otrzymało wyróżnienie za cykliczną realizację projektu "Jeżdżę z Głową".
 3. Ogłoszono konkursy na stanowisko Dyrektora Szkoły Podstawowej Nr 3 i Dyrektora Szkoły Podstawowej Nr 5 w Nowym Targu.

Ochrony środowiska

Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom mieszkańców naszego miasta, mając na uwadze wystąpienie Pana Jana Sięki na Sesji Rady Miasta Nowy Targ w dniu 26 stycznia 2015 r. oraz interpelację Pana Lesława Mikołajskiego – Radnego Rady Miasta Nowy Targ, złożoną na Sesji Rady Miasta Nowy Targ w dniu 23 lutego 2015 r., w celu poprawy jakości powietrza atmosferycznego i szerszego rozpropagowania informacji w zakresie stosowania metody „górnego spalania” węgla w piecach c.o., w pierwszej połowie marca br. zlecono wydruk plakatów autorstwa Pani Agnieszki Krzystyniak z I Liceum Ogólnokształcącego im. Seweryna Goszczyńskiego w Nowym Targu oraz ulotek informacyjnych dotyczących przedmiotowego zakresu.
Wydrukowano łącznie:
- 800 szt. kolorowych plakatów A2 (po 200 szt. z każdego z 4-rech rodzajów
- 80 szt. kolorowych plakatów A3 (po 20 szt. z każdego z 4-rech rodzajów),
- 5 000 szt. kolorowych dwustronnych ulotek A4 za zgodą właściciela strony www.czysteogrzewanie.pl

Większość przygotowanych materiałów została już rozdysponowana, pomimo, że akcja nadal trwa. Dystrybucją na terenie miasta Nowy Targ głównie zajęła się młodzież z I Liceum Ogólnokształcącego im. Seweryna Goszczyńskiego w Nowym Targu, dzięki czemu ulotki trafiają bezpośrednio do naszych domów. Niewykorzystane materiały będą dystrybuowane na początku kolejnego sezonu grzewczego (październik/listopad 2015 r.).

Plakaty zostały również przekazane do rozwieszenia na przystankach autobusowych oraz w autobusach MZK, na zewnętrznych tablicach ogłoszeń Urzędu Miasta Nowy Targ jak i w budynku urzędu. Ulotki są również dostępne w biurze obsługi mieszkańców oraz na stronie internetowej miasta.

Partnerami akcji są: I Liceum Ogólnokształcące im. Seweryna Goszczyńskiego w Nowym Targu, Drukarnia SYMPTOM, Gmina Miasto Nowy Targ.

Spraw innych

 1. W ramach realizacji Projektu „Nowoczesna Administracja Samorządowa” rozpoczęto wdrażanie w Urzędzie Miasta systemu elektronicznego zarządzania dokumentacją „intraDOK”.
 2. W tut Urzędzie po raz ósmy prowadzone są w formie ankiet „Badania satysfakcji klientów”, które potrwają do końca kwietnia br. Każdy klient urzędu może dokonać oceny jego funkcjonowania. Liczymy, że badanie ujawni słabe strony obsługi klienta a tym samym pokaże obszary wymagające poprawy.
 3. Od 1 marca br. Urząd pracuje na nowym systemie informatycznym ( System Rejestrów Państwowych ) w oparciu o aplikację Źródło służącym miedzy innymi do rejestracji aktów stanu cywilnego, do wydawania dowodów osobistych, prowadzenia ewidencji ludni, aktualizacji rejestru PESEL. System Rejestrów Państwowych oparty jest na bazie PESEL, w której dość często pojawiają się błędy. Odmiejscowienie między innymi transkrypcji i odtworzeń zagranicznych aktów stanu cywilnego, zmiany nazwisk i imion spowodowało dużo większą ilość klientów załatwianych w tut urzędzie.

Pliki do pobrania

sbmzd_20150224_20150323.pdf (43) KB

Wytworzył: Stanisława Szołtysek
Data wprowadzenia: 24-03-2015
Wprowadził: Józef Bryś
Oglądane: 1154

Print Wersja do druku

Urząd Miasta Nowy Targ, 34-400 Nowy Targ ul. Krzywa 1, tel. 18 2611200
© 2009 Informatyka - Jeżeli widzisz błąd na stronie napisz o tym do nas
Polityka cookies i innych podobnych technologii
Klauzula informacyjna RODO
Deklaracja Dostępności
SLE