X
Narodowy Spis Powszechny Ludnoci i Mieszka 2021
RSS facebook
BIP Biuletyn Informacji Publicznej

eUrząd

ePUAP
Znajdź żłobek

Pogoda Serwis pogodowy IMGW
Miejski Ośrodek Kultury
Miejska Biblioteka Publiczna
Miejskie Centrum Sportu i Rekreacji
MMKS Nowy Targ
Nowy Targ - stolica Podhala miasto z 670-letnią historią, określane przez wszystkich Górali jako Miasto.

» więcej o mieście

Nasze Osiągnięcia

ISO9001:2015

#ekoLiderzy2018

JP II Nowy Targ
Nad Dunajcem
Album-Ocalic
NT Szlak Rowerowy
Rowerowy Nowy Targ
PAP Samorząd
Miejska Orkiestra
nowytarg24.tv
PPUZ
NFOŚiGW
Czyste spalanie
Amazonki
Fundacja im. A. Worw
Aeroklub
WKU Nowy Targ
Pakiet dla średnich
Malopolska

Google Translate - tłumaczenie maszynowe strony:

           
Aktualnie stronę ogląda osób: 194

Zarządzenie Nr 120.Z.32.2014 Burmistrza Miasta Nowy Targ z dnia 22 grudnia 2014r. w sprawie:
Polityki Bezpieczeństwa i Instrukcji Zarządzania Systemem Informatycznym.


Na podstawie art. 33 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2013r., poz. 594 z późn. zm.),w związku z art. 36 ust. 2 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity: Dz. U. z 2014r., poz. 1182 z późn. zm.) oraz §3 ust. 1, § 4 i § 5 rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 29 kwietnia 2004 r. w sprawie dokumentacji przetwarzania danych osobowych oraz warunków technicznych i organizacyjnych, jakim powinny odpowiadać urządzenia i systemy informatyczne służące do przetwarzania danych osobowych (Dz. U z 2004r., Nr 100, poz. 1024 z późn. zm.), zarządzam

§ 1

Zatwierdzam do stosowania:

  1. Politykę bezpieczeństwa w zakresie zarządzania systemem informatycznym służącym do przetwarzania danych osobowych w Urzędzie Miasta, stanowiącą załącznik nr 1 do zarządzenia,
  2. Instrukcję zarządzania systemem informatycznym służącym do przetwarzania danych osobowych w Urzędzie Miasta, stanowiącą załącznik nr 2 do zarządzenia.

§ 2

Zobowiązuję pracowników przetwarzających dane osobowe do przestrzegania przepisów zawartych w dokumentach, o którym mowa w § 1.

§ 3

Nadzór nad wykonaniem zarządzenia powierzam Administratorowi Bezpieczeństwa Informacji .

§ 4

Traci moc Zarządzenie Nr 0151-60/07 Burmistrza Miasta Nowy Targ z dnia 15 czerwca 2007r. w sprawie: Polityki Bezpieczeństwa i Instrukcji Zarządzania Systemem Informatycznym.

§ 5

Upoważnienia do przetwarzania danych osobowych nadane przez Burmistrza Miasta Nowy Targ, oświadczenia o zachowaniu w tajemnicy danych osobowych i sposobie ich przetwarzania oraz wnioski o udzielenie dostępu do systemu informatycznego służącego do przetwarzania danych osobowych wydane na podstawie dotychczas obowiązujących przepisów zachowują swoją moc.

§ 6

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Pliki do pobrania

zarz_bur_2014_120z_032.pdf (27) KB

Wytworzył: Józef Bryś
Data wprowadzenia: 22-12-2014
Wprowadził: Józef Bryś
Oglądane: 1203

Print Wersja do druku

Urząd Miasta Nowy Targ, 34-400 Nowy Targ ul. Krzywa 1, tel. 18 2611200
© 2009 Informatyka - Jeżeli widzisz błąd na stronie napisz o tym do nas
Polityka cookies i innych podobnych technologii
Klauzula informacyjna RODO
Deklaracja Dostępności
SLE