X
Narodowy Spis Powszechny Ludnoci i Mieszka 2021
RSS facebook
BIP Biuletyn Informacji Publicznej

eUrząd

ePUAP
Znajdź żłobek

Pogoda Serwis pogodowy IMGW
Miejski Ośrodek Kultury
Miejska Biblioteka Publiczna
Miejskie Centrum Sportu i Rekreacji
MMKS Nowy Targ
Nowy Targ - stolica Podhala miasto z 670-letnią historią, określane przez wszystkich Górali jako Miasto.

» więcej o mieście

Nasze Osiągnięcia

ISO9001:2015

#ekoLiderzy2018

JP II Nowy Targ
Nad Dunajcem
Album-Ocalic
NT Szlak Rowerowy
Rowerowy Nowy Targ
PAP Samorząd
Miejska Orkiestra
nowytarg24.tv
PPUZ
NFOŚiGW
Czyste spalanie
Amazonki
Fundacja im. A. Worw
Aeroklub
WKU Nowy Targ
Pakiet dla średnich
Malopolska

Google Translate - tłumaczenie maszynowe strony:

           
Aktualnie stronę ogląda osób: 48
Sprawozdanie z działalności Burmistrza Miasta za okres od 8 grudnia do 15 grudnia 2014r.

W okresie sprawozdawczym, tj. od ostatniej Sesji Rady Miasta, podjęto wiele różnych decyzji, a najważniejsze z nich przedstawiam poniżej.

Z zakresu:

Inwestycji

 1. Zakończyły się kontrole końcowe projektów współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej tj.
  • Małopolski System Informacji Turystycznej – projekt współfinansowany ze środków Małopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego 2007-2013,
  • Historyczno-kulturowo-przyrodniczy szlak wokół Tatr – projekt współfinansowany ze środków Programu Współpracy Transgranicznej Rzeczpospolita Polska-Republika Słowacka 2007-2013.
 2. Trwają prace związane z podłączeniem i uruchomieniem studni głębinowej przy Szkole Podstawowej nr 4 w Nowym Targu.

Gospodarki Komunalnej i Drogownictwa

 1. W ramach zamówienia uzupełniającego zawarto umowę na wykonanie remontów bieżących ulic, chodników, placów, mostów i przepustów z Firmą Handlowo-Usługową „KAL TRANS” sp.j. KALATA, Szaflary. Wartość umowy 99 988,00 zł.
 2. W związku z obowiązkiem gminy do zapewnienia opieki bezdomnym zwierzętom oraz całodobowej opieki weterynaryjnej w przypadkach zdarzeń drogowych z udziałem zwierząt, rozesłano zaproszenia do złożenia ofert na świadczenie usług w tym zakresie (art. 11 ust. 1, art. 11a ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 21.08.1997r. o ochronie zwierząt).

Oświaty

Zakończona została wizytacja w dwóch gminnych placówkach oświatowych.

Z raportów ewaluacji problemowej sporządzonych przez Kuratorium Oświaty w Krakowie wynika, że obie wizytowane placówki t.j. Przedszkole Nr 2 i Szkoła Podstawowa Nr 4 spełniają wymagania Państwa na poziomie B i C co oznacza wysoki lub średni stopień wypełniania wymaga stawianych szkole. Badaniem w ramach wizytacji starano się odpowiedzieć na następujące pytania:

 1. W jakim stopniu w wizytowanej placówce procesy edukacyjne są zorganizowane w sposób sprzyjający uczeniu się?.
 2. Czy uczniowie nabywają wiadomości i umiejętności określone w podstawie programowej ?.
 3. Czy zarządzanie szkoła lub placówką służy jej rozwojowi ?.
 4. Czy uczniowie są aktywni?.

Stan spełniania wymagań oświatowych przez szkołę określany jest na pięciu poziomach, od poziomu E – niskiego do poziomu A oznaczającego bardzo wysoki stopień wypełniania wymagań przez szkołę.
Przygotowano i złożono w Urzędzie Marszałkowskim w Krakowie dwa wnioski o środki finansowe dla organizacji w 2015r. zajęć pozalekcyjnych w zakresie nauki jazdy na nartach i nauki pływania.

Infrastruktury Społecznej i Promocji

 1. Ogłoszono otwarte konkursy ofert na realizację zadań własnych miasta przez organizacje pozarządowe w roku 2015 w zakresie:
  • prowadzenia Środowiskowego Domu Samopomocy
  • aktywizacji osób poprzez umożliwienie im udziału w zajęciach Uniwersytetu III Wieku
  • udzielania posiłku osobom tego pozbawionym poprzez prowadzenie stołówki dla osób niezaradnych życiowo
  • świadczenia usług w postaci opieki pielęgniarskiej w ambulatorium i środowisku oraz rehabilitacji leczniczej
  • prowadzenie i zapewnienie miejsc w placówce opiekuńczo – wychowawczej wsparcia dziennego w Nowym Targu prowadzonej w formie świetlicy
  • kultury fizycznej i sportu
  • turystyki i rekreacji
  • kultury i sztuki
  • przeciwdziałania alkoholizmowi
 2. Dzień św. Mikołaja był równocześnie dniem otwarcia kolejnych Targów Bożonarodzeniowych na Rynku przed ratuszem. Towarzyszył temu góralski występ „Małych Hyrnych". Organizatorami targów są: Firma DWR oraz Nowotarska Kongregacja Kupiecka. Nowością w stosunku do roku poprzedniego jest udział w targach sąsiadów zza południowej granicy. Targi potrwają do święta Trzech Króli.
 3. Na nowotarskim Rynku wznowiło działalność sztuczne odkryte lodowisko. Ma działać do 15 marca przyszłego roku z możliwością przedłużenia terminu mrożenia w przypadku ujemnych temperatur. Korzystanie z lodowiska w godzinach popołudniowych będzie płatne. Opłata w godzinach od 13:00 do 22:00 wynosić będzie 4 zł brutto od osoby w ramach biletu ulgowego oraz 6 zł za bilet normalny, od poniedziałku do piątku oraz w soboty, niedziele i święta w godzinach od 10.00 do 22.00. Bilet ulgowy przysługuje dzieciom i młodzieży szkolnej po okazaniu ważnej legitymacji szkolnej. Dla posiadaczy Nowotarskiej Karty Dużej Rodziny udzielany będzie dodatkowy rabat w wysokości 2 zł od biletu normalnego i 1 zł od ulgowego.

Uczniowie ze szkół mających swoje siedziby na terenie miasta Nowego Targu będą mogli bezpłatnie korzystać ze ślizgawki w dni powszednie w godzinach 8:00-13:00 grupowo po uprzednim uzgodnieniu terminu zajęć na lodowisku z kierownikiem przez dyrektora placówki oświatowej (bądź osobę upoważnioną) lub indywidualnie po okazaniu ważnej legitymacji szkolnej.

Sprawy inne

 1. Pracownicy Urzędu Stanu Cywilnego, Wydziału ds. Obywatelskich oraz informatycy przygotowują się do wdrożenia aplikacji ŻRÓDŁO, która obsługiwać będzie System Rejestrów Państwowych W Urzędzie Miasta Nowy Targ wszyscy pracownicy przeszli szkolenie e-lerningowe. Nowy program do rejestracji stanu cywilnego, ewidencji ludności i dowodów osobistych znajduje się na serwerach ministerialnych i głównym problemem jest to, że są one przeciążone i wprowadzanie danych trwa bardzo długo i jest uciążliwe. Jak informuje Ministerstwo Spraw Wewnętrznych aplikacja „Źródło” zostanie wdrożony z dwumiesięcznym opóźnieniem. Obecnie trwają testy dot. jej funkcjonowania.
 2. W ramach realizacji projektu „Nowoczesna Administracja” utworzono Punkt Potwierdzania Profili Zaufanych e PUAP i wydano pierwsze potwierdzenia.
 3. W dniu 11.12 2014r. odbyło się uroczyste wręczenie jednorazowych stypendiów uczniom Szkoły Podstawowej Nr 11 wyróżniającym się w nauce. Fundatorami tych stypendiów są osoby prywatne

Pliki do pobrania

sbmzd_20141208_20141215.pdf (38) KB

Wytworzył: Stanisława Szołtysek
Data wprowadzenia: 16-12-2014
Wprowadził: Józef Bryś
Oglądane: 1151

Print Wersja do druku

Urząd Miasta Nowy Targ, 34-400 Nowy Targ ul. Krzywa 1, tel. 18 2611200
© 2009 Informatyka - Jeżeli widzisz błąd na stronie napisz o tym do nas
Polityka cookies i innych podobnych technologii
Klauzula informacyjna RODO
Deklaracja Dostępności
SLE