X
Narodowy Spis Powszechny Ludnoci i Mieszka 2021
RSS facebook
BIP Biuletyn Informacji Publicznej

eUrząd

ePUAP
Znajdź żłobek

Pogoda Serwis pogodowy IMGW
Miejski Ośrodek Kultury
Miejska Biblioteka Publiczna
Miejskie Centrum Sportu i Rekreacji
MMKS Nowy Targ
Nowy Targ - stolica Podhala miasto z 670-letnią historią, określane przez wszystkich Górali jako Miasto.

» więcej o mieście

Nasze Osiągnięcia

ISO9001:2015

#ekoLiderzy2018

JP II Nowy Targ
Nad Dunajcem
Album-Ocalic
NT Szlak Rowerowy
Rowerowy Nowy Targ
PAP Samorząd
Miejska Orkiestra
nowytarg24.tv
PPUZ
NFOŚiGW
Czyste spalanie
Amazonki
Fundacja im. A. Worw
Aeroklub
WKU Nowy Targ
Pakiet dla średnich
Malopolska

Google Translate - tłumaczenie maszynowe strony:

           
Aktualnie stronę ogląda osób: 44

Zarządzenie Nr 0050.Z.149.2014 Burmistrza Miasta Nowy Targ z dnia 12 listopada 2014 r. w sprawie:
zmiany zarządzenia Nr 0050.Z.56.2014 Burmistrza Miasta Nowy Targ z dnia 6 maja 2014r. w sprawie Regulaminu Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych (PSZOK) dla mieszkańców Gminy Miasto Nowy Targ.


Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz. U. z 2013 r. poz. 594 z późn. zm.), w związku z art. 3 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (tekst jednolity: Dz. U. z 2013r. poz. 1399 z późn. zm.) zarządzam co następuje:

§ 1.

W załączniku do zarządzeniu Nr 0050.Z.56.2014 Burmistrza Miasta Nowy Targ z dnia 6 maja 2014r. w sprawie Regulaminu Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (PSZOK) dla mieszkańców Gminy Miasto Nowy Targ określającego zasady funkcjonowania w/w punktu na terenie Regionalnej Instalacji Przetwarzania Odpadów Komunalnych w Nowym Targu przy ul. Jana Pawła II 115 prowadzonego przez IB Sp. z o.o.- Konsorcjanta Konsorcjum Firm P.U.K. „EMPOL” Sp. z o.o. i IB Sp. z o.o. – wprowadza się następujące zmiany:

1. w § 3 ust 3 kropkę po pkt 10 zastępuje się przecinkiem i dodaje się pkt 11 i pkt 12 o następującym brzmieniu:
„§ 3 ust 3 pkt 11 popiół, pkt 12 bioodpady”.
2. § 3 ust 6 pkt 2g otrzymuje nowe brzmienie:
„§ 3 ust 6 pkt 2g Nowy Targ, ul. Szafarska 136”.

§ 2.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

Pliki do pobrania

zarz_bur_2014_0050z_149.pdf (26) KB

Wytworzył: Elżbieta Nenko
Data wprowadzenia: 20-11-2014
Wprowadził: Józef Bryś
Oglądane: 1707

Print Wersja do druku

Urząd Miasta Nowy Targ, 34-400 Nowy Targ ul. Krzywa 1, tel. 18 2611200
© 2009 Informatyka - Jeżeli widzisz błąd na stronie napisz o tym do nas
Polityka cookies i innych podobnych technologii
Klauzula informacyjna RODO
Deklaracja Dostępności
SLE