X
Narodowy Spis Powszechny Ludnoci i Mieszka 2021
RSS facebook
BIP Biuletyn Informacji Publicznej

eUrząd

ePUAP
Znajdź żłobek

Pogoda Serwis pogodowy IMGW
Miejski Ośrodek Kultury
Miejska Biblioteka Publiczna
Miejskie Centrum Sportu i Rekreacji
MMKS Nowy Targ
Nowy Targ - stolica Podhala miasto z 670-letnią historią, określane przez wszystkich Górali jako Miasto.

» więcej o mieście

Nasze Osiągnięcia

ISO9001:2015

#ekoLiderzy2018

JP II Nowy Targ
Nad Dunajcem
Album-Ocalic
NT Szlak Rowerowy
Rowerowy Nowy Targ
PAP Samorząd
Miejska Orkiestra
nowytarg24.tv
PPUZ
NFOŚiGW
Czyste spalanie
Amazonki
Fundacja im. A. Worw
Aeroklub
WKU Nowy Targ
Pakiet dla średnich
Malopolska

Google Translate - tłumaczenie maszynowe strony:

           
Aktualnie stronę ogląda osób: 70
Sprawozdanie z działalności Burmistrza Miasta za okres od 24 czerwca do 18 lipca 2014r.

W okresie sprawozdawczym, tj. od ostatniej Sesji Rady Miasta, podjęto wiele różnych decyzji, a najważniejsze z nich przedstawiam poniżej.

 

Z zakresu :

Finansów

 1. Wzorem innych miast w Polsce Miasto Nowy Targ przystąpiło do tworzenia budżetu obywatelskiego. Przygotowano harmonogram prac przewidzianych nad przyszłorocznym budżetem obywatelskim Miasta.

Inwestycji

 1. Podpisano umowę o dofinansowanie budowy ścieżki rowerowej w ramach projektu Historyczno - kulturowo - przyrodniczy szlak wokół Tatr. Projekt jest współfinansowany z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Rzeczpospolita Polska – Republika Słowacka 2007-2013.
 2. W dniu 01.07.2014 r. i 10.07.2014 r. podpisano umowy na wykonanie robót budowlanych dla budowy ścieżek rowerowych na terenie Miasta Nowy Targ oraz przekazano place budów wykonawcom. Łącza długość ścieżek rowerowych planowanych do wybudowania w ramach przedmiotowych umów to 12,5 km.
 3. W trakcie rozstrzygnięcia pozostaje przetarg na roboty budowlane dotyczące zadania Budowa nowego cmentarza w Nowym Targu.

Gospodarki Nieruchomościami i Planowania Przestrzennego

 1. Do 15 lipca br. trwał nabór do Banku Projektów Regionalnych (BPR) przedsięwzięć, które potencjalnie mogą zostać wybrane do realizacji w ramach Subregionalnego Programu Rozwoju 2014-2020. Przez Miasto zostały zgłoszone projekty:
  1. pierwszy dotyczy priorytetu inwestycyjnego – promowanie przedsiębiorczości, w szczególności poprzez ułatwienie gospodarczego wykorzystania nowych pomysłów oraz sprzyjania tworzeniu nowych firm, w tym również poprzez inkubatory przedsiębiorczości – utworzenie nowej strefy aktywności gospodarczej w obrębie istniejących terenów przemysłowych po byłych zakładach NZPS wraz z dozbrojeniem terenów przemysłowych.
  2. drugi wniosek to promowanie strategii niskoemisyjnych w szczególności dla obszarów miejskich – transport miejski. Ten wniosek został złożony w porozumieniu z sąsiednimi miejscowościami Szczawnicą, Rabką-Zdrój i Zakopanem na utworzenie infrastruktury komunikacyjnej obejmującej w szczególności budowę węzłów komunikacyjnych oraz parkingów w celu zapewnienia sprawniejszej komunikacji na terenie Subregionu Podhalańskiego.
  3. trzeci wniosek to również promowanie strategii niskoemisyjnych w szczególności dla obszarów miejskich – likwidacja źródeł niskiej emisji. Ten wniosek został złożony wspólnie z Powiatem Suskim jako liderem projektu na uzyskanie dofinansowania przy wymianie starych urządzeń grzewczych na nowoczesne niskoemisyjne dla właścicieli nieruchomości
 2. Przeprowadzono pisemne przetargi ofertowe nieograniczone na:
  • dzierżawę i prowadzenie na okres do trzech lat szaletów stanowiących część budynku usługowego położonego w Parku im. A. Mickiewicza w Nowym Targu,
  • na oddanie w najem lokalu użytkowego przy ul. Sobieskiego w Nowym Targu celem uruchomienia szaletu miejskiego. Obydwa przetargi nie przyniosły rezultatu.

Gospodarki Komunalnej i Drogownictwa

 1. Ogłoszono przetarg nieograniczony na wykonanie remontu schodów terenowych wraz z pochylnią prowadzących do bramy głównej Cmentarza Komunalnego w Nowym Targu
 2. Ogłoszono przetarg nieograniczony na prowadzenie konserwacji i bieżących napraw sieci i urządzeń oświetlenia terenów publicznych w Nowym Targu od 1.09.2014 r. do 31.08.2018 r., zgodnie z obowiązującymi przepisami i Instrukcją Ruchu i Eksploatacji Sieci Dystrybucyjnej Tauron Dystrybucja S.A.
 3. Zaproszono do złożenia oferty na wycięcie 12 drzew oraz wykonanie pielęgnacji 33 drzew na terenie Cmentarza Komunalnego w Nowym Targu.
  4. W dniach 25 i 26 czerwca 2014 r. Komisja Wojewódzka dokonała weryfikacji szacunku strat spowodowanych przez klęski żywiołowe w infrastrukturze komunalnej. Straty w wyniku powodzi, silnego wiatru i intensywnych opadów atmosferycznych oszacowane zostały przez Komisję Wojewódzką na kwotę 345.512,00 zł.

Infrastruktury Społecznej i Promocji

 1. W sali widowiskowej Miejskiego Ośrodka Kultury z okazji 668 rocznicy lokacji Nowego Targu odbył się urodzinowy koncert pt. "Mozart kontra Sinatra – Multimedialna podróż przez muzykę i sztukę XIX i XX wieku . Zadanie zostało dotowane przez Urząd Miasta.
 2. W okresie letnim Urząd Miasta jest organizatorem IX Letnich Koncertów Organowych. Pierwszy z koncertów odbył się 6 lipca w Kościele św. Katarzyny. Kolejne są zaplanowane odpowiednio na 20 lipca, 3 i 17 sierpnia. Dyrektorem artystycznym jest Witold Zalewski organista Katedry na Wawelu.
 3. Odbyło się kolejne szkolenie dla sprzedawców alkoholu zorganizowane w Urzędzie Miasta z udziałem przedstawicielki Komendy Powiatowej Policji w Nowym Targu. W okresie wakacyjnym nowotarska komenda planuje kontrole punktów sprzedaży alkoholu zarówno przez umundurowanych, jak i nie umundurowanych funkcjonariuszy.
 4. „Baran po szczawnicku” Agnieszki Niezgody zdobył Grand Prix i nagrodę dziennikarzy w nowotarskim półfinale X Małopolskiego Festiwalu Smaku zorganizowanym na Rynku. Przez dwa dni zapowiedzi prognozy pogody były emitowane z urokliwych zakątków naszego miasta na antenach TVN24 i TVN Meteo w wydaniach ogólnopolskich.
 5. Już szósty rok z rzędu na boisku „Blisko Boisko” przy Szkole Podstawowej nr 11 zorganizowana została Wakacyjna Liga Trenerów Osiedlowych dla szkół podstawowych. Sześć drużyn z całego Nowego Targu przez dwa tygodnie w słońcu i deszczu walczyło o medale i puchary.. Rozgrywki w kolejnej rundzie rozpoczęli uczniowie gimnazjów.
 6. 49 zawodników z Podhala, Krakowa oraz Górnego Śląska stanęło na starcie Powitania Lata z Nordic Walking zorganizowanego przez TKKF "Gorce-Nowy Targ" i "Wizję Sportu - Arkadiusz Marczyk". Sześciokilometrowa trasa wiodła ścieżkami rezerwatu Bór na Czerwonem. Zadanie było dotowane przez Urząd Miasta. Na bieżąco w ramach pracy trenerów osiedlowych odbywają się darmowe spacery Nordic Walking pod okiem certyfikowanego instruktora.
 7. W okresie wakacyjnym trwa akcja „Lato w mieście” koordynowana przez Miejski Ośrodek Kultury. Dzieci mają do wyboru niezwykle atrakcyjny program kulturalny i sportowo-rekreacyjny. W Szkołach Podstawowych nr 2, 5, 6, i 11 odbyły się półkolonie profilaktyczne.
 8. W ramach realizacji programu dotyczącego Karty Dużej Rodziny do Urzędu Miasta wpłynęło 59 wniosków o wydanie kart łącznie dla 326 osób. Wnioski zostały przesłane systemem teleinformatycznym do Państwowej Wytwórni Papierów Wartościowych i obecnie oczekujemy na odesłanie wyprodukowanych kart, po czym przystąpimy do ich dystrybucji. Pełna informacja znajduje się na stronie internetowej miasta w zakładce Urząd/ Karta Dużej Rodziny. 

Oświaty

 1. 1. Podjęto działania dla zgłoszenia miasta do projektu pn ”Pierwszy dzwonek”.
  Informacja o projekcie dotarła 14 lipca z terminem zgłoszenia miasta do tego projektu 25 lipca br. na podstawie wcześniej zebranych od rodziców indywidualnych wniosków o pomoc edukacyjną dla uczniów z rodzin wielodzietnych 4+.Projekt finansuje Województwo Małopolskie. Beneficjentami projektu są uczniowie z rodzin wielodzietnych z co najmniej 4 dziećmi w wieku do 18 lat lub 24, o ile dziecko uczy się lub studiuje.
  Wnioski o pomoc w kwocie 150 zł na dziecko należy składać w Wydziale Oświaty lub Biurze Obsługi Mieszkańców i tam też można uzyskać druki wniosków oraz wgląd do regulaminu projektu, a także na stronie internetowej miasta. Termin składania wniosków – do 24 lipca br.godz.12.00.
 2. Zgłoszono potrzeby miasta w zakresie środków finansowych na zakup przez szkoły podręczników do zajęć z języka nowożytnego i ćwiczeń do klas I. Zapotrzebowanie na kwotę 39.771 zł obejmujące 523 uczniów wskazanych klas.

Ochrony środowiska

 1. W ramach tworzonego Planu Gospodarki Niskoemisyjnej i Programu Ograniczenia Niskiej Emisji dla naszej gminy, zebrano potencjalnych właścicieli nieruchomości, którzy zadeklarowali, że do końca 2017 roku dokonają modernizacji swojej kotłowni na proekologiczną. Przedsięwzięcia te będą wpisane w harmonogramie rzeczowo-finansowym wniosku do WFOŚiGW w Krakowie o dofinansowanie przedmiotowych inwestycji w ramach ogłoszonego przez ten fundusz programu pn.: „PONE”. W obecnym czasie Referat ds. Ochrony Środowiska tut. Urzędu jest w trakcie przygotowywania przedmiotowego wniosku.
 2. W wyniku porozumienia zawartego pomiędzy Gminą Miasto Nowy Targ a Biosystem SA z siedzibą w Krakowie do II edycji Ogólnopolskiego Programu Edukacyjnego dla Szkół - „Zbieraj baterie” organizowanego przez Zakład Gospodarki Komunalnej Organizacja Odzysku Biosystem SA przystąpiły:

  szkoły podstawowe Nr 2, 3, 4, 5, 6, 9, 11, gimnazjum nr 1, 2 i gimnazjum publiczne, przedszkola: nr 2, 4 jak również przedszkola prywatne.

 3. Celem programu jest edukacja ekologiczna dzieci i młodzieży oraz zbiórka zużytych baterii i akumulatorów przenośnych. W wyniku akcji z wyżej wymienionych placówek odebrano 611 kg zużytych baterii.

Inne

 

 1. Przyznano Medal Pamiątkowy 660-lecia Miasta Nowy Targ dla:
  • Ochotniczej Straży Pożarnej w Trąbinie ( Gmina Brzuze) z okazji 100-lecia powstania chlubnej działalności.
  • Pani Elżbiety Bieńkowskiej Wicepremier i Minister Infrastruktury i Rozwoju na pamiątkę spotkania w Nowym Targu z podziękowaniem za wspieranie Miasta.
 2. Miasto Nowy Targ otrzymało tytuł „Przyjazna Gmina” w programie organizowanym przez Forum Biznesu - Dziennik Gazeta Prawna pod honorowym patronatem Ministerstwa Gospodarki. Program ”Przyjazna Gmina” miał na celu wyłonienie najlepszych gmin w Polsce oraz wskazania kierunków rozwoju w polskim samorządzie lokalnym a także promocję gminy przyjaznej inwestorom, mieszkańcom i turystom.
 3. Miasto Nowy Targ uzyskało III miejsce w konkursie organizowanym przez Małopolski Instytut Samorządu Terytorialnego i Administracji oraz Marszałka Województwa Małopolskiego pt „Wektory Współpracy” Tegoroczna nagroda uzasadniona została za konsultacje przy wprowadzaniu Nowotarskiej Karty Dużej Rodziny z organizacjami społecznymi zajmującymi się pomocą rodzinie.+
 4. Miasto Nowy Targ po raz kolejny – 4.w tej kadencji zostało laureatem „Rankingu Samorządów „Rzeczypospolitej”-2014 wśród gmin miejsko-wiejskich i miejskich i znalazło się w Złotej Setce najlepszych samorządów w Polsce.

Pliki do pobrania

sbmzd_20140624_20140718.pdf (90) KB

Wytworzył: Stanisława Szołtysek
Data wprowadzenia: 19-07-2014
Wprowadził: Mariusz Foryt
Oglądane: 1080

Print Wersja do druku

Urząd Miasta Nowy Targ, 34-400 Nowy Targ ul. Krzywa 1, tel. 18 2611200
© 2009 Informatyka - Jeżeli widzisz błąd na stronie napisz o tym do nas
Polityka cookies i innych podobnych technologii
Klauzula informacyjna RODO
Deklaracja Dostępności
SLE