X
Narodowy Spis Powszechny Ludnoci i Mieszka 2021
RSS facebook
BIP Biuletyn Informacji Publicznej

eUrząd

ePUAP
Znajdź żłobek

Pogoda Serwis pogodowy IMGW
Miejski Ośrodek Kultury
Miejska Biblioteka Publiczna
Miejskie Centrum Sportu i Rekreacji
MMKS Nowy Targ
Nowy Targ - stolica Podhala miasto z 670-letnią historią, określane przez wszystkich Górali jako Miasto.

» więcej o mieście

Nasze Osiągnięcia

ISO9001:2015

#ekoLiderzy2018

JP II Nowy Targ
Nad Dunajcem
Album-Ocalic
NT Szlak Rowerowy
Rowerowy Nowy Targ
PAP Samorząd
Miejska Orkiestra
nowytarg24.tv
PPUZ
NFOŚiGW
Czyste spalanie
Amazonki
Fundacja im. A. Worw
Aeroklub
WKU Nowy Targ
Pakiet dla średnich
Malopolska

Google Translate - tłumaczenie maszynowe strony:

           
Aktualnie stronę ogląda osób: 47
Sprawozdanie z działalności Burmistrza Miasta za okres od 5 kwietnia do 12 maja 2014 r.

W okresie sprawozdawczym, tj. od ostatniej Sesji Rady Miasta, podjęto wiele różnych decyzji, a najważniejsze z nich przedstawiam poniżej.

Z zakresu :

Finansów
Zapoznano się z pozytywną opinią Regionalnej Izby Obrachunkowej o wykonaniu budżetu miasta za rok 2013.

Inwestycji

 1. Ogłoszono przetarg na wykonanie robót budowlanych dla zadania inwestycyjnego p.n: „Modernizacja dróg dojazdowych do miejskiej pływalni w Nowym Targu”
 2. W dniu 15.04.2014 r. przekazano częściowo plac budowy dla zadania „Budowa Strefy Aktywności Gospodarczej” w zakresie przebudowy istniejącej drogi od ul. Waksmundzkiej do Oczyszczalni w ramach zgłoszenia robót.
 3. Ogłoszono przetarg na Wykonanie robót budowlanych dla zadania inwestycyjnego p.n: „Przebudowa ul. Norwida w Nowym Targu - etap I (przebudowa przepustu)”. Oferty złożono w dniu 05.05.2014 r., przetarg w trakcie rozstrzygania.
 4. Przygotowano umowę na dobudowę oświetlenia w ulicach Willowa, Partyzantów, Os. Bór i Os. Niwa.
 5. Ogłoszono przetarg na inspektora nadzoru dla zadań „Modernizacja dróg dojazdowych do miejskiej pływalni w Nowym Targu” i wykonanie robót budowlanych dla zadania inwestycyjnego p.n: „Przebudowa ul. Norwida w Nowym Targu - etap I (przebudowa przepustu”.
 6. Uzyskano decyzję – zezwolenie na realizację inwestycji drogowej w Strefie Aktywności Gospodarczej.
 7. Zakończono kontrolę końcową projektu „Budowa wielofunkcyjnej sali gimnastycznej w Nowym Targu”, współfinansowanego w ramach Małopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego 2007-2013. Projekt wszedł w fazę monitorowania trwałości.

Gospodarki Nieruchomościami i Planowania Przestrzennego

 1. Dokonano rozbiórki nieczynnego szaletu przy Al. Kopernika – w wyniku przetargu koszt rozbiórki wyniósł 3.690 zł brutto.
 2. W ramach porozumienia z Sp-ką „Nowa Targowica” rozpoczęto prace geodezyjne mające na celu wydzielenie głównej drogi dojazdowej do terenów projektowanej nowej targowicy i terenów miejskich oraz projektowanych parkingów w ramach planu zagospodarowania przestrzennego NOWY TARG 6,1. z terminem zakończenia tych prac na 5 czerwca br.
 3. Podpisano w dniu 23 kwietnia 2014r. umowę z firmą NOWOTARSKA Sp. z o.o. z siedzibą w Lublinie w sprawie ustalenia zakresu i szczegółowych warunków rozbudowy drogi gminnej 8KDD wraz z rozbudową skrzyżowania z drogą krajową Nr 47 - ul. Krakowską w Nowym Targu, spowodowanych inwestycją pn. „Budowa centrum handlowo-usługowego na działkach będących w posiadaniu Inwestora położonych przy ul. Krakowskiej w Nowym Targu wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną, drogową i uzbrojeniem terenu” - dotyczy terenu położonego w obrębie planu miejscowego NOWY TARG 26 Równia Szaflarska, przy granicy z Gminą Szaflary..

Gospodarki Komunalnej i Drogownictwa

 1. Opracowano dokumentację prac konserwatorskich dla Grobowca Powstańców i Legionistów zlokalizowanego w kwaterze nr 19 na Cmentarzu Komunalnym w Nowym Targu.
 2. Przejęto w użytkowanie oświetlenie uliczne drogi dojazdowej KdD2, która stanowić będzie drogę dojazdową do nowego cmentarza na Podmieścisku.
 3. Wyłoniono wykonawcę w trybie do 30 000 euro na oczyszczanie rowów odwadniających ulic miejskich. Wykonawca USŁUGI ZIEMNE REMONTOWO-BUDOWLANE Stanisław Handzel, 34-400 Nowy Targ, wartość umowy 13 600,00zł. Termin realizacji 22 maja 2014r.
 4. Ogłoszono przetarg nieograniczony na zorganizowanie, wdrożenie i administrowanie strefą płatnego parkowania na drogach publicznych na terenie miasta Nowy Targ. Termin składania ofert upływa 22.05.2014r.

Infrastruktury Społecznej i Promocji

 1. 13 kwietnia w Kościele Najświętszego Serca Pana Jezusa odbył się koncert „Kwartetu na koniec Czasu" Olivier Messiaena. Koncert organizowały wspólnie Parafia Najświętszego Serca Pana Jezusa, burmistrz Nowego Targu i Miejski Ośrodek Kultury.
 2. Jarek Wajk były wokalista Oddziału Zamkniętego spotkał się z młodzieżą Centrum Kształcenia Rolniczego w Nowym Targu. Wystąpił z profilaktycznym przesłaniem „Jutro jest... wtedy pochylisz się nad sobą” czyli muzycznym pamiętnikiem z życia artysty, przyjaciela, męża i ojca. Była to skuteczna i żywa lekcja profilaktyki odbiegająca od suchych prelekcji czy wykładów na temat szkodliwości alkoholu i narkotyków, bo oparta na własnym świadectwie, kogoś, kto uciekał w sztuczne raje i nie znalazł tam szczęścia i spokoju.
 3. W holu Urzędu Miasta Nowego Targu, w jednym z najbardziej uczęszczanych miejsc można oglądać wystawę pokonkursową konkursu plastycznego „Jan Paweł II na Podhalu – na Was zawsze można liczyć” zorganizowanego przez Szkołę Podstawową nr 3 noszącą imię Jana Pawła II.
 4. Już33lata grupa muzyków zrzeszonych w zespole New Market Jazz Band dzieli się z Mieszkańcami Nowego Targu swoją pasją do muzyki Nowego Orleanu. W majowy weekend z okazji obchodzonych przez Zespół urodzin Burmistrz Marek Fryźlewicz wręczył im statuetkę Honorowych Ambasadorów Miasta Nowego Targu.
 5. Na nowotarskim Rynku odbył się pokaz zabytkowych samochodów związany z organizacją XIV Tatrzańskiego Zlotu Pojazdów Zabytkowych. Impreza cieszyła się dużą popularnością wśród mieszkańców miasta i odwiedzających nas turystów.
 6. „Wizyta - czyli jak witano Jana Pawła II na Podhalu” - to widowisko przedstawiające z humorem, ale też i przy zachowaniu należnego szacunku, okoliczności wizyty św. Jana Pawła II na Podhalu. W wyreżyserowanym przez krakowskiego aktora Marcina Kobierskiego przedstawieniu wystąpili w na scenie Miejskiego Ośrodka Kultury aktorzy-amatorzy z grupy teatralnej działającej przy parafii Najświętszego Serca Pana Jezusa. Kolejne przedstawienia odbędą się 8 czerwca w Miejskim Ośrodku Kultury w godzinach 17,00 i 19,00. Zadanie dofinansowane zostało ze środków miasta.
 7. Wydano decyzję administracyjną w zakresie wyrażenia zgody na zorganizowanie przez Podhalańską Państwową Wyższą Szkolę Zawodową na nowotarskim Rynku Juwenaliów. Gwiazdą Juwenaliów będzie Marcin Daniec i zespół Luxtorpeda.
 8. Już po raz trzeci, w rocznicę nadania patrona parafii św. Jana Pawła II spod kościoła wyruszył Rajd Rowerowy śladami św. Jana Pawła II po Podhalu. W tym roku najdłuższa z tras wiodła jednak dalej niż podhalańskimi drogami. Sześć osób ruszyło w trasę wiodącą przez Kalwarię Zebrzydowską i Wadowice. W sumie przez dwa dni rajdu rowerzyści przejechali ponad 200 km.
 9. Zakończyły się rozgrywki I ligi tenisa stołowego. Drużyna KS. „Gorce” uplasowała się ostatecznie na bardzo dobrym 5 miejscu. Zadanie zostało dotowane przez Miasto Nowy Targ.
 10. W dniach od 26 do 27 kwietnia na lotnisku Aeroklubu Nowy Targ zostały rozegrane II Zawody Makiet Szybowców. Zawody odbyły się pod Honorowym Patronatem Burmistrza Miasta.

Oświaty

 1. Rozpoczęto procedurę ustalania organizacji przedszkoli i szkół w roku szkolnym 2014/2015,po dokonanej wg. nowych zasad rekrutacji do tych placówek.
 2. Trwają przygotowania do organizacji w dniu 24 maja Festiwalu Nauki, imprezy przeznaczonej głownie dla uczniów gimnazjów.
 3. Uczniowie klas VI szkół podstawowych i III gimnazjów, odpowiednio pisali sprawdzian lub zdawali egzamin na zakończenie danego etapu kształcenia. W chwili obecnej nie są jeszcze znane wyniki tych sprawdzianów wiedzy i umiejętności.
 4. Kontrolowano spełnianie obowiązku nauki przez uczniów w wieku od 15 do 18 roku życia i w tym zakresie w jednym przypadku wystąpiono do Urzędu Skarbowego w celu ściągnięcia wcześniej nałożonej na rodziców grzywny.
 5. Przeprowadzono 7 kontroli w prywatnych przedszkolach i punktach przedszkolnych w zakresie prawidłowości przedkładanych informacji o liczbie dzieci uczęszczających do tych placówek. Nie stwierdzono rozbieżności.
 6. Przeprowadzono kontrole w 2 funkcjonujących w Nowym Targu żłobkach w zakresie warunków działalności i prawidłowości zatrudnienia personelu w aspekcie obowiązujących przepisów o kwalifikacjach zawodowych. Nie stwierdzono nieprawidłowości.

Ochrony środowiska

 1. W trakcie akcji pod hasłem „Załatw sprawę i posadź drzewo” mieszkańcom miasta Nowego Targu zostało bezpłatnie rozdane 550 szt. sadzonek z gatunku świerk, sosna i jawor. Sadzonki zostały także przekazane Miejskiemu Zakładowi Wodociągów i Kanalizacji celem uzupełnienia nasadzeń strefy ochronnej przy oczyszczalni ścieków. Powyższe działania niewątpliwie przyczynią się do uzupełnienia ubytków zieleni wysokiej w naszym mieście.
 2. W ramach projektu „Czysta Małopolska” nowotarskie dzieci z Przedszkola nr 2 i 4 pod kierownictwem Dyrekcji i Wychowawców dnia 25 kwietnia br. zorganizowały „Marsz zielonych” propagując ochronę środowiska poprzez m.in. prawidłowe gospodarowanie odpadami komunalnymi.
 3. Już po raz 16 została ogłoszona kolejna edycja konkursu dla mieszkańców miasta pn. „Najpiękniejszy ogród w Nowym Targu im. Adama Worwy”. Zachęcam zainteresowanych gospodarzy ogródków o zgłaszanie swoich kandydatur a także radnych, którzy doskonale znają obszar swoich działań do zgłaszania najpiękniejszych ze swojego terenu ogródków. Zgłoszenia będą przyjmowane do dnia 6 czerwca br. w Referacie ds. Ochrony Środowiska, gorąco zachęcam.
 4. Zachęcam również do wzięcia udziału w organizowanej dnia 15 maja br. przez Gimnazjum nr 1 im. Tadeusza Kościuszki majówce, której tematem przewodnim będzie promowanie ochrony środowiska naturalnego i przybliżenie mieszkańcom miasta problemów związanych z zagrożeniem ekologicznym w najbliższym otoczeniu.
 5. W dniach od 23 do 30 kwietnia br. trwała tegoroczna wiosenna Akcja Sprzątania Miasta, w ramach której uczniowie szkół podstawowych, gimnazjów oraz szkół średnich, a także mieszkańcy miasta sprzątali ogólnodostępne tereny naszego miasta. W ramach sprzątania zebrano około 15 m3 niesegregowanych odpadów.
 6. W ramach opracowywania Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Miasto Nowy Targ, w miesiącu kwietniu br. w formie ankietyzacji prowadzona była na terenie miasta inwentaryzacja źródeł ciepła, emisji gazów cieplarnianych i zużycia energii w budynkach znajdujących się w obrębie miasta (budynki mieszkalne prywatne). Ankietyzacją w miesiącu maju będą objęte również pozostałe budynki m.in. budynki użyteczności publicznej, budynki mieszkalne wielolokalowe jak również budynki podłączone do miejskiej sieci ciepłowniczej.
   

Inne

 1. Przyznano Medal Pamiątkowy 660-lecia Miasta Nowy Targ Panu Andrzejowi Biernatowi Ministrowi Sportu i Turystyki z okazji wizyty w Nowym Targu i otwarcia basenu miejskiego.

Pliki do pobrania

sbmzd_20140405_20140512.pdf (91) KB

Wytworzył: Stanisława Szołtysek
Data wprowadzenia: 14-05-2014
Wprowadził: Józef Bryś
Oglądane: 1320

Print Wersja do druku

Urząd Miasta Nowy Targ, 34-400 Nowy Targ ul. Krzywa 1, tel. 18 2611200
© 2009 Informatyka - Jeżeli widzisz błąd na stronie napisz o tym do nas
Polityka cookies i innych podobnych technologii
Klauzula informacyjna RODO
Deklaracja Dostępności
SLE