X
Narodowy Spis Powszechny Ludnoci i Mieszka 2021
RSS facebook
BIP Biuletyn Informacji Publicznej

eUrząd

ePUAP
Znajdź żłobek

Pogoda Serwis pogodowy IMGW
Miejski Ośrodek Kultury
Miejska Biblioteka Publiczna
Miejskie Centrum Sportu i Rekreacji
MMKS Nowy Targ
Nowy Targ - stolica Podhala miasto z 670-letnią historią, określane przez wszystkich Górali jako Miasto.

» więcej o mieście

Nasze Osiągnięcia

ISO9001:2015

#ekoLiderzy2018

JP II Nowy Targ
Nad Dunajcem
Album-Ocalic
NT Szlak Rowerowy
Rowerowy Nowy Targ
PAP Samorząd
Miejska Orkiestra
nowytarg24.tv
PPUZ
NFOŚiGW
Czyste spalanie
Amazonki
Fundacja im. A. Worw
Aeroklub
WKU Nowy Targ
Pakiet dla średnich
Malopolska

Google Translate - tłumaczenie maszynowe strony:

           
Aktualnie stronę ogląda osób: 78
Sprawozdanie z działalności Burmistrza Miasta za okres od 4 marca do 4 kwietnia 2014 r.

W okresie sprawozdawczym, tj. od ostatniej Sesji Rady Miasta, podjęto wiele różnych decyzji, a najważniejsze z nich przedstawiam poniżej.

Z zakresu :

Finansów

 1. W dniu 28.03.2014 r. podjęto zarządzenie w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu miasta za 2013 r. Sprawozdanie zostało przekazane w ustawowym terminie Radzie Miasta oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Krakowie.
 2. W dniu 21.03.2014 r. podpisano aneks do umowy kredytowej zawartej w 2010 r. z Bankiem PEKAO S.A. Mając na uwadze bardzo korzystne warunki cenowe zaciągniętego kredytu, wynegocjowano przedłużenie jego spłaty do 31.12.2015 r., a tym samym w 2014 r. zaciągnięty zostanie kredyt w niższej kwocie.
 3. W zakresie gospodarki odpadami komunalnymi wszczęte zostały postępowania podatkowe, których celem jest wydanie decyzji określających zobowiązania z tego tytułu, w związku z brakiem segregacji odpadów komunalnych przez mieszkańców Nowego Targu. Rozpoczęto również akcję egzekucji opłaty za odpady komunalne w stosunku do podmiotów, które nie wywiązują się z jej zapłaty pomimo przesyłanych upomnień. Egzekucja wiąże się dla dłużnika z koniecznością poniesienia dodatkowych kosztów, a dłużnicy mogą zostać ukarani w trybie kodeksu karno-skarbowego. Urząd Miasta zamieści dodatkowe przypomnienie na stronie internetowej miasta i w innych lokalnych mediach.

Inwestycji

 1. Dokonano odbioru końcowego robót polegających na budowie Miejskiej Pływalni w Nowym Targu.
 2. Rozstrzygnięto postępowanie przetargowe na wykonanie robót budowlanych dla zadania inwestycyjnego p.n.: „Budowa mostu na potoku Kowaniec na os. Robów”, oraz podpisano umowę na kwotę 1 142 071,25 zł z Przedsiębiorstwem Inżynieryjno – Budowlanym i Sieci Sanitarnych "ASTEX" Sądelski, Łukaszczyk, Spółka Jawna z siedzibą Zaskale. oraz przekazano place budów dla tych zadań.
 3. Rozstrzygnięto postępowanie przetargowe na pełnienie czynności inspektora nadzoru inwestorskiego nad realizacją zadania inwestycyjnego p.n. „Budowa mostu na potoku Kowaniec na os. Robów” oraz podpisano umowę na kwotę 18 450,00 zł .
 4. Rozstrzygnięto postępowanie przetargowe na pełnienie czynności inspektora nadzoru inwestorskiego nad realizacją zadania p.n.: „Utworzenie Strefy Aktywności Gospodarczej w Nowym Targu”. Projekt współfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej w ramach Małopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego 2007-2013.Zawarto umowę na pełnienie czynności inspektora nadzoru inwestorskiego dla w/w zadania inwestycyjnego i wkrótce ruszą roboty budowlane związane z realizacją tego zadania.
 5. Rozstrzygnięto postępowanie przetargowe na pełnienie czynności inspektora nadzoru inwestorskiego nad realizacją zadania inwestycyjnego p.n. „Modernizacją terenu rekreacyjnego przy ul. Wojska Polskiego w Nowym Targu” oraz jako najkorzystniejszą wybrano ofertę złożoną przez ABE CONSULTING s.c., z ceną wykonania zamówienia w wysokości 25 000,00 zł.
 6. Rozstrzygnięto postępowanie przetargowe na obsługę geodezyjną Urzędu Miasta Nowy Targ, związaną z przygotowaniem inwestycji miejskich, oraz podpisano umowę na kwotę 77 823,33 zł z Panami Józefem i Michałem Możdżeń prowadzącymi Przedsiębiorstwo Usług Geodezyjnych i Kartograficznych „GEOPLAN” s. c.
 7. Rozstrzygnięto postępowanie przetargowe na wykonanie robót budowlanych oraz dostawę i montaż urządzeń rekreacyjno – sportowych oraz obiektów małej architektury dla zadania inwestycyjnego p.n.: „Modernizacja terenu rekreacyjnego przy ul. Wojska Polskiego w Nowym Targu”, oraz podpisano umowę na kwotę 1 797 509,85 zł z Panem Sławomirem Chmielińskim prowadzącym działalność gospodarczą pod nazwą „NOVUM” .

Gospodarki Nieruchomościami

 1. Dokonano zakupu nieruchomości położonej przy drodze krajowej nr 49 o łącznej pow. 0,2485 ha powiększając istniejący obszar gruntu gminnego o dotychczasowej pow. 1,3754 ha.
 2. Zawarto umowę na rozbiórkę nieczynnego publicznego szaletu położonego przy Al. Mikołaja Kopernika w Nowym Targu. Rozbiórka rozpoczęła się w dniu 3 kwietnia 2014r.
 3. Sprzedano dwa mieszkalne lokale komunalne na rzecz dotychczasowych najemców. Lokale przy ul. A. Suskiego 4/35oraz 9/37.
 4. W marcu br. oddano do użytku pomieszczenie usługowe o funkcji gastronomicznej w budynku zaplecza parku miejskiego zgodnie z zawartą umową dzierżawy.

Gospodarki Komunalnej i Drogownictwa

 1. Zweryfikowano wniosek MZWiK o zatwierdzenie taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków, przygotowano projekt uchwały w sprawie zatwierdzenia taryf oraz uchwały w sprawie ustalenia stawek dotacji przedmiotowych dla MZWiK na realizację zadań bieżących.
 2. Wyrażono zgodę dla MZK na likwidację autobusu JELCZ - 120M wyprodukowanego w 1996 r. Wartość autobusu według wyceny wykonanej przez rzeczoznawcę wynosi 550 zł netto.
 3. W związku z uruchomieniem dworca autobusowego, podjęto decyzję o likwidacji przystanku przy ulicy Kilińskiego z dniem 1 lipca 2014 r. Poinformowano przewoźników o tej decyzji.
 4. Rozpoczęto remonty bieżące ulic, chodników, placów, mostów i przepustów - wykonawca Prace Ziemne Maszynami Budowlanymi Andrzej Kiernia, wartość zamówienia 496 318,00 zł.
 5. Zlecono sprzątanie ulic miejskich po zakończeniu akcji zimowej. Wykonawca: Firma Remontowo-Budowlana Artur Kołacz, Nowy Targ. Wartość umowy 41 000,00zł.
 6. Wyłoniono wykonawcę w trybie do 14 000 euro na odnowienie oznakowania poziomego ulic miejskich. Wykonawca firma „BRAVO. Wartość umowy 30 326,00zł. Termin realizacji maj 2014r.
 7. Podjęto decyzję o przejęciu od Firmy TANKPOL oświetlenia ulicznego przy ul. Lotników.

Infrastruktury Społecznej i Promocji

 1. Zuzanna Kowalczyk zawodniczka Klubu Sportowego Gorce Nowy Targ zdobyła tytuł Mistrzyni Polski w kategorii żaczek. Turniej finałowy rozegrano w miejscowości Gniew.
 2. Drużyna Old Boys „Podhale” Nowy Targ zdobyła tytuł Mistrza Polski w hokeju na lodzie w zawodach zorganizowanych w Sosnowcu. Zadanie zostało dofinansowane z dotacji przekazanej przez Urząd Miasta.
 3. Reprezentacja Szkoły Podstawowej nr 6 zwyciężyła w mistrzostwach Nowego Targu w unihokeju chłopców dla szkół podstawowych. Zawody były bardzo zacięte, a o zwycięstwie i tytule mistrza Nowego Targu zadecydowała jedna bramka. Turniej został zorganizowany w ramach koordynacji rozgrywek międzyszkolnych.
 4. Nowotarska Miejska Hala Lodowa gościła uczestników preeliminacji IV Ogólnopolskiego Mityngu w Łyżwiarstwie Szybkim Olimpiad Specjalnych. Zawody zorganizował świętokrzyski oddział stowarzyszenia Olimpiady Specjalne Polska.
 5. 8 marca 2014 r. w Hali Gorce w Nowym Targu TKKF Gorce-Nowy Targ wraz z Wizja Sportu-Arkadiusz Marczyk zorganizowali I Podhalańskie Mistrzostwa Futsalu. Patronat nad Mistrzostwami objął Burmistrz Miasta Nowego Targu. Wysoki poziom umiejętności prezentowany przez uczestników a także niezwykła ambicja sprawiły iż Mistrzostwa były niezwykle ciekawym turniejem futsalowym.
 6. W dniu 8 marca 2014 w Sanoku odbyły się Mistrzostwa Makroregionu Południowego Karate Kyokushin oraz Międzywojewódzkie Mistrzostwa Młodzików Karate Kyokushin zorganizowane przez Sanocki Klub Karate Kyokushin. Reprezentantki SSK Yokozuna spisały się świetnie. Najlepiej wypadła Anna Rosół zajmując I miejsce w swojej kategorii. Zadanie jest dotowane przez Urząd Miasta.
 7. Parafia Rzymskokatolicka pod wezwaniem bł. Jana Pawła II w Nowym Targu wraz z Urzędem Miasta, Starostwem Powiatowym, Powiatowym Centrum Kultury i Miejskim Ośrodkiem Kultury w Nowym Targu już po raz trzynasty przygotowały Misterium Męki Pańskiej – przedstawienie teatralne obrazujące ostatnie dni Chrystusa wraz z męczęńską śmiercią na krzyżu.
 8. Reprezentacja I LO im. Seweryna Goszczyńskiego w składzie: Anna Mróz, Paulina Salamon i Alicja Zoń zwyciężyła w X konkursie wiedzy o krajach niemieckojęzycznych zorganizowanym w tejże szkole. Konkurs jest organizowany przez Polsko-Niemieckie Forum Podhale dla gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych pod Honorowym Patronatem Burmistrza Miasta.
 9. Opracowano sprawozdanie z realizacji w roku 2013 Miejskiego Programu Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii i przedłożono je Radzie Miasta.
 10. Dnia 27 marca 2014 w Szkole Podstawowej Nr 11 im. Żołnierzy Armii Krajowej w Nowym Targu odbył się cykl warsztatów profilaktycznych. Program pod tytułem ,,Mądrzejszy nie silniejszy" był dedykowany klasom czwartym i piątym, natomiast program ,,Porozumienie" klasom drugim.
 11. W dniu 1 kwietnia w nowotarskim Urzędzie Miasta odbyła się kolejna edycja zajęć adresowanych do kursantów prawa jazdy PN. „Szkoła trzeźwych kierowców”. Szkoła ma za zadanie przede wszystkim przeciwdziałać przypadkom jazdy samochodem pod wpływem alkoholu, ale również uwrażliwić młodych ludzi na bezpieczne poruszanie się po drogach. Szkoła trzeźwych kierowców będzie stanowiła dobrą praktykę w ogólnopolskiej kampanii „Powstrzymaj pijanego kierowcę”, która zyskała przychylność Państwowej Agencji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.

Oświaty

 1. Ogłoszono konkursy na kandydatów na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej Nr 11 i Gimnazjum Nr 2 w Nowym Targu. Konkursy zostaną przeprowadzone w II połowie miesiąca maja br.
 2. Powołano Zespół do rozpatrywania wniosków nauczycieli o udzielenie pomocy zdrowotnej.
 3. Ogłoszono nabór do klas sportowych o profilu hokej na lodzie w Szkole Podstawowej Nr 11 i Gimnazjum Nr 2. Postępowanie rekrutacyjne nie dało pozytywnego rezultatu, bowiem brak było chętnych do takich klas w przedmiotowych szkołach.

Ochrony środowiska

 1. W miesiącu marcu rozpoczęto ankietyzację mieszkańców w związku z tworzeniem przez Gminę Miasto Nowy Targ Planu Gospodarki Niskoemisyjnej w tym celu za pośrednictwem Poczty polskiej rozprowadzono na terenie miasta ankiety do wypełnienia przez mieszkańców, które można wrzucać w wyznaczonych punktach znajdujących się w urzędzie miasta, przedszkolach i szkołach na terenie miasta.
  Wypełnianie ankiet udostępniono również za pośrednictwem utworzonej na ten cel podstrony www.nowytarg.pl/ankieta. Ankietyzacja będzie trwała do 15 kwietnia br. Ankieta jest związana z inwentaryzacją źródeł grzewczych na terenie miasta Nowy Targ.
 2. W siedzibie Urzędu Miasta od 24 marca 2014 r. do 11 kwietnia 2014 r. zorganizowana jest wystawa prac wykonanych przez wychowanków Przedszkola nr 2 i Przedszkola nr 4 w ramach konkursu rodzinnego pod hasłem: „Eko – kwiaty, czyli śmieciowe inspiracje”.
 3. Dnia 27 marca 2014r. została podpisana umowa z Podhalańskim Zrzeszeniem Pszczelarzy w Nowym Targu na przeprowadzenie w nowotarskich szkołach podstawowych i gimnazjach prelekcji na temat: „Wybrane zagadnienia ochrony środowiska naturalnego i biologii rodziny pszczelej”.
 4. Pod hasłem „Załatw sprawę i posadź drzewo” i z okazji zbliżających się obchodów Światowego Dnia Ziemi zachęcam mieszkańców miasta do odebrania sadzonek. Sadzonki z gatunku do wyboru: świerk, sosna i jawor będą rozdawane bezpłatnie w biurze obsługi mieszkańca w pok. nr 001 na parterze w okresie od 14 do 25 kwietnia br. Każdy załatwiający sprawę otrzyma możliwość wyboru jednego drzewka. Sadzonki zostały zakupione ze środków Gminy Miasto Nowy Targ przeznaczonych na rzecz ochrony środowiska i pochodzą ze szkółki Nadleśnictwa Nowy Targ, z którym miasto dobrze współpracuje w zakresie nowych nasadzeń na terenie Nowego Targu.

Pliki do pobrania

sbmzd_20140304_20140404.pdf (49) KB

Wytworzył: Stanisława Szołtysek
Data wprowadzenia: 07-04-2014
Wprowadził: Józef Bryś
Oglądane: 1268

Print Wersja do druku

Urząd Miasta Nowy Targ, 34-400 Nowy Targ ul. Krzywa 1, tel. 18 2611200
© 2009 Informatyka - Jeżeli widzisz błąd na stronie napisz o tym do nas
Polityka cookies i innych podobnych technologii
Klauzula informacyjna RODO
Deklaracja Dostępności
SLE