X
Narodowy Spis Powszechny Ludnoci i Mieszka 2021
RSS facebook
BIP Biuletyn Informacji Publicznej

eUrząd

ePUAP
Znajdź żłobek

Pogoda Serwis pogodowy IMGW
Miejski Ośrodek Kultury
Miejska Biblioteka Publiczna
Miejskie Centrum Sportu i Rekreacji
MMKS Nowy Targ
Nowy Targ - stolica Podhala miasto z 670-letnią historią, określane przez wszystkich Górali jako Miasto.

» więcej o mieście

Nasze Osiągnięcia

ISO9001:2015

#ekoLiderzy2018

JP II Nowy Targ
Nad Dunajcem
Album-Ocalic
NT Szlak Rowerowy
Rowerowy Nowy Targ
PAP Samorząd
Miejska Orkiestra
nowytarg24.tv
PPUZ
NFOŚiGW
Czyste spalanie
Amazonki
Fundacja im. A. Worw
Aeroklub
WKU Nowy Targ
Pakiet dla średnich
Malopolska

Google Translate - tłumaczenie maszynowe strony:

           
Aktualnie stronę ogląda osób: 63
Sprawozdanie z działalności Burmistrza Miasta za okres od 21 stycznia 2014 r. do 3 marca 2014 r.

W okresie sprawozdawczym, tj. od ostatniej Sesji Rady Miasta, podjęto wiele różnych decyzji, a najważniejsze z nich przedstawiam poniżej.

Z zakresu :

Finansów

 1. Początkiem lutego br. rozpoczęto akcję wysyłki nakazów płatniczych podatku od nieruchomości.
 2. W lutym rozpoczęto akcję wysyłki blankietów opłaty za gospodarowanie odpadami na terenie miasta Nowy Targ, został tym samym ostatecznie wdrożony system indywidualnych kont dla płatników tej opłaty.
 3. Udzielono pożyczki w kwocie 30.000 zł dla Miejskiego Młodzieżowego Klubu Sportowego PODHALE w Nowym Targu na realizację projektu dofinansowanego ze środków z Unii Europejskiej pn. „Równe w hokeju, równe w życiu – transgraniczna współpraca na rzecz sportowych równych szans”

Inwestycji

 1. Ogłoszono przetarg na budowę mostu na potoku Kowaniec na os. Robów.
 2. W ramach umowy na budowę krytej pływalni prowadzona jest próbna eksploatacja obiektu z udziałem mieszkańców. Zakończenie próbnej eksploatacji nastąpi w połowie marca br. po czym przeprowadzony będzie odbiór końcowy inwestycji.
 3. Rozpoczęły się prace remontowe w miejskiej bibliotece, zadanie dofinansowane
  w ramach programu Biblioteka +.
 4. Rozpoczęła się kontrola końcowa projektu Budowa szlaku rowerowego w Nowym Targu dofinansowanego w ramach Małopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego 2007-2013.
 5. Trwa procedura przetargowa wyłonienia Wykonawcy na wykonanie robót budowlanych oraz dostawę i montaż urządzeń rekreacyjno - sportowych oraz obiektów małej architektury dla zadania inwestycyjnego p.n.: Modernizacja terenu rekreacyjnego przy ul. Wojska Polskiego w Nowym Targu.
 6. Uzyskano decyzje związane z budową nowego cmentarza (zezwolenie na realizację inwestycji drogowej i pozwolenie na budowę dla pozostałego zakresu). Przygotowywany jest przetarg na realizację robót budowlanych dla nowego cmentarza.

Gospodarki Nieruchomościami

 1. W dniu 24 stycznia 2014 roku odbył się przetarg licytacyjny na dzierżawę parkingu przy ul. Harcerskiej. Przetarg wygrała firma „Galeria Gorce” - dzierżawa na okres 3 lat.
 2. W dniu 18 lutego 2014 roku doszło do spotkania z przedstawicielami Spółki Nowa Targowica, gdzie ustalono zasady dalszej współpracy celem realizacji nowej targowicy i budowy nowej drogi obsługującej tereny planowanej targowicy oraz sąsiednie tereny w tym tereny gminy.
 3. Ogłoszono przetarg nieograniczony na obsługę geodezyjną Urzędu |Miasta Nowy Targ- związaną z przygotowaniem inwestycji miejskich.

Gospodarki Komunalnej i Drogownictwa

 1. Rozstrzygnięto przetarg na remonty bieżące ulic, chodników, placów, mostów i przepustów - wykonawca Prace Ziemne Maszynami Budowlanymi Andrzej Kiernia, Ratułów 208, wartość zamówienia 496 318,00 zł.
 2. Ogłoszono zamówienie w trybie do 14 000 euro na sprzątanie ulic miejskich po zakończeniu akcji zimowej. Termin składania ofert upływa 03.03.2014r.
 3. Ogłoszono zamówienie w trybie do 14 000 euro na odnowienie oznakowania poziomego ulic miejskich. Termin składania ofert upływa 17.03.2014r.
 4. Przeprowadzono negocjacje dotyczące regulaminu funkcjonowania dworca oraz stawek opłat za korzystanie przez operatorów i przewoźników z dworca autobusowego DEKADA Nowy Targ.

Infrastruktury Społecznej i Promocji

 1. Miasto Nowy Targ otrzymało certyfikat „Gmina przyjazna turystom” nadany przez Kapitułę Programu „Dobre co polskie”.
 2. Nowotarski Punkt Informacji Turystycznej otrzymał trzygwiazdkowy certyfikat Małopolskiego Systemu Informacji Turystycznej ważny do końca roku 2014.
 3. Kamila Maurer z Nowego Sącza zdobyła Grand Prix tegorocznej, jedenastej już edycji Konkursu Piosenki Angielskiej zorganizowanego przez Gimnazjum nr 1 i Miejski Ośrodek Kultury, na scenie którego wystąpiło w tym roku aż 84 uczestników.
 4. Hydroterapia, fizykoterapia, kinezyterapia, masaże, a przede wszystkim nowoczesna grota solna to oferta nowej Parafialnej Stacji Opieki Medycznej „Totus Tuus” powstałej przy Parafii bł. Jana Pawła II w Nowym Targu. Stacja powstała w bezpłatnie użyczonym przez nowotarski samorząd budynku dawnej kotłowni przy os. Witosa.
 5. W pierwszy weekend swojego funkcjonowania nowotarska Miejska Pływalnia przeżyła prawdziwe oblężenie. Przez sobotę i niedzielę przyszło tam ponad 3 tys. osób. W sumie podczas pięciu dni rozruchu obiektu, w trakcie których obowiązywały promocyjne ceny 5 zł za bilet normalny i 2 zł za ulgowy, skorzystało z niego ponad 6.8 tys, osób. Około 10 proc. klientów Pływalni stanowiły osoby, które wykupiły bilet również na saunę.
 6. Szkoła Podstawowa nr 11 zwyciężyła po niezwykle zaciętym meczu z reprezentacją Szkoły Podstawowej nr 4 w mistrzostwach Nowego Targu w mini piłce ręcznej chłopców. Zawody odbyły się w ramach koordynacji rozgrywek sportu międzyszkolnego.
 7. W Nowym Targu odbył się Icebug Winter Trail impreza dotowana przez samorząd.
  Bartosz Gorczyca ze Skołyszyna z czasem 1:12:09 zwyciężył w biegu dookoła kopuły Turbacza ze startem i metą pod Długą Polaną w Nowym Targu. Najszybszą kobietą była zabrzanka Domnika Wiśniewska-Ulfik z czasem 1:24:41. W konkurencji na orientację najlepsi byli Zbigniew Mossoczy i Urszula Zimny. Czołowe lokaty zdobyli także zawodnicy z Nowego Targu. W biegu uczestniczyło ponad 420 zawodników.
 8. Miasto Nowy Targ przystąpiło do realizacji dwóch kampanii profilaktycznych: „Zachowaj trzeźwy Umysł” oraz „Postaw na rodzinę”.
 9. Zarządzeniem Burmistrza Miasta została powołana Miejska Komisja Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, w której składzie znalazł się psycholog i przedstawiciel Komendy Powiatowej Policji.
 10. W stolicy Podhala odbyły się II Nowotarskie Zawody Balonowe. Do rywalizacji stanęło 16 załóg z całej Polski. W ciągu dwóch dni 7-8 lutego, odbyły się wszystkie zaplanowane loty. Zawodom patronował Burmistrz Miasta.
 11. W okresie ferii zimowych w Nowym Targu została przeprowadzona akcja zima w mieście ciesząca się dużą popularnością wśród dzieci i młodzieży. Bogaty program przygotował Miejski Ośrodek Kultury, strzelnica LOK. Oczywiście nie zabrakło półkolonii profilaktycznych organizowanych przez Szkoły Podstawowe nr 2, 5, 6 i 11 oraz świetlice środowiskowe „Renovaro” i „Totus Tuus”.

Oświaty

W chwili obecnej trwa nabór do przedszkoli, klas „0” i klas I. w szkołach podstawowych i  gimnazjach według nowych zasad, jakie wprowadziła ustawa zmieniająca ustawę o  systemie oświaty.
Działania te dadzą odpowiedź na pytanie ile będzie klas „0” i klas I w szkołach podstawowych i gimnazjach, uwzględniając fakt, iż w roku szkolnym 2014/2015 do klas I w szkołach podstawowych uczęszczać będą nie tylko dzieci z rocznika 2007 ale także dzieci urodzone w  okresie od stycznia do czerwca 2008r.
Do klas „0” w roku szkolnym 2014/2015 uczęszczać będą dzieci z rocznika 2009 i urodzone w okresie od lipca do grudnia 2008r.
Niewątpliwie wzrośnie liczba oddziałów klas „0” i klas I w szkołach podstawowych, co zwiększy koszty działalności szkół, stąd szczególnie niepokojąca jest przekazana informacja o obniżeniu subwencji oświatowej o około 500 tys. zł.

Ochrony środowiska

W miesiącu lutym w ramach spotkań edukacyjno - ekologicznych pracownicy Referatu ds. Ochrony Środowiska Urzędu Miasta Nowy Targ w Przedszkolu Nr 4 przedstawili kompleksowo zakres segregacji odpadów komunalnych obowiązujący na terenie miasta. Przy tej okazji rozdano dzieciom ulotki ekologiczne dotyczące spalania odpadów, oraz otrzymane od Marszałka Województwa Małopolskiego kartonowe pojemniczki  do selektywnej zbiórki zużytych baterii. Ponadto 15 placówek edukacyjnych z terenu Nowego Targu przystąpiło do Ogólnopolskiego Programu Edukacyjnego dla szkół "Zbieraj baterie".

Sprawy inne

 1. Złożono wniosek do Urzędu Marszałkowskiego województwa Małopolskiego o uzupełnienie wkładu własnego na realizację zadania pod nazwą remont i wyposażenie pomieszczeń Miejskiej Biblioteki Publicznej w Nowym Targu.
 2. W dniu 28.02.2014 został złożony wniosek do Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie na dofinansowanie budowy ścieżek rowerowych planowanych do realizacji w latach 2014 – 2015. Wnioskowana kwota preferencyjnej pożyczki 3 720 000 zł z możliwością umorzenia 35%.
 3. Przyznano Medal Pamiątkowy 660-lecia Miasta Nowy Targ mjr. Ryszardowi Lelito – Zastępcy Komendanta Uzupełnień w Nowym Targu za długoletnią bardzo dobrą współpracę z samorządem Miasta Nowy Targ.
 4. Przyznano Medal Pamiątkowy 660-lecia Miasta Nowy Targ Podhalańskiemu Szpitalowi Specjalistycznemu im Jana Pawła II w Nowym Targu z okazji 100-lecia powstania.
 5. Przyznano Tytuł „Honorowy Ambasador Miasta Nowy Targ” dla dra Marka Lisanskiego – Konsula Generalnego Republiki Słowackiej w Krakowie za promowanie Miasta Nowy Targ jako ośrodka transgranicznej polsko –słowackiej współpracy .

Pliki do pobrania

sbmzd_20140121_20140303.pdf (52) KB

Wytworzył: Stanisława Szołtysek
Data wprowadzenia: 06-03-2014
Wprowadził: Mariusz Foryt
Oglądane: 1162

Print Wersja do druku

Urząd Miasta Nowy Targ, 34-400 Nowy Targ ul. Krzywa 1, tel. 18 2611200
© 2009 Informatyka - Jeżeli widzisz błąd na stronie napisz o tym do nas
Polityka cookies i innych podobnych technologii
Klauzula informacyjna RODO
Deklaracja Dostępności
SLE