X
Narodowy Spis Powszechny Ludnoci i Mieszka 2021
RSS facebook
BIP Biuletyn Informacji Publicznej

eUrząd

ePUAP
Znajdź żłobek

Pogoda Serwis pogodowy IMGW
Miejski Ośrodek Kultury
Miejska Biblioteka Publiczna
Miejskie Centrum Sportu i Rekreacji
MMKS Nowy Targ
Nowy Targ - stolica Podhala miasto z 670-letnią historią, określane przez wszystkich Górali jako Miasto.

» więcej o mieście

Nasze Osiągnięcia

ISO9001:2015

#ekoLiderzy2018

JP II Nowy Targ
Nad Dunajcem
Album-Ocalic
NT Szlak Rowerowy
Rowerowy Nowy Targ
PAP Samorząd
Miejska Orkiestra
nowytarg24.tv
PPUZ
NFOŚiGW
Czyste spalanie
Amazonki
Fundacja im. A. Worw
Aeroklub
WKU Nowy Targ
Pakiet dla średnich
Malopolska

Google Translate - tłumaczenie maszynowe strony:

           
Aktualnie stronę ogląda osób: 191
Zarządzenie Nr 120.Z.5.2014 Burmistrza Miasta Nowy Targ z dnia 3 lutego 2014 r. w sprawie:
powołania Zespołu ds. koordynacji kontroli zarządczej i analizy ryzyka.

Na podstawie art. 33 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz. U. 2013 r. poz. 594) oraz § 14 ust. 1 i 2 „Zasad funkcjonowania kontroli zarządczej w Urzędzie Miasta Nowy Targ”, stanowiących załącznik do Zarządzenia Nr 120.Z.29.2011 Burmistrza Miasta Nowy Targ z dnia 9 listopada 2011 r. w sprawie funkcjonowania kontroli zarządczej w Urzędzie Miasta Nowy Targ, zarządzam, co następuje:

§ 1

W celu zapewnienia prawidłowej realizacji zadań w zakresie kontroli zarządczej powołuje się Zespół ds. koordynacji kontroli zarządczej i analizy ryzyka w składzie :

1) inż. Stanisława Szołtysek – Sekretarz Miasta,
2) mgr Ewa Szopińska – Audytor wewnętrzny,
3) mgr Janusz Stopka – Naczelnik Wydziału Oświaty,
4) mgr Robert Wójtowicz – Inspektor ds. kontroli.

§ 2

Do zadań Zespołu należy w szczególności:

1) dokonanie przeglądu i analizy opracowanych ryzyk przez komórki organizacyjne Urzędu Miasta Nowy Targ oraz oświadczeń o stanie kontroli zarządczej składanych przez kierowników miejskich jednostek organizacyjnych,
2) przygotowywanie i przedłożenie Burmistrzowi Miasta zbiorczego raportu dotyczącego istotnych ryzyk oraz wniosków dotyczących słabości kontroli zarządczej i proponowanie jej usprawnień.

§ 3

Nadzór nad wykonaniem zarządzenia powierza się Sekretarzowi Miasta.

§ 4

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Pliki do pobrania

zarz_bur_2014_120z_005.pdf (25) KB

Wytworzył: Robert Wójtowicz
Data wprowadzenia: 28-02-2014
Wprowadził: Józef Bryś
Oglądane: 1328

Print Wersja do druku

Urząd Miasta Nowy Targ, 34-400 Nowy Targ ul. Krzywa 1, tel. 18 2611200
© 2009 Informatyka - Jeżeli widzisz błąd na stronie napisz o tym do nas
Polityka cookies i innych podobnych technologii
Klauzula informacyjna RODO
Deklaracja Dostępności
SLE