X
Narodowy Spis Powszechny Ludnoci i Mieszka 2021
RSS facebook
BIP Biuletyn Informacji Publicznej

eUrząd

ePUAP
Znajdź żłobek

Pogoda Serwis pogodowy IMGW
Miejski Ośrodek Kultury
Miejska Biblioteka Publiczna
Miejskie Centrum Sportu i Rekreacji
MMKS Nowy Targ
Nowy Targ - stolica Podhala miasto z 670-letnią historią, określane przez wszystkich Górali jako Miasto.

» więcej o mieście

Nasze Osiągnięcia

ISO9001:2015

#ekoLiderzy2018

JP II Nowy Targ
Nad Dunajcem
Album-Ocalic
NT Szlak Rowerowy
Rowerowy Nowy Targ
PAP Samorząd
Miejska Orkiestra
nowytarg24.tv
PPUZ
NFOŚiGW
Czyste spalanie
Amazonki
Fundacja im. A. Worw
Aeroklub
WKU Nowy Targ
Pakiet dla średnich
Malopolska

Google Translate - tłumaczenie maszynowe strony:

           
Aktualnie stronę ogląda osób: 64
Sprawozdanie z działalności Burmistrza Miasta za okres od 31 grudnia 2013r. do 20 stycznia 2014r.

W okresie sprawozdawczym, tj. od ostatniej Sesji Rady Miasta, podjęto wiele różnych decyzji, a najważniejsze z nich przedstawiam poniżej.

Z zakresu :

Finansów

 1. W wyniku przeprowadzonego przetargu nieograniczonego na ubezpieczenie mienia Gminy Miasto Nowy Targ, w dniu 09.01.2014 r. podpisano umowę z InterRisk Towarzystwo Ubezpieczeń S.A. na okres 2 lat. Przetarg dotyczył majątku wszystkich miejskich jednostek organizacyjnych. Dzięki przeprowadzeniu wspólnego przetargu udało się nie tylko uzyskać znaczne oszczędności finansowe (ok. 50.000 zł), ale również znacznie korzystniejszy zakres ubezpieczenia.
 2. Dokonano przedterminowej spłaty kredytu zaciągniętego w 2012 r. w Getin Banku w kwocie 5 mln zł oraz kredytu zaciągniętego w 2011 r. w Banku Gospodarstwa Krajowego w kwocie 2 mln zł. Zadłużenie miasta spadło do kwoty 39 mln zł, co stanowi 34% planowanych dochodów.

Inwestycji

 1. Prowadzone są końcowe odbiory techniczne i rozruchy na krytej pływalni.
 2. Zakończono roboty wiertnicze przy studni głębinowej na os. Niwa, w trakcie opracowywana jest dokumentacja hydrogeologiczna wykonanego odwiertu.
 3. W związku z otrzymaniem końcowej płatności ze środków europejskich na realizację projektu: Rewitalizacja Centrum Nowego Targu, projekt został zakończony i z dniem 31.12.2013 r. wszedł w fazę monitorowania jego trwałości.

Gospodarki Nieruchomościami

 1. W wyniku ogłoszonego przetargu podpisano umowę dzierżawy lokalu gastronomicznego w Parku Miejskim im Adama Mickiewicza i z dniem 31.12.2013 przekazano obiekt dzierżawcom.
 2. Ogłoszono przetarg na dzierżawę parkingu przy ul Harcerskiej. Termin przetargu ustalono na dzień 24 stycznia 2014r.

Gospodarki Komunalnej i Drogownictwa

 1. Z dniem 15 stycznia 2014 r. została zdemontowana dekoracja świąteczna ulic. Do 2 lutego pozostawiono dekorację Rynku
 2. Zawarto umowę z lek. wet. Januszem Stankiem na zapewnienie całodobowej opieki weterynaryjnej dla zwierząt które ucierpiały w zdarzeniu drogowym, na terenie Gminy Miasto Nowy Targ.
 3. Zawarto umowę z lek. wet. Bożeną Ścirką na zapewnienie opieki weterynaryjnej dla bezdomnych zwierząt.
 4. Dokonano rozpoznania rynku w celu zapewnienia gospodarstwa dla bezdomnych zwierząt gospodarskich.

Infrastruktury Społecznej i Promocji

 1. Rozstrzygnięto otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych z zakresu: przeciwdziałania alkoholizmowi.
 2. Zakończono nabór wniosków i obecnie trwają procedury w zakresie rozstrzygnięcia otwartych konkursów ofert w zakresie: kultury i sztuki, sportu i turystyki.
 3. Zorganizowano międzyszkolny konkurs szopek bożonarodzeniowych, na najładniejsze kartki świąteczne i bożonarodzeniowe anioły. Wystawa pokonkursowa została wyeksponowana w holu Urzędu Miasta.
 4. W Nowym Targu zakończyły się Targi Bożonarodzeniowe organizowane przez Firmę DWR, Nowotarską Kongregacje Kupiecką przy wsparciu Urzędu Miasta. Targi trwały od 6 grudnia 2013 r. do 6 stycznia 2014 r. Dużym powodzeniem cieszy się również lodowisko usytuowane przed Ratuszem.
 5. W Miejskim Ośrodku Kultury odbył się Międzynarodowy Festiwal Pieśni i Tańca „Intershow”, który gromadzi setki dzieci z Rosji, Białorusi, Ukrainy, Mołdawii i Polski. Dyrektor Festiwalu Natalia Nikitienko została wyróżniona tytułem Honorowego Ambasadora Miasta Nowego Targu za promowanie miasta poprzez organizowanie od 5 lat festiwalu w stolicy Podhala.
 6. W Nowym Targu powstała nowa placówka wsparcia dziennego – świetlica Totus Tuus zorganizowana przez Parafię Błogosławionego Jana Pawła II. Utworzenie drugiej placówki wsparcia dziennego wynika z uchwalonej przez Radę Miasta w dniu 26 maja 2011 r. Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych do roku 2015.

Oświaty

 1. Podjęto działania dla wdrożenia w Nowym Targu programu pn. ”Jeżdżę z głową” na który w wyniku złożonego wniosku uzyskano środki pomocowe z Województwa Małopolskiego w kwocie 30.630 zł. Program przewiduje naukę jazdy na nartach zjazdowych i biegowych dla 11 grup zajęciowych (po 12 uczniów) w okresie od 3 lutego do 9 marca 2014r. Budżet projektu w kwocie 65.660 zł. Zagrożenie w sprawnej realizacji projektu to brak śniegu na trasie biegowej Bór na Czerwonym (4 grupy zajęciowe).
 2. Zobowiązano szkoły podstawowe i gimnazja do oceny zasadności (oceny zapotrzebowania) i możliwości utworzenia w roku szkolnym 2014/2015 kilku klas integracyjnych oraz klas sportowych lub grup uczniów usportowionych, a także oceny możliwości organizacyjno-finansowych szkół dla współdziałania z MMKS „Podhale” w realizacji zajęć nauki jazdy na łyżwach (kurs 10h), w ramach 3-4 godziny wychowania fizycznego i 2 godzin wychowania fizycznego w nauczaniu zintegrowanym. Równolegle rozpoczęto kontrolę stanu realizacji zadań sportowo-organizacyjnych w szkołach prowadzących klasy sportowe(SP Nr 2, SP Nr 11 i G2).
 3. Podjęto prace dla opracowania koncepcji organizacyjnej funkcjonowania klas „0” i klas I w roku szkolnym 2014/2015 w związku z nowelizacją ustawy o systemie oświaty w zakresie maksymalnej liczby uczniów w klasie I (25 uczniów) i obowiązku nauki w klasie I uczniów z rocznika 2007 oraz uczniów urodzonych od stycznia do końca czerwca 2008r. (Półtora rocznika - po raz pierwszy).
 4. Dokonano rozliczenia uzyskanych średnich wynagrodzeń nauczycieli w szkołach miasta w poszczególnych stopniach awansu zawodowego w odniesieniu do średnich wynagrodzeń gwarantowanych w ustawie dla poszczególnych grup zawodowych nauczycieli. Przekazano w przedmiotowym zakresie stosowne rozliczenie m.in. do Rady Miasta Nowy Targ. Koniecznym będzie do końca 2014r. wypłacenie dodatku wyrównawczego dla nauczycieli stażystów (średniorocznie ok. 9 etatów) na kwotę i 11.655,17 zł nauczycieli mianowanych (średniorocznie ok. 52 etaty) na kwotę 30.493,25 zł. W pozostałych grupach uzyskano ustawowe średnie. Dodatek wyrównawczy jest instrumentem finansowym jaki co roku występuje we wszystkich gminach wiejskich i miastach i to w zdecydowanie większych niż w Nowym Targu kwotach.
 5. Rozliczono środki finansowe pozyskane w ramach dotacji na stypendia szkolne (225.577 zł), wyprawki szkolne (155.791 zł) i na działalność w zakresie wychowania przedszkolnego (470.304 zł), oraz środki jakie miasto przekazało w ramach dotacji m.in. do Stowarzyszenia i do PPWSZ w Nowym Targu.

Ochrony środowiska

 1. Ze względu na zanieczyszczenie powietrza na terenie miasta Nowy Targ nasilające się szczególnie w sezonie grzewczym ponowiono kampanię informacyjno-edukacyjną polegającą na uświadamianiu mieszkańców miasta o zagrożeniach zdrowotnych wynikających ze spalania odpadów poprzez rozpropagowanie ulotki ekologicznej pod nazwą: " Dla zdrowia swojego i dzieci nie pal śmieci" opracowanej przez Gimnazjum nr 1 w Nowym Targu.
 2. We współpracy z Małopolskim Wojewódzkim Inspektorem Ochrony Środowiska w Krakowie w zakresie uczestnictwa w pracach III Sekcji Podzespołu Lokalnych Programów Ochrony Powietrza, w dniu 10 stycznia 2014 roku rozpoczęto okresowe pomiary jakości powietrza na terenie miasta Nowy Targ. W tym celu na terenie Miejskiego Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej Nowy Targ Sp. z o.o. przy ul. Powstańców Śląskich w Nowym Targu została umiejscowiona mobilna stacja pomiarowa. Przedmiotem badań są stężenia pyłu zawieszonego PM10, dwutlenku siarki i benzo(alfa)pirenu w powietrzu.

Pliki do pobrania

sbmzd_20131231_20140120.pdf (40) KB

Wytworzył: Stanisława Szołtysek
Data wprowadzenia: 24-01-2014
Wprowadził: Józef Bryś
Oglądane: 1358

Print Wersja do druku

Urząd Miasta Nowy Targ, 34-400 Nowy Targ ul. Krzywa 1, tel. 18 2611200
© 2009 Informatyka - Jeżeli widzisz błąd na stronie napisz o tym do nas
Polityka cookies i innych podobnych technologii
Klauzula informacyjna RODO
Deklaracja Dostępności
SLE