X
Narodowy Spis Powszechny Ludnoci i Mieszka 2021
RSS facebook
BIP Biuletyn Informacji Publicznej

eUrząd

ePUAP
Znajdź żłobek

Pogoda Serwis pogodowy IMGW
Miejski Ośrodek Kultury
Miejska Biblioteka Publiczna
Miejskie Centrum Sportu i Rekreacji
MMKS Nowy Targ
Nowy Targ - stolica Podhala miasto z 670-letnią historią, określane przez wszystkich Górali jako Miasto.

» więcej o mieście

Nasze Osiągnięcia

ISO9001:2015

#ekoLiderzy2018

JP II Nowy Targ
Nad Dunajcem
Album-Ocalic
NT Szlak Rowerowy
Rowerowy Nowy Targ
PAP Samorząd
Miejska Orkiestra
nowytarg24.tv
PPUZ
NFOŚiGW
Czyste spalanie
Amazonki
Fundacja im. A. Worw
Aeroklub
WKU Nowy Targ
Pakiet dla średnich
Malopolska

Google Translate - tłumaczenie maszynowe strony:

           
Aktualnie stronę ogląda osób: 178
ZAPROSZENIE do złożenia oferty na świadczenie usług weterynaryjnych dla zwierząt bezdomnych oraz które ucierpiały w zdarzeniu drogowym, na terenie Gminy Miasto Nowy Targ.

GKiD.6140.16.2013
Nowy Targ, 2013-12-06Wydział Gospodarki Komunalnej i Drogownictwa Urzędu Miasta Nowy Targ zaprasza do złożenia oferty na zamówienie, którego wartość nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości 14.000 EURO /art.4 pkt 8 Ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych/ na świadczenie usług weterynaryjnych dla zwierząt bezdomnych oraz które ucierpiały w zdarzeniu drogowym, na terenie Gminy Miasto Nowy Targ.

Przedmiot zamówienia:

 1. Usługi weterynaryjne dla zwierząt bezdomnych obejmują w szczególności:

  1. badanie i opatrzenie ran bezdomnych psów,

  2. leczenie psów chorych dostarczonych do schroniska, w okresie kwarantanny (14 dni),

  3. szczepienie przeciw wściekliźnie, psów przebywających w schronisku dla bezdomnych zwierząt,

  4. eutanazję zwierząt nieuleczalnie lub zaraźliwie chorych, nie nadających się do dalszego chowu, agresywnych,

  5. usypianie ślepych miotów,

  6. wykonywanie zabiegów kastracji lub sterylizacji psów przebywających w schronisku dla bezdomnych zwierząt,

  7. wykonywanie zabiegów kastracji lub sterylizacji psów i kotów bezdomnych doprowadzonych na polecenie Urzędu Miasta Nowy Targ,

  8. opiekę weterynaryjną nad zwierzętami poddanymi kastracji lub sterylizacji przez okres powrotu do zdrowia,

  9. strzyżenie psów pod narkozą,

  10. opisywanie dokonywanych czynności w książce schroniska dla bezdomnych zwierząt, wraz z uzasadnieniem.

 2. Zapewnienie całodobowej opieki weterynaryjnej w przypadku zdarzeń drogowych z udziałem zwierząt, obejmuje w szczególności:

  1. całodobową gotowość do udzielenia opieki weterynaryjnej,

  2. udostępnienie numeru telefonu, pod którym będą przyjmowane zgłoszenia o konieczności udzielenia pomocy zwierzętom, czynnego 24 godziny na dobę,

  3. niezwłoczny dojazd na miejsce zdarzenia (nie dłużej niż 30 min. od zgłoszenia),

  4. badanie i opatrzenie ran zwierząt, które ucierpiały w zdarzeniu drogowym,

  5. leczenie zwierząt po urazie, w okresie kwarantanny (14 dni),

  6. eutanazję rannych zwierząt nie nadających się do dalszego chowu

  7. sporządzanie dokumentacji lekarsko-weterynaryjnej dla każdego zwierzęcia.

Usługi mają być realizowane zgodnie z obowiązującymi przepisami sanitarno-weterynaryjnymi, w szczególności z Ustawą z dnia 21 sierpnia 1997r. o ochronie zwierząt (tekst jednolity z 2003 r. Dz. U. Nr 106, poz. 1002 z późn. zm.) i Ustawą z dnia 11 marca 2004 r. o ochronie zdrowia zwierząt oraz zwalczaniu chorób zakaźnych zwierząt (tekst jednolity z 2008 r. Dz. U. Nr 213, poz. 1342 z późn. zm.)

Termin realizacji zamówienia:

1 stycznia 2014r. – 31 grudnia 2014r.

Ilość usług podana we wzorze oferty jest szacunkowa i może ulec zmianie.

Wykonawca może złożyć ofertę częściową.

Warunki wymagane od wykonawców:

 1. Uprawnienia lekarza weterynarii

 2. Narzędzia i zaplecze konieczne do wykonywania przedmiotu zamówienia zlokalizowane na terenie Gminy Miasto Nowy Targ.

Ofertę, wg wzoru, który można pobrać w Urzędzie Miasta w pokoju nr 217 lub ze strony internetowej miasta (plik MS Word, plik PDF lub plik Libre Open Office), należy składać do 20 grudnia 2013r. w Sekretariacie Burmistrza Miasta Nowy Targ, pokój 101 w godzinach pracy urzędu.

Pracownikiem upoważnionym do kontaktowania się z Oferentami jest Maria Góraś-Okła. Informacje i wyjaśnienia można uzyskać osobiście w budynku Urzędu Miasta, pok. 217, w godzinach pracy urzędu lub telefonicznie pod nr 18 26 11 292.

Pliki do pobrania

oferty_do_14000_4717_z01.doc (47) KB
oferty_do_14000_4717_z01.odt (24) KB
oferty_do_14000_4717_z01.pdf (39) KB

Wytworzył: Maria Góraś-Okła
Data wprowadzenia: 06-12-2013
Wprowadził: Mariusz Foryt
Oglądane: 1517
Wyświetlane do: 20-12-2013

Print Wersja do druku

Urząd Miasta Nowy Targ, 34-400 Nowy Targ ul. Krzywa 1, tel. 18 2611200
© 2009 Informatyka - Jeżeli widzisz błąd na stronie napisz o tym do nas
Polityka cookies i innych podobnych technologii
Klauzula informacyjna RODO
Deklaracja Dostępności
SLE