X
Narodowy Spis Powszechny Ludnoci i Mieszka 2021
RSS facebook
BIP Biuletyn Informacji Publicznej

eUrząd

ePUAP
Znajdź żłobek

Pogoda Serwis pogodowy IMGW
Miejski Ośrodek Kultury
Miejska Biblioteka Publiczna
Miejskie Centrum Sportu i Rekreacji
MMKS Nowy Targ
Nowy Targ - stolica Podhala miasto z 670-letnią historią, określane przez wszystkich Górali jako Miasto.

» więcej o mieście

Nasze Osiągnięcia

ISO9001:2015

#ekoLiderzy2018

JP II Nowy Targ
Nad Dunajcem
Album-Ocalic
NT Szlak Rowerowy
Rowerowy Nowy Targ
PAP Samorząd
Miejska Orkiestra
nowytarg24.tv
PPUZ
NFOŚiGW
Czyste spalanie
Amazonki
Fundacja im. A. Worw
Aeroklub
WKU Nowy Targ
Pakiet dla średnich
Malopolska

Google Translate - tłumaczenie maszynowe strony:

           
Aktualnie stronę ogląda osób: 210
ZAPROSZENIE do złożenia oferty na zamówienie, którego wartość nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości 14.000 EURO, na usługi związane z zapewnieniem opieki bezdomnym zwierzętom oraz uprzątnięciem i unieszkodliwieniem zwłok bezdomnych zwierząt na terenie Gminy Miasto Nowy Targ.

GKiD.6140.14.2013
Nowy Targ, 2013-12-04

 

Wydział Gospodarki Komunalnej i Drogownictwa Urzędu Miasta Nowy Targ zaprasza do złożenia oferty na zamówienie, którego wartość nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości 14.000 EURO /art.4 pkt 8 Ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych/, na usługi związane z zapewnieniem opieki bezdomnym zwierzętom oraz uprzątnięciem i unieszkodliwieniem zwłok bezdomnych zwierząt na terenie Gminy Miasto Nowy Targ.

Przedmiot zamówienia:

Zapewnienie opieki bezdomnym zwierzętom oraz uprzątnięcie i unieszkodliwienie zwłok bezdomnych zwierząt obejmuje w szczególności:

 1. zabieranie z terenu miasta Nowy Targ bezdomnych psów i dostarczenie ich do schroniska,

 2. zbieranie z terenu miasta psów i kotów martwych oraz potrąconych,

 3. przechowywanie martwego zwierzęcia i odwiezienie go za pokwitowaniem do zakładu utylizacji,

 4. prowadzenie ewidencji usług,

 5. utrzymywanie bezdomnych psów w schronisku,

 6. zapewnienie karmy dla psów,

 7. karmienie psów, zgodnie z wymogami określonymi w normach żywienia zwierząt,

 8. pielęgnowanie i zapewnienie właściwych warunków bytowania psom,

 9. wydawanie psów właścicielom i zainteresowanym,

 10. prowadzenie rejestrów, a w szczególności:

  1. psów doprowadzonych do schroniska, z opisem ich wyglądu,

  2. psów wydanych ze schroniska nowym właścicielom, z adresem odbierającej osoby i opisem zwierzęcia,

  3. przeprowadzonych zabiegów eutanazji zwierząt, potwierdzonych przez lekarza weterynarii,

  4. przeprowadzonych kontroli i wykonywanych zabiegów weterynaryjnych szczepienia, leczenia, dokonywanych przeglądów,

 11. systematyczne oczyszczanie i okresowo, nie rzadziej jednak niż raz na kwartał przeprowadzanie dezynfekcji, deratyzacji i dezynsekcji klatek, boksów i wybiegów dla psów,

Termin realizacji zamówienia:

od 1 stycznia 2014 r. do 31 grudnia 2014 r.

Ilość zwierząt podana we wzorze oferty jest szacunkowa i może ulec zmianie.

Wymagane warunki:

Do oferty należy dołączyć:

 1. wykaz niezbędnych do wykonania zamówienia narzędzi i urządzeń, jakie posiada wykonawca. Wykonawca musi dysponować urządzeniami i środkami, przy pomocy których zwierzęta będą wyłapywane, w szczególności:

  1. klatką na zwierzęta

  2. siatką

  3. kagańcami i smyczami

 2. potwierdzenie posiadania środka transportu drogowego dopuszczonego do użycia w transporcie zwierząt,

 3. kopię umowy z zakładem utylizacji na odbiór martwych zwierząt,

 4. weterynaryjny numer identyfikacyjny schroniska gdzie będą utrzymywane zwierzęta.

Wykonawca może złożyć ofertę częściową.

Pracownikiem upoważnionym do kontaktowania się z Oferentami jest Maria Góraś-Okła. Informacje i wyjaśnienia można uzyskać osobiście w budynku Urzędu Miasta, pok. 217, w godzinach przyjęć lub telefonicznie pod nr 18 26 11 292.

Ofertę, wg wzoru, który można pobrać w Urzędzie Miasta w pokoju nr 217 lub ze strony internetowej miasta (plik PDF, plik MS Word 2003 lub plik Libre (Open) Office), należy składać do 16 grudnia 2013 r. w Sekretariacie Burmistrza, w Urzędzie Miasta w Nowym Targu, ul. Krzywa 1, pok. 101, w godzinach pracy urzędu.

Pliki do pobrania

oferty_do_14000_4699.pdf (41) KB
oferty_do_14000_4699_z01.doc (31) KB
oferty_do_14000_4699_z01.odt (26) KB
oferty_do_14000_4699_z01.pdf (25) KB

Wytworzył: Maria Góraś-Okła
Data wprowadzenia: 04-12-2013
Wprowadził: Mariusz Foryt
Oglądane: 1249
Wyświetlane do: 16-12-2013

Print Wersja do druku

Urząd Miasta Nowy Targ, 34-400 Nowy Targ ul. Krzywa 1, tel. 18 2611200
© 2009 Informatyka - Jeżeli widzisz błąd na stronie napisz o tym do nas
Polityka cookies i innych podobnych technologii
Klauzula informacyjna RODO
Deklaracja Dostępności
SLE