X
Narodowy Spis Powszechny Ludnoci i Mieszka 2021
RSS facebook
BIP Biuletyn Informacji Publicznej

eUrząd

ePUAP
Znajdź żłobek

Pogoda Serwis pogodowy IMGW
Miejski Ośrodek Kultury
Miejska Biblioteka Publiczna
Miejskie Centrum Sportu i Rekreacji
MMKS Nowy Targ
Nowy Targ - stolica Podhala miasto z 670-letnią historią, określane przez wszystkich Górali jako Miasto.

» więcej o mieście

Nasze Osiągnięcia

ISO9001:2015

#ekoLiderzy2018

JP II Nowy Targ
Nad Dunajcem
Album-Ocalic
NT Szlak Rowerowy
Rowerowy Nowy Targ
PAP Samorząd
Miejska Orkiestra
nowytarg24.tv
PPUZ
NFOŚiGW
Czyste spalanie
Amazonki
Fundacja im. A. Worw
Aeroklub
WKU Nowy Targ
Pakiet dla średnich
Malopolska

Google Translate - tłumaczenie maszynowe strony:

           
Aktualnie stronę ogląda osób: 197
Wydział Rozwoju i Inwestycji Urzędu Miasta Nowy Targ zaprasza do złożenia oferty cenowej na wykonanie prac geologicznych polegających na wykonaniu otworu wiertniczego NW-2 do głębokości 80 m ppt. z tolerancją do 5 m na potrzeby budowy studni głębinowej w Nowym Targu dla zadania inwestycyjnego pn.: „Wykonanie studni głębinowej na Os. Niwa w Nowym Targu”

Nasz znak: RiI.7011.4.2013
Nowy Targ 29.10.2013 r.

 

Działając zgodnie z Zarządzeniem Burmistrza Miasta Nowy Targ Nr 0050.Z.2012 z dnia 19.12.2012 r. wprowadzającego „Procedurę udzielania zamówień publicznych PW-1.1”, pkt 7, ppkt 7.4 – wydanie 5 Wydział Rozwoju i Inwestycji Urzędu Miasta Nowy Targ przesyła zaproszenie do złożenia oferty cenowej na wykonanie prac geologicznych polegających na wykonaniu otworu wiertniczego NW-2 do głębokości 80 m ppt. z tolerancją do 5 m na potrzeby budowy studni głębinowej w Nowym Targu dla zadania inwestycyjnego pn.:

„Wykonanie studni głębinowej na Os. Niwa w Nowym Targu”

 

Zakres robót obejmuje wykonanie:

 1. Otworu wiertniczego NW-2 do głębokości 80 m ppt. z tolerancją do 5m,

 2. Poboru próbek skał z każdej odmiennie litologicznie wykształconej warstwy (nie rzadziej niż co 2 m, a z warstwy wodonośnej co 1m głębokości),

 1. Filtru z rur PCV, ø 160 mm na długości 2 x 7 mb (czynna część filtra),

 2. Pompowania oczyszczającego w czasie 48 godzin,

 3. Pompowania pomiarowego na trzech ustalonych poziomach dynamicznych zgodnie z projektem w łącznym czasie 48 godzin,

 4. Pompowania zespołowego otworu NW-2 oraz istniejącej studni NW-1 w czasie  48 godzin,

 5. Pobrania prób wody do analizy fizykochemicznej i bakteriologicznej.

Przedstawiony zakres robót geologicznych należy wykonać zgodnie z Projektem Robót Geologicznych i decyzją zatwierdzającą projekt znak OŚ.6530.39.2013.BL z dnia 24.10.2013 r.

Założenia szczegółowe:

 1. Projektowany otwór wiertniczy zlokalizowany jest na działce nr ew. 2213/8 na ogrodzonym terenie Szkoły Podstawowej nr 4 na Os. Niwa w Nowym Targu.

 2. Organizację wykonywania prac geologicznych należy prowadzić z uwzględnieniem prowadzonych w szkole zajęć dydaktycznych.

 3. O zamiarze rozpoczęcia prac wiertniczych należy zgłosić odpowiednim instytucjom oraz poinformowanie użytkownika obiektu (dyrektora szkoły).

 4. Prace wiertnicze należy prowadzić pod nadzorem uprawnionego hydrogeologa.

 5. Teren budowy po zakończeniu prac należy przywrócić do stanu pierwotnego i uporządkować przez wykonanie niwelacji.

 

Wymagania zamawiającego:

 1. pożądany termin zakończenia realizacji całego zakresu przedmiotu zamówienia do 35 dni od podpisania umowy,

 2. wynagrodzenie za wykonane prace geologiczne kosztorysowe,

 3. do oferty należy dołączyć stosowneuprawnienia do wykonywania przedmiotowych prac geologicznych,

 4. ofertę należy złożyć na załączonym druku (załącznik nr 1),

 5. dokumentacja formalno-prawna i Projekt Robót Geologicznych dostępne są na stronie www.nowytarg.pl (plik zip 25MB) w zakładce „Zamówienia do 14 000 Euro za rok 2013”

 

Szczegółowe informacje można uzyskać:

w Wydziale Rozwoju i Inwestycji Urzędu Miasta Nowy Targ,
pokój nr 215, inż. Piotr Pudzisz,
tel. 18 26 11 276, e-mail: piotr_pudzisz@um.nowytarg.pl

 

Ofertę należy złożyć:

do dnia 07. 11. 2013 r. na adres:

Urząd Miasta Nowy Targ, ul. Krzywa 1, 34-400 Nowy Targ
Sekretariat Burmistrza Miasta, pokój 101,

w zamkniętej kopercie z dopiskiem: „Wykonanie studni głębinowej na Os. Niwa w Nowym Targu”

Pliki do pobrania

oferty_do_14000_4642.pdf (110) KB
oferty_do_14000_4642_z01.zip (25 457) KB

Wytworzył: Piotr Pudzisz
Data wprowadzenia: 31-10-2013
Wprowadził: Mariusz Foryt
Oglądane: 1593
Wyświetlane do: 07-11-2013

Print Wersja do druku

Urząd Miasta Nowy Targ, 34-400 Nowy Targ ul. Krzywa 1, tel. 18 2611200
© 2009 Informatyka - Jeżeli widzisz błąd na stronie napisz o tym do nas
Polityka cookies i innych podobnych technologii
Klauzula informacyjna RODO
Deklaracja Dostępności
SLE