X
Narodowy Spis Powszechny Ludnoci i Mieszka 2021
RSS facebook
BIP Biuletyn Informacji Publicznej

eUrząd

ePUAP
Znajdź żłobek

Pogoda Serwis pogodowy IMGW
Miejski Ośrodek Kultury
Miejska Biblioteka Publiczna
Miejskie Centrum Sportu i Rekreacji
MMKS Nowy Targ
Nowy Targ - stolica Podhala miasto z 670-letnią historią, określane przez wszystkich Górali jako Miasto.

» więcej o mieście

Nasze Osiągnięcia

ISO9001:2015

#ekoLiderzy2018

JP II Nowy Targ
Nad Dunajcem
Album-Ocalic
NT Szlak Rowerowy
Rowerowy Nowy Targ
PAP Samorząd
Miejska Orkiestra
nowytarg24.tv
PPUZ
NFOŚiGW
Czyste spalanie
Amazonki
Fundacja im. A. Worw
Aeroklub
WKU Nowy Targ
Pakiet dla średnich
Malopolska

Google Translate - tłumaczenie maszynowe strony:

           
Aktualnie stronę ogląda osób: 215
Wydział Gospodarki Komunalnej i Drogownictwa Urzędu Miasta Nowy Targ zaprasza do złożenia oferty na mechaniczne oczyszczanie dróg gminnych na terenie Miasta Nowy Targ.

Opis przedmiotu zamówienia:

Mechaniczne zamiatanie ulic zgodnie z programem stanowiącym załącznik do zaproszenia . W ramach mechanicznego zamiatania Oferent zobowiązany jest także do:

  • usuwania zebranych odpadów zgodnie z obowiązującymi przepisami,
  • codziennego informowania zamawiającego o wykonanych pracach.

Termin realizacji zamówienia:
od podpisania umowy do 15 listopada 2013 r. Zamawiający może skrócić termin lub zmienić dni realizacji harmonogramu ze względu na warunki atmosferyczne

Pracownikiem upoważnionym do kontaktowania się i udzielania wyjaśnień jest Marian Twaróg numer telefonu 18 26 11 288, lub Marian Matejczyk tel. nr 18 26 11 292, w godzinach pracy Urzędu.
Oferty cenowe i terminowe należy składać w Sekretariacie pok. Nr 101 do dnia 2. 10. 2013 r.
Na niżej podany adres:
Urząd Miasta Nowy Targ ul. Krzywa 1, 34-400 Nowy Targ, pok.101
z dopiskiem: Oferta na „Mechaniczne zamiatanie dróg gminnych na terenie Miasta Nowy Targ”

Uwaga:
niniejsze zaproszenie jest wysłane w celu rozeznania rynku dla tego rodzaju usług. Jeżeli podane w ofertach ceny będą przekraczały wyrażoną w złotych wartość 14.000 euro, to zgodnie z ustawą prawo zamówień publicznych na to zamówienie zostanie ogłoszony przetarg nieograniczony.

Do pobrania

Pliki do pobrania

oferty_do_14000_4588.pdf (59) KB
oferty_do_14000_4588_z01.rtf (11) KB
oferty_do_14000_4588_z02.pdf (28) KB

Data wprowadzenia: 26-09-2013
Wprowadził: Józef Bryś
Oglądane: 1622
Wyświetlane do: 02-10-2013

Print Wersja do druku

Urząd Miasta Nowy Targ, 34-400 Nowy Targ ul. Krzywa 1, tel. 18 2611200
© 2009 Informatyka - Jeżeli widzisz błąd na stronie napisz o tym do nas
Polityka cookies i innych podobnych technologii
Klauzula informacyjna RODO
Deklaracja Dostępności
SLE