X
Narodowy Spis Powszechny Ludnoci i Mieszka 2021
RSS facebook
BIP Biuletyn Informacji Publicznej

eUrząd

ePUAP
Znajdź żłobek

Pogoda Serwis pogodowy IMGW
Miejski Ośrodek Kultury
Miejska Biblioteka Publiczna
Miejskie Centrum Sportu i Rekreacji
MMKS Nowy Targ
Nowy Targ - stolica Podhala miasto z 670-letnią historią, określane przez wszystkich Górali jako Miasto.

» więcej o mieście

Nasze Osiągnięcia

ISO9001:2015

#ekoLiderzy2018

JP II Nowy Targ
Nad Dunajcem
Album-Ocalic
NT Szlak Rowerowy
Rowerowy Nowy Targ
PAP Samorząd
Miejska Orkiestra
nowytarg24.tv
PPUZ
NFOŚiGW
Czyste spalanie
Amazonki
Fundacja im. A. Worw
Aeroklub
WKU Nowy Targ
Pakiet dla średnich
Malopolska

Google Translate - tłumaczenie maszynowe strony:

           
Aktualnie stronę ogląda osób: 194
Wydział Infrastruktury Społecznej i Promocji Urzędu Miasta Nowy Targ zaprasza do złożenia oferty na usługę prowadzenia działalności w zakresie udostępniania lodowiska mobilnego na nowotarskim Rynku w terminie od 1 grudnia 2013 r. do 15 marca 2014 r.

Nasz znak: ISiP.424.2.2013
Nowy Targ, dnia 12 września 2013 r.

Zaproszenie do złożenia oferty na zamówienie, którego wartość nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości 14.000 EURO /art.4 pkt 8 Ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych/

 

I. ZAMAWIAJĄCY

Gmina Miasto Nowy Targ
ul. Krzywa 1
34-400 Nowy Targ
woj. małopolskie

II. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

  1. Przedmiotem zamówienia jest usługa polegająca na prowadzeniu działalności w zakresie udostępniania dostarczonego przez Wykonawcę lodowiska mobilnego na nowotarskim Rynku w najbliższej okolicy Ratusza oraz jego administrowania w terminie od 1 grudnia 2013 r. do 15 marca 2014 r.
  2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia:
    Zaproszenie do złożenia oferty obejmuje prowadzenie usługi polegającej na odpłatnym udostępnianiu lodowiska mobilnego dostarczonego przez Wykonawcę wraz z infrastrukturą towarzyszącą (szatnia, wypożyczania łyżew, kasa, mała gastronomia – konstrukcja drewniana) na nowotarskim Rynku. Zleceniobiorca zainstaluje we wskazanym miejscu lodowisko i odpłatnie będzie udostępniał osobom korzystającym. Warunkiem jest umożliwienie nieodpłatnego korzystania z lodowiska przez uczniów szkół nowotarskich mających siedzibę na terenie Gminy Miasta Nowy Targ w czasie funkcjonowania lodowiska, od poniedziałku do piątku, w godzinach od 8:00-13:00, grupowo po uprzednim uzgodnieniu terminu zajęć na lodowisku z kierownikiem - przez dyrektora placówki oświatowej (bądź osobę przez niego upoważnioną) lub indywidualnie po okazaniu ważnej legitymacji szkolnej.

    2.1 Do obowiązków Zleceniobiorcy należy kompleksowa administracja nad obiektem, konserwacja i serwisowanie.

    2.2 Pożądana specyfikacja lodowiska: wymiary tafli 20 x 30 m, tafla zawiera gotowe systemowe orurowanie, izolację od powierzchni płyt granitowych zabezpieczająca przed przymarzaniem do gruntu, bandy o wysokości ok. 1,20 cm do zamrażania w lodzie (bez wkręcania w podłoże), konstrukcja band stalowa, wypełnienie polietylenowe o grubości min. 6 mm, częścią band będą minimum 2 wejścia dla korzystających, 1 brama wjazdowa dla urządzenia konserwującego lód, kompaktowe urządzenie chłodnicze (agregat o mocy chłodniczej 130-150 kW), samojezdna maszyna do czyszczenia i konserwacji tafli lodowiska, zaplecze techniczne (kasa, wypożyczalnia łyżew z wyposażeniem zawierającym min. 100 par łyżew, suszarkę do łyżew, ostrzałkę), chodniki gumowe dla użytkowników w ciągach komunikacyjnych, oświetlenie min. 4 punkty, nagłośnienie. Koszty energii elektrycznej oraz wody pokrywa Zleceniobiorca.

    2.3 Oferta powinna zawierać cenę brutto za wykonanie zadania.

III. Termin składania ofert: Oferty należy składać do dnia 30 września 2013 r., listownie na adres: Urząd Miasta Nowy Targ ul. Krzywa 1, 34-400 Nowy Targ Sekretariat Burmistrza Miasta pok. 101, z dopiskiem: „Usługa polegająca na prowadzeniu działalności w zakresie udostępniania lodowiska mobilnego na nowotarskim Rynku”,  faksem:  18 26 62 312 ,  e-mailem: sekretariat@um.nowytarg.pl

 

IV. Pytania w sprawie przedmiotu zamówienia proszę kierować do P. Marcina Jagły - Wydział Infrastruktury Społecznej i Promocji Urzędu Miasta Nowy Targ, pok. 207, tel.  018 26 11 232 .

 

V. Postanowienia końcowe

 Niniejsze zaproszenie dotyczy rozeznania rynku dla tego rodzaju usług projektowych. Jeżeli podane w ofertach ceny za wykonanie projektu będą przekraczały wyrażoną w złotych równowartość kwoty 14000 Euro, to zgodnie z  ustawą – prawo zamówień publicznych, na wykonanie tego zamówienia zostanie rozpisany przetarg nieograniczony. Jeżeli ceny nie będą przekraczały w/w kwoty zostanie podpisana umowa z tym oferentem, który  zaoferuje cenę najniższą.

Z upoważnienia Burmistrza Miasta
mgr Marcin Jagła
Naczelnik Wydziału Infrastruktury Społecznej i Promocji

Pliki do pobrania

oferty_do_14000_4579.pdf (78) KB

Wytworzył: Marcin Jagła
Data wprowadzenia: 12-09-2013
Wprowadził: Mariusz Foryt
Oglądane: 1449
Wyświetlane do: 30-09-2013

Print Wersja do druku

Urząd Miasta Nowy Targ, 34-400 Nowy Targ ul. Krzywa 1, tel. 18 2611200
© 2009 Informatyka - Jeżeli widzisz błąd na stronie napisz o tym do nas
Polityka cookies i innych podobnych technologii
Klauzula informacyjna RODO
Deklaracja Dostępności
SLE