X
Narodowy Spis Powszechny Ludnoci i Mieszka 2021
RSS facebook
BIP Biuletyn Informacji Publicznej

eUrząd

ePUAP
Znajdź żłobek

Pogoda Serwis pogodowy IMGW
Miejski Ośrodek Kultury
Miejska Biblioteka Publiczna
Miejskie Centrum Sportu i Rekreacji
MMKS Nowy Targ
Nowy Targ - stolica Podhala miasto z 670-letnią historią, określane przez wszystkich Górali jako Miasto.

» więcej o mieście

Nasze Osiągnięcia

ISO9001:2015

#ekoLiderzy2018

JP II Nowy Targ
Nad Dunajcem
Album-Ocalic
NT Szlak Rowerowy
Rowerowy Nowy Targ
PAP Samorząd
Miejska Orkiestra
nowytarg24.tv
PPUZ
NFOŚiGW
Czyste spalanie
Amazonki
Fundacja im. A. Worw
Aeroklub
WKU Nowy Targ
Pakiet dla średnich
Malopolska

Google Translate - tłumaczenie maszynowe strony:

           
Aktualnie stronę ogląda osób: 221
Zaproszenie do złożenia ofert na: Przygotowanie i opracowanie projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego NOWY TARG 29.

Nasz znak: GNiPP-II.6721.4.2013
Nowy Targ, dnia: 3 września 2013 r.

 

Wydział Gospodarki Nieruchomościami i Planowania Przestrzennego Urzędu Miasta Nowy Targ zaprasza do złożenia ofert na:

Przygotowanie i opracowanie projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego NOWY TARG 29 oraz udział w czynnościach związanych ze sporządzeniem tego planu według procedur i problematyki określonej w ustawie z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2012 r. poz. 647 z późn. zm.).

 

Charakterystyka obszaru:

  • powierzchnia terenu – ok. 4 ha

  • tereny usług komercyjnych z możliwością lokalizacji obiektów handlowych o powierzchni sprzedaży powyżej 2000 m2

  • Uchwała Nr XXXV/301/2013 Rady Miasta Nowy Targ z dnia 29 sierpnia 2013 r. w sprawie przystąpienia do opracowania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego NOWY TARG 29.

 

Wymagany termin opracowania przedmiotu zamówienia: 2013 – 2014 r.

Oferta powinna zawierać cenę brutto za wykonanie zadania i termin sporządzenia projektu planu do opiniowania i uzgodnień.

Oferty należy składać do dnia 13 września 2013 r. na niżej podany adres:

 

Urząd Miasta Nowy Targ ul. Krzywa 1, 34-400 Nowy Targ Sekretariat Burmistrza Miasta pok. 101

Z dopiskiem: Oferta na przygotowanie i opracowanie mpzp NOWY TARG 29.

 

Pytania w sprawie przedmiotu zamówienia proszę kierować do P. Wojciecha Watycha - Wydział Gospodarki Nieruchomościami i Planowania Przestrzennego Urzędu Miasta Nowy Targ, pok. 231, tel. 0-18 2611271.

 

UWAGA:

Niniejsze zaproszenie dotyczy rozeznania rynku dla tego rodzaju usług projektowych. Jeżeli podane
w ofertach ceny za wykonanie projektu będą przekraczały wyrażoną w złotych równowartość kwoty 14000 Euro, to zgodnie z ustawą – prawo zamówień publicznych, na wykonanie tego zamówienia zostanie rozpisany przetarg nieograniczony. Jeżeli ceny nie będą przekraczały w/w kwoty zostanie podpisana umowa z tym oferentem, który zaoferuje cenę najniższą.

 

Z-up. Burmistrza
mgr inż. Wojciech Watycha
Z-ca Naczelnika

Wytworzył: Magdalena Czyszczoń
Data wprowadzenia: 04-09-2013
Wprowadził: Mariusz Foryt
Oglądane: 1472
Wyświetlane do: 13-09-2013

Print Wersja do druku

Urząd Miasta Nowy Targ, 34-400 Nowy Targ ul. Krzywa 1, tel. 18 2611200
© 2009 Informatyka - Jeżeli widzisz błąd na stronie napisz o tym do nas
Polityka cookies i innych podobnych technologii
Klauzula informacyjna RODO
Deklaracja Dostępności
SLE