X
Narodowy Spis Powszechny Ludnoci i Mieszka 2021
RSS facebook
BIP Biuletyn Informacji Publicznej

eUrząd

ePUAP
Znajdź żłobek

Pogoda Serwis pogodowy IMGW
Miejski Ośrodek Kultury
Miejska Biblioteka Publiczna
Miejskie Centrum Sportu i Rekreacji
MMKS Nowy Targ
Nowy Targ - stolica Podhala miasto z 670-letnią historią, określane przez wszystkich Górali jako Miasto.

» więcej o mieście

Nasze Osiągnięcia

ISO9001:2015

#ekoLiderzy2018

JP II Nowy Targ
Nad Dunajcem
Album-Ocalic
NT Szlak Rowerowy
Rowerowy Nowy Targ
PAP Samorząd
Miejska Orkiestra
nowytarg24.tv
PPUZ
NFOŚiGW
Czyste spalanie
Amazonki
Fundacja im. A. Worw
Aeroklub
WKU Nowy Targ
Pakiet dla średnich
Malopolska

Google Translate - tłumaczenie maszynowe strony:

           
Aktualnie stronę ogląda osób: 39

Zarządzenie nr 120.Z.14.2013 Burmistrza Miasta Nowy Targ z dnia 30 lipca 2013 roku w sprawie:
powołania Zastępcy Pełnomocnika ds. realizacji projektu (MAO - Measure Authorising Officer) do projektu pod nazwą "Modernizacja gospodarki wodnej i ściekowej w Nowym Targu" realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko, Priorytet I - Gospodarka wodno- ściekowa (umowa o dofinansowanie nr POIS.01.01.00-00-108/09 z dnia 28 stycznia 2010r.).


Działając na podstawie art. 33 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jedn. z 2013 r. Dz. U. poz. 594), § 2 ust. 1 i 2 Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miasta Nowy Targ, nadanego Zarządzeniem Nr 0151-66/05 Burmistrza Miasta Nowego Targu z dnia 23 września 2005r. zarządzam, co następuje:

§ 1

Powołuje się Zastępcę Pełnomocnika ds. realizacji projektu (MAO) w osobie mgr Wojciecha Lorka.

§ 2

  1. Zastępca Pełnomocnika ds. realizacji Projektu (MAO) działa w ramach upoważnienia wystawionego przez Pełnomocnika ds. realizacji Projektu (MAO).
  2. W czasie nieobecności Pełnomocnika ds. realizacji Projektu (MAO), jego zadania w pełnym zakresie wykonuje jego Zastępca.

§ 3

Traci moc obowiązującą Zarządzenie nr 0152-34/08 Burmistrza Miasta Nowy Targ z dnia 20 października 2008 r. w sprawie powołania Pełnomocnika ds. realizacji projektu (MAO - Measure Authorising Officer) do projektu pod nazwą "Modernizacja gospodarki wodnej i ściekowej w Nowym Targu" składanego w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko, Priorytet I - Gospodarka wodno- ściekowa.

§ 4

Nadzór nad wykonaniem zarządzenia powierza się Sekretarz Miasta.

§ 5

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania, z mocą obowiązującą od 1 sierpnia 2013 r.

Pliki do pobrania

zarz_bur_2013_120z_014.pdf (27) KB

Wytworzył: Agnieszka Żółtek
Data wprowadzenia: 12-08-2013
Wprowadził: Józef Bryś
Oglądane: 1584

Print Wersja do druku

Urząd Miasta Nowy Targ, 34-400 Nowy Targ ul. Krzywa 1, tel. 18 2611200
© 2009 Informatyka - Jeżeli widzisz błąd na stronie napisz o tym do nas
Polityka cookies i innych podobnych technologii
Klauzula informacyjna RODO
Deklaracja Dostępności
SLE