X
Narodowy Spis Powszechny Ludnoci i Mieszka 2021
RSS facebook
BIP Biuletyn Informacji Publicznej

eUrząd

ePUAP
Znajdź żłobek

Pogoda Serwis pogodowy IMGW
Miejski Ośrodek Kultury
Miejska Biblioteka Publiczna
Miejskie Centrum Sportu i Rekreacji
MMKS Nowy Targ
Nowy Targ - stolica Podhala miasto z 670-letnią historią, określane przez wszystkich Górali jako Miasto.

» więcej o mieście

Nasze Osiągnięcia

ISO9001:2015

#ekoLiderzy2018

JP II Nowy Targ
Nad Dunajcem
Album-Ocalic
NT Szlak Rowerowy
Rowerowy Nowy Targ
PAP Samorząd
Miejska Orkiestra
nowytarg24.tv
PPUZ
NFOŚiGW
Czyste spalanie
Amazonki
Fundacja im. A. Worw
Aeroklub
WKU Nowy Targ
Pakiet dla średnich
Malopolska

Google Translate - tłumaczenie maszynowe strony:

           
Aktualnie stronę ogląda osób: 88
Zarządzenie Nr Or.120.Z.4.2013 Burmistrza Miasta Nowy Targ z dnia 3 kwietnia 2013r. w sprawie:
powołania Komisji Likwidacyjnej.

W oparciu o art. 32 ust. 1 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (tekst jednolity Dz. U. 2013 poz. 330) oraz art. 30 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity z 2001 r. Dz. U. Nr 142 poz.1591 z poź. zm.) zarządzam co następuje:

§1

Powołuję Komisję Likwidacyjną w Urzędzie Miasta Nowy Targ w następującym składzie:

Janusz Dzioboń - Przewodniczący Komisji
Bożena Tomasik - Członek
Maria Magdalena Kozielec - Członek

w celu przeprowadzenia likwidacji urządzeń oświetlenia które przed modernizacją zamontowane były w Parku Miejskim im. Adama Mickiewicza i na placu im. Juliusza Słowackiego oraz ogrodzenia Kopca Wolności.

§2

W pracach Komisji bierze czynny udział pracownik Wydziału Gospodarki Komunalnej i Drogownictwa odpowiedzialny za gospodarowanie składnikami majątkowymi p. Marian Matejczyk i pracownik Wydziału Rozwoju i Inwestycji prowadzący inwestycje p. Olgierd Pustówka.

§3

Zadania Komisji określają „WYTYCZNE” stanowiące załącznik nr 1 do niniejszego zarządzenia.

§ 4

Nadzór nad wykonaniem niniejszego zarządzenia powierzam Skarbnikowi Miasta oraz Naczelnikowi Wydziału Gospodarki Komunalnej i Drogownictwa i Naczelnikowi Wydziału Rozwoju i Inwestycji.

Pliki do pobrania

zarz_bur_2013_120z_004.pdf (70) KB
zarz_bur_2013_120z_004_z01.pdf (51) KB

Wytworzył: Marian Matejczyk
Data wprowadzenia: 05-04-2013
Wprowadził: Józef Bryś
Oglądane: 1173

Print Wersja do druku

Urząd Miasta Nowy Targ, 34-400 Nowy Targ ul. Krzywa 1, tel. 18 2611200
© 2009 Informatyka - Jeżeli widzisz błąd na stronie napisz o tym do nas
Polityka cookies i innych podobnych technologii
Klauzula informacyjna RODO
Deklaracja Dostępności
SLE