X
Narodowy Spis Powszechny Ludnoci i Mieszka 2021
RSS facebook
BIP Biuletyn Informacji Publicznej

eUrząd

ePUAP
Znajdź żłobek

Pogoda Serwis pogodowy IMGW
Miejski Ośrodek Kultury
Miejska Biblioteka Publiczna
Miejskie Centrum Sportu i Rekreacji
MMKS Nowy Targ
Nowy Targ - stolica Podhala miasto z 670-letnią historią, określane przez wszystkich Górali jako Miasto.

» więcej o mieście

Nasze Osiągnięcia

ISO9001:2015

#ekoLiderzy2018

JP II Nowy Targ
Nad Dunajcem
Album-Ocalic
NT Szlak Rowerowy
Rowerowy Nowy Targ
PAP Samorząd
Miejska Orkiestra
nowytarg24.tv
PPUZ
NFOŚiGW
Czyste spalanie
Amazonki
Fundacja im. A. Worw
Aeroklub
WKU Nowy Targ
Pakiet dla średnich
Malopolska

Google Translate - tłumaczenie maszynowe strony:

           
Aktualnie stronę ogląda osób: 217
Wydział Gospodarki Komunalnej i Drogownictwa Urzędu Miasta Nowy Targ zaprasza do złożenia oferty na wykonanie oznakowania poziomego ulic miejskich

Wg rozdzielnika

Nasz znak: GKiD. 7021.6.15.2013

Nowy Targ 12.03.2013r.

 

ZAPROSZENIE

do złożenia oferty

na zamówienie, którego wartość nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości 14.000 EURO /art.4 pkt 8 Ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity z 2010 r. Dz.U. Nr 113 poz. 759 z późn. zm.)/

Wydział Gospodarki Komunalnej i Drogownictwa Urzędu Miasta Nowy Targ zaprasza do złożenia oferty na wykonanie oznakowania poziomego ulic miejskich.

 

Opis przedmiotu zamówienia:

Malowanie przejść dla pieszych, linii ciągłych, linii przerywanych, strzałek i innych symboli na jezdni oraz likwidacja śladu starego oznakowania poziomego.

Lp

Wyszczególnienie usług

Jedn. obm.

Cena jedn. obm. brutto (w tym VAT)

Przewid. zakres zad.

Wartość oferty brutto (4x5)

1

2

3

4

5

6

1.

Malowanie przejść dla pieszych na kostce granitowej

m2

 

150

 

2.

Malowanie linii ciągłych i przerywanych, strzałek i innych symboli na kostce granitowej

m2

 

250

 

3.

Malowanie przejść dla pieszych

m2

 

2500

 

4.

Malowanie linii ciągłych i przerywanych, strzałek i innych symboli

m2

 

1000

 

5.

Likwidacja śladu starego oznakowania poziomego

m2

 

100

 

RAZEM (suma pozycji od 1 do 5 w kolumnie 6)

 

 

- Zamawiający zastrzega sobie prawo ograniczenia lub zwiększenia zakresu wykonywanych prac bez konsekwencji ze strony kar umownych, koszt wykonania wszystkich prac nie może przekroczyć wartości umowy.

- Nie dopuszcza się stosowania na terenie miasta mikrokulek refleksyjnych.

- Czas realizacji usługi - do 2 tygodni w okresie 1 - 31 maja 2013 roku

- Gwarancja - 7 miesięcy od daty odbioru.

Oferty należy składać do 22.03.2013r. w Sekretariacie Burmistrza Nowy Targ, pokój 101 w godzinach pracy urzędu z dopiskiem „oferta na wykonanie oznakowania poziomego ulic miejskich”.

Pracownikami upoważnionymi do kontaktowania się z Oferentami jest Marian Twaróg pok. 218 tel. Nr 18 26-112-88 oraz Wojciech Bukowski pok. 226 tel. Nr 18 26-112-89. Informacje i wyjaśnienia można uzyskać osobiście w budynku Urzędu Miasta w godzinach pracy urzędu lub telefonicznie.

Pliki do pobrania

oferty_do_14000_4343.pdf (54) KB

Wytworzył: Tomasz Turwoń
Data wprowadzenia: 13-03-2013
Wprowadził: Marcin Bryniarski
Oglądane: 1766
Wyświetlane do: 22-03-2013

Print Wersja do druku

Urząd Miasta Nowy Targ, 34-400 Nowy Targ ul. Krzywa 1, tel. 18 2611200
© 2009 Informatyka - Jeżeli widzisz błąd na stronie napisz o tym do nas
Polityka cookies i innych podobnych technologii
Klauzula informacyjna RODO
Deklaracja Dostępności
SLE