X
Narodowy Spis Powszechny Ludnoci i Mieszka 2021
RSS facebook
BIP Biuletyn Informacji Publicznej

eUrząd

ePUAP
Znajdź żłobek

Pogoda Serwis pogodowy IMGW
Miejski Ośrodek Kultury
Miejska Biblioteka Publiczna
Miejskie Centrum Sportu i Rekreacji
MMKS Nowy Targ
Nowy Targ - stolica Podhala miasto z 670-letnią historią, określane przez wszystkich Górali jako Miasto.

» więcej o mieście

Nasze Osiągnięcia

ISO9001:2015

#ekoLiderzy2018

JP II Nowy Targ
Nad Dunajcem
Album-Ocalic
NT Szlak Rowerowy
Rowerowy Nowy Targ
PAP Samorząd
Miejska Orkiestra
nowytarg24.tv
PPUZ
NFOŚiGW
Czyste spalanie
Amazonki
Fundacja im. A. Worw
Aeroklub
WKU Nowy Targ
Pakiet dla średnich
Malopolska

Google Translate - tłumaczenie maszynowe strony:

           
Aktualnie stronę ogląda osób: 58
Sprawozdanie Burmistrza Miasta z działalności
za okres od 12.07.2003 do 26.08.2003

 1. Przyjęto ofertę Stowarzyszenia Gmin i Powiatów Małopolski dotyczącą wydania publikacji promocyjnej n.t. "Dunajec śladem brzegów". Mając na uwadze znaczenie promocyjne przedsięwzięcia postanowiono uczestniczyć w jego realizacji przeznaczając na ten cel kwotę 2.000 zł.
 2. Zatwierdzono wyniki prac komisji d.s. dotacji na projekty z zakresu sportu i kultury fizycznej udzielając dotacji dla Klubu Sportowego "Szarotka" w kwocie 1.000 zł. oraz dla Klubu Sportowego "Górale" w kwocie 900 zł.
 3. Podjęto decyzję o wykonaniu drenażu odprowadzającego wody gruntowe do kanalizacji opadowej w korycie Młynówka na długości budowanego kanału oraz odtworzenia istniejącego uszkodzonego kanału deszczowego na długości 28 mb.
 4. Przyjęto i przekazano Przewodniczącemu Rady Miasta projekty uchwał w sprawie:
  • restrukturyzacji należności od Polskich Kolei Państwowych Spółka Akcyjna z tytułu zobowiązań podatkowych stanowiących dochody budżetu miasta,
  • zaciągnięcia pożyczki w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie,
  • zaciągnięcia pożyczki w Narodowym Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie,
  • zmian uchwały budżetowej na 2003r. oraz zmian w budżecie miasta,
  • udzielenia powiatowi nowotarskiemu pomocy finansowej,
  • zatwierdzenia skonsolidowanego budżetu miasta,
  • nabycia nieruchomości,
  • powołania komisji opiniującej kandydatów na ławników sądów powszechnych,
  • realizacji gazyfikacji miasta,
  • nadania statutu dla Zespołu Obsługi Ekonomicznej Szkół i Przedszkoli,
 5. Wydano zarządzenia w sprawach:
  • zmian w planie dochodów i wydatków budżetowych na 2003r.
  • opłat za usługi cmentarne,
  • zasad korzystania z cmentarza komunalnego,
  • udzielenia krótkoterminowej pożyczki dla Związku Euroregion "Tatry",
  • zniszczenia dokumentów z wyborów organów jednostek samorządu terytorialnego przeprowadzonych 27 października 2002r.
  • ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do oddania w dzierżawę,
  • przyjęcia informacji o przebiegu wykonania budżetu miasta za I półrocze br.
  • autopoprawki do projektu uchwały Rady w sprawie zmian w budżecie miasta na 2003r.
  • określenia szczegółowości materiałów planistycznych, terminów ich sporządzenia oraz określenia osób odpowiedzialnych za opracowanie tych materiałów,
 6. Wyrażono zgodę na zmianę umownego terminu zakończenia robót związanych z modernizacją ul. Kolejowej z 31 sierpnia br. do 9 września br. z przyczyn niezależnych od wykonawcy tj. Podhalańskiego Przedsiębiorstwa Drogowo-Mostowego.
 7. Podjęto decyzję o wykonaniu robót dodatkowych za kwotę 11.865 zł. w Szkole Podstawowej Nr 3 w związku z prowadzonymi tam pracami termoizolacyjnymi. Chodzi o wykonanie prac zabezpieczających ( roboty blacharskie nad zapleczem sali gimnastycznej, przewiązki, zabezpieczenie komina).
 8. Pozytywnie załatwiono wniosek Parafii Rzymskokatolickiej p.w. N.S.P.J. o dofinansowanie obchodów 25 - lecia pontyfikatu Jana Pawła II Honorowego Obywatela Miasta Nowego Targu. W ramach uroczystości i imprez zorganizowany zostanie m.in. koncert w Rynku związany z treściami przeciwdziałania patologiom pt. " Nie piję, nie palę".
 9. Postanowiono o dofinansowaniu kwotą 5.490 zł. zakupu wyposażenia miejsca rekreacji przy ul. Szaflarskiej w obrębie bloku Nr 142 w ramach Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych. Zadanie będzie realizował Zakład Gospodarki Mieszkaniowej.
Oglądane: 2036

Print Wersja do druku

Urząd Miasta Nowy Targ, 34-400 Nowy Targ ul. Krzywa 1, tel. 18 2611200
© 2009 Informatyka - Jeżeli widzisz błąd na stronie napisz o tym do nas
Polityka cookies i innych podobnych technologii
Klauzula informacyjna RODO
Deklaracja Dostępności
SLE