RSS RSS facebook
BIP Biuletyn Informacji Publicznej

eUrząd

ePUAP
Znajdź żłobek

Pogoda Serwis pogodowy IMGW
Miejskie Centrum Kultury
Miejska Biblioteka Publiczna
Miejskie Centrum Oświaty i Usług Wspólnych
Miejskie Centrum Sportu i Rekreacji
MMKS Nowy Targ
Invest in Nowy Targ
Nowy Targ - stolica Podhala miasto z 670-letnią historią, określane przez wszystkich Górali jako Miasto.

» więcej o mieście

Nasze Osiągnięcia

ISO9001:2015

#ekoLiderzy2018

JP II Nowy Targ
Nad Dunajcem
Album-Ocalic
NT Szlak Rowerowy
Rowerowy Nowy Targ
PAP Samorząd
Miejska Orkiestra
nowytarg24.tv
PPUZ
NFOŚiGW
Czyste spalanie
Amazonki
Fundacja im. A. Worw
Aeroklub
WKU Nowy Targ
Pakiet dla średnich
Pomoc Ukrainie
2022 GUS Małopolska
Malopolska

Google Translate - tłumaczenie maszynowe strony:

           
Aktualnie stronę ogląda osób: 413
ZARZĄDZENIE NR Or. 0151-14/05 BURMISTRZA MIASTA NOWY TARG
z dnia 14 lutego 2005 roku w sprawie
rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych Gminy Miasta Nowy Targ w zakresie pomocy społecznej - prowadzenie ośrodka pomocy doraźnej w roku 2005

Na podstawie art. 7 ust. 1 pkt 6, pkt 18 i pkt 19, art. 30 ust. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 08 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jedn. Dz. U. z 2001 Nr 142 poz. 1591 z póź. zm.), art.118 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 26 listopada 1998 roku o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2003 roku Nr 15 poz. 148 z późniejszymi zmianami) oraz Uchwały Nr 102/XXIII/04 Rady Miasta Nowy Targ z dnia 3 grudnia 2004r. w sprawie przyjęcia programu współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami, Burmistrz Miasta Nowy Targ zarządza co następuje:

§ 1.

Z budżetu Miasta Nowy Targ udziela się Polskiemu Komitetowi Pomocy Społecznej w Nowym Targu dotacji celowej w wysokości 26.000 zł. na dofinansowanie zadania publicznego z dziedziny pomocy społecznej - prowadzenie ośrodka pomocy doraźnej w roku 2005 r. z przeznaczeniem na: zakup opału (10.000 zł.), zakup żywności (8.000 zł.), koszty energii elektrycznej (3.000 zł.), koszty wody i ścieków (5.000 zł.).

§ 2.

Środki na realizację zadań określonych w zarządzeniu zabezpieczono w budżecie Miasta Nowy Targ na rok 2005, w rozdziale 85295 - Pomoc społeczna pozostała działalność.

§ 3.

Wykonanie zarządzenia powierza się Naczelnikowi Wydziału Infrastruktury Społecznej i Promocji Urzędu Miasta Nowy Targ.

§ 4.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Data wprowadzenia: 22-02-2005
Wprowadził: Józef Bryś
Oglądane: 3059

Print Wersja do druku

Urząd Miasta Nowy Targ, 34-400 Nowy Targ ul. Krzywa 1, tel. 18 2611200
© 2009 Informatyka - Jeżeli widzisz błąd na stronie napisz o tym do nas
Polityka cookies i innych podobnych technologii
Klauzula informacyjna RODO
Deklaracja Dostępności
SLE