X
Narodowy Spis Powszechny Ludnoci i Mieszka 2021
RSS facebook
BIP Biuletyn Informacji Publicznej

eUrząd

ePUAP
Znajdź żłobek

Pogoda Serwis pogodowy IMGW
Miejski Ośrodek Kultury
Miejska Biblioteka Publiczna
Miejskie Centrum Sportu i Rekreacji
MMKS Nowy Targ
Nowy Targ - stolica Podhala miasto z 670-letnią historią, określane przez wszystkich Górali jako Miasto.

» więcej o mieście

Nasze Osiągnięcia

ISO9001:2015

#ekoLiderzy2018

JP II Nowy Targ
Nad Dunajcem
Album-Ocalic
NT Szlak Rowerowy
Rowerowy Nowy Targ
PAP Samorząd
Miejska Orkiestra
nowytarg24.tv
PPUZ
NFOŚiGW
Czyste spalanie
Amazonki
Fundacja im. A. Worw
Aeroklub
WKU Nowy Targ
Pakiet dla średnich
Malopolska

Google Translate - tłumaczenie maszynowe strony:

           
Aktualnie stronę ogląda osób: 49
Sprawozdanie Burmistrza Miasta z działalności
za okres od 1.05.2003 do 9.06.2003

W okresie sprawozdawczym podejmowałem decyzje oraz wydawałem inne rozstrzygnięcia w sprawach należących do zakresu działania Burmistrza i tak:

 1. Uznałem za zasadny wniosek Powiatowego Inspektora Sanitarnego w sprawie sfinansowania nagród dla uczestników konkursu na najlepszy komiks o tematyce antynikotynowej przeznaczając na ten cel kwotę 1.000 zł. Konkurs ten organizowany jest od kilku lat przy udziale miasta w ramach obchodów "Światowego Dnia bez Tytoniu". Zadanie ujęte jest w Miejskim Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.
 2. Dofinansowano kwotą 600 zł. udział młodzieży Gimnazjum Nr 1 w N. Targu w IV Przeglądzie Małych Form Teatralnych organizowanym przez Sądecki Ośrodek Interwencji Kryzysowej.
 3. Podjęto decyzję o sfinansowaniu prowadzonych od 2001r. negocjacji w sprawie zakupu działki o pow. 1.618 m2 położonej na Równi Szaflarskiej i wchodzącej w pas drogowy projektowanej ulicy Sikorskiego.
 4. Zatwierdzono plan robót remontowych w nowotarskich przedszkolach, szkołach podstawowych i gimnazjach na 2003r. w ramach zapisanych w budżecie miasta środków finansowych na oświatę w dziale rezerwy ogólne i celowe w wysokości 200.000 zł.
 5. Przychylono się do wniosku Komitetu Organizacyjnego "Szlaku Papieskiego w Beskidzie Wyspowym i w Gorcach" w sprawie sfinansowania zakupu za kwotę 1.023 zł. 2 tablic informacyjnych "Papieski Szlak Gorczański". Tablice te zamontowane zostaną na Kowańcu, obok przystanku autobusowego MZK i w okolicy Kaplicy Papieskiej.
 6. Wydano zarządzenia w sprawach:
  • zmian w budżecie miasta oraz układzie wykonawczym budżetu miasta na 2003r.
  • zmiany harmonogramu przekazywania środków finansowych dla Gimnazjum Nr 2,
  • ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do oddania w najem lub dzierżawę,
  • określenia szczegółowych warunków zamiany działek na os. Niwa,
  • wyrażenia zgody na ponoszenie wydatku wyższego niż wielkości wynikające z harmonogramu,
  • zmiany planu dochodów i wydatków budżetu miasta w związku z wprowadzeniem zmian wielkości kwot dotacji celowych,
  • przyznania Medalu Pamiątkowego Miasta dla miasta Rabki.
 7. Wydano obwieszczenie i przyjęto regulamin przetargu nieograniczonego /licytacyjnego/ na najem dużego parkingu w Rynku.
 8. Pozytywnie załatwiono wniosek Związku Kynologicznego Oddział w Nowym Targu w sprawie dofinansowania imprez p.n
  • VII Krajowe Wyścigi Psów Rasowych,
  • Jesienne Wyścigi Psich Zaprzęgów
  przeznaczając na ten cel środki w wysokości 3.500 zł. w ramach zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu.
 9. Przyjęto i przekazano do Przewodniczącego Rady Miasta projekty uchwał w sprawach:
  • zatwierdzenia sprawozdań finansowych instytucji kultury,
  • zmian w budżecie miasta na 2003r.
  • zaciągnięcia kredytu długoterminowego,
  • wyboru przedstawiciela do Rady Społecznej SP ZOZ,
  • przeznaczenia do sprzedaży nieruchomości przy ul. Zachemskiego,
  • przeznaczenia do sprzedaży lub oddania w dzierżawę na okres powyżej 3 lat nieruchomości na Czerwonem,
  • oddania nieruchomości w dzierżawę najem lub użytkowanie na okres powyżej lat 3.
 10. Zakupiono ze środków GFOŚiGW około 1200 drzewek z Nadleśnictwa Nowy Targ celem nasadzeń na terenie miasta w ramach programu "Zielone miasto".
 11. Pozytywnie rozpatrzono wnioski:
  • Parafialnego Oddziału Akcji Katolickiej o dofinansowanie V Trzeźwościowego Festynu Rodzinnego przeznaczając na ten cel kwotę 3.000 zł w ramach środków "Przeciwdziałanie Alkoholizmowi",
  • Dyrektora Zakładu Gospodarczego Zieleni i Rekreacji w sprawie objęcia honorowego patronatu nad XXII Turniejem Dzikich Drużyn oraz ufundowanie nagród - przeznaczając na ten cel kwotę 500 zł. ze środków na zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu.
 12. Przyjęto i skierowano do konsultacji w Urzędzie Antymonopolowym projekt uchwały Rady w sprawie zwolnienia z podatku od nieruchomości dla przedsiębiorców.
 13. Pozytywnie załatwiono wniosek Parafii Św. Katarzyny w sprawie dofinansowania festynu z okazji Dnia Dziecka przeznaczając na ten cel kwotę 1.000 zł..
 14. Przyjęto założenia do projektów organizacji placówek oświatowych na rok szkolny 2003/2004.
 15. Podjęto czynności zmierzające do realizacji uchwał Rady z dnia 9 i 30 kwietnia br. dotyczących:
  • rozpatrzenia zarzutów i protestów wniesionych przez osoby fizyczne i prawne nieuwzględnione w projekcie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Nowy Targ - 12,
  • oznakowania atrakcji turystycznych miasta Nowy Targ w ramach Systemu Identyfikacji Atrakcji Turystycznych IDENTUR,
  • szczegółowych zasad i trybu udzielania pomocy w dożywianiu uczniów w szkołach,
  • opłat za przewóz osób i bagażu środkami komunikacji miejskiej,
  • przyjęcia sprawozdania z realizacji w 2002r. Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania problemów Alkoholowych,
  • utworzenia dodatkowego obwodu głosowania w referendum ogólnokrajowym,
  • udzielenia pomocy finansowej samorządowi powiatu nowotarskiego,
  • zmian w uchwale budżetowej na 2003r.
  • zaciągnięcia pożyczki w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej,
  • szczegółowych zasad i trybu umarzania wierzytelności jednostek organizacyjnych powiązanych z budżetem miasta,
  • oddania nieruchomości w dzierżawę lub najem na okres powyżej lat 3,
  • przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.
 16. Przychylono się do wniosku dyrekcji szkół podstawowych nr 4 i 10 w Nowym Targu w sprawie dofinansowania festynu rodzinnego organizowanego w dniu 14 czerwca br. przeznaczając na ten cel kwotę 2.000 zł
 17. Wydano obwieszczenie w sprawie ogłoszenia pisemnych przetargów nieograniczonych na prowadzenie placów targowych na os. Bereki oraz przy ul. Nadwodniej.
 18. Przeprowadzono 7 przetargów nieograniczonych na realizację zadań miasta ujętych w budżecie miasta. Informacja w tej sprawie stanowi załącznik do sprawozdania.
Oglądane: 2014

Print Wersja do druku

Urząd Miasta Nowy Targ, 34-400 Nowy Targ ul. Krzywa 1, tel. 18 2611200
© 2009 Informatyka - Jeżeli widzisz błąd na stronie napisz o tym do nas
Polityka cookies i innych podobnych technologii
Klauzula informacyjna RODO
Deklaracja Dostępności
SLE