X
Narodowy Spis Powszechny Ludnoci i Mieszka 2021
RSS facebook
BIP Biuletyn Informacji Publicznej

eUrząd

ePUAP
Znajdź żłobek

Pogoda Serwis pogodowy IMGW
Miejski Ośrodek Kultury
Miejska Biblioteka Publiczna
Miejskie Centrum Sportu i Rekreacji
MMKS Nowy Targ
Nowy Targ - stolica Podhala miasto z 670-letnią historią, określane przez wszystkich Górali jako Miasto.

» więcej o mieście

Nasze Osiągnięcia

ISO9001:2015

#ekoLiderzy2018

JP II Nowy Targ
Nad Dunajcem
Album-Ocalic
NT Szlak Rowerowy
Rowerowy Nowy Targ
PAP Samorząd
Miejska Orkiestra
nowytarg24.tv
PPUZ
NFOŚiGW
Czyste spalanie
Amazonki
Fundacja im. A. Worw
Aeroklub
WKU Nowy Targ
Pakiet dla średnich
Malopolska

Google Translate - tłumaczenie maszynowe strony:

           
Aktualnie stronę ogląda osób: 65
Sprawozdanie z działalności Burmistrza Miasta za okres od 1 września do 29 września 2011 r.

W okresie sprawozdawczym podejmowano decyzje, a także inne rozstrzygnięcia w sprawach z zakresu administracji publicznej należących do zadań Burmistrza Miasta, a w szczególności:

 1. Wydano zarządzenia w sprawach:
  1. ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do zbycia ( nieruchomość zabudowana położona przy ul. Kolejowej),
  2. ogłoszenia wykazu lokali użytkowych przeznaczonych do sprzedaży ( lokale użytkowe położone w budynkach wielomieszkaniowych przy Al. Tysiąclecia 42 i 44),
  3. ogłoszenia przetargu ograniczonego na sprzedaż dwóch nieruchomości niezabudowanych położonych w rejonie ulicy Ludźmierskiej w Nowym Targu,
  4. ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do oddania w dzierżawę:
   1. nieruchomość częściowo zabudowana, ogrodzona przeznaczona na działalność statutową Auto Moto Klub „Gorce”,
   2. nieruchomość zabudowana, położona na terenie „starej oczyszczalni ścieków” przeznaczona na magazyn),
  5. ogłoszenia II przetargu na sprzedaż lokali mieszkalnych na Osiedlu Polana Szaflarska 2 w Nowym Targu,
  6. ogłoszenia przetargu na sprzedaż zabudowanej nieruchomości położonej przy ul Kolejowej,
  7. ogłoszenia przetargu na sprzedaż lokali użytkowych przeznaczonych do sprzedaży ( lokale użytkowe położone w budynkach wielomieszkaniowych przy Al. Tysiąclecia 42 i 44),
  8. powołania Komisji Przetargowej dla rozstrzygnięcia przetargu na sprzedaż DH „Gorce”,
  9. powołania Komisji Konkursowej w celu opiniowania projektów na zlecanie zadań publicznych w zakresie sprzyjania rozwojowi sportu na terenie Miasta Nowy Targ,
  10. rozstrzygnięcia konkursu projektów na zlecenie zadań publicznych w zakresie sprzyjania rozwojowi sportu na terenie Miasta Nowy Targ,
  11. nadania Medalu Pamiątkowego 66 –lecia Miasta Nowy Targ dla Pana Józefa Trzcińskiego z okazji Jubileuszu 25 lecia pełnienia funkcji Starszego Cechu Rzemiosł Różnych w Nowym Targu,
  12. nadania Medalu Pamiątkowego 660-lecia Miasta Nowy Targ dla Dyrektor Anny Dziubas z okazji XX- lecia istnienia Galerii „Jatki” w Nowym Targu
  13. ustalenia wzorów protokołu wyników konsultacji w obwodzie i protokołu zbiorczego wyników konsultacji,
  14. okreslenia wytycznych dla miejskiej komisji oraz komisji obwodowych powołanych do przeprowadzenia konsultacji społecznych z mieszkańcami Nowego Targu wyznaczonych na dzień 9 października 2011r.,
  15. powołania Miejskiej Komisji ds. konsultacji na terenie Miasta Nowy Targ,
  16. powołania obwodowych komisji wyborczych na terenie Miasta Nowy Targ dla przeprowadzenia głosowania w wyborach do Sejmu i Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 9 października 2011r.
  17. przeprowadzenia konsultacji programu współpracy Miasta Nowy Targ z organizacjami pozarządowymi w roku 2012 z mieszkańcami Gminy Miasto Nowy Targ
  18. przygotowania i przeprowadzenia ćwiczenia epizodyczno- zgrywającego w ramach powszechnej samoobrony.
 2. Przyjęto i przekazano Przewodniczącemu Rady Miasta projekty uchwał w sprawach:
  1. udzielenia pomocy finansowej Podhalańskiej Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Nowym Targu z przeznaczeniem na realizację zadania inwestycyjnego pt.” Centrum przyjęć studentów”,
  2. wyboru ławników do Sadu Okręgowego w Nowym Sączu i Sadu Rejonowego w Nowym Targu na kadencję 2012-2015,
  3. zmiany uchwały Nr VIII/60/2011 rady Miasta Nowy targ z dnia 30 czerwca 2011r. w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego,
  4. zmiany uchwały Nr 22/XXXVI/06 Rady Miasta Nowy Targ z dnia 20 lutego 2006r. w sprawie wysokości opłaty targowej i zasad jej pobierania na terenie miasta Nowy Targ,
  5. zmian Uchwały Budżetowej na 2011r. Nr V/25/2011 z dnia 24 lutego 2011 oraz zmian w budżecie miasta,
  6. zmiany uchwały Nr V/26/2011 Rady Miasta Nowy Targ z dnia 24 lutego 2011r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miasto Nowy Targ na lata 2011-2022
   Pozytywnie zaopiniowano projekt uchwały Przewodniczącego Rady w sprawie: uznania za bezzasadną i oddalenia skargi Pani Haliny Murackiej na działania podejmowane przez Prezesa Zarządu Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej w Nowym Targu Sp.z o.o.
 3. W sprawach dotyczących przetargów- ogłoszono:
  1. przetarg nieograniczony na wykonanie prac projektowych dla zadania inwestycyjnego pn. Modernizacja i rozbudowa systemów odwodnieniowych w zakresie;
   1. zlewnia potoku Skotnica w Nowym Targu od ulicy Norwida do pot. Czarny Dunajec,
   2. ciek wodny b.n. na odcinku od ulicy Kokoszków do rzeki Dunajec z ujściem poniżej stopnia wodnego na tzw. Złączach,
   3. uzyskanie pozwoleń na budowę lub zgłoszeń robót nie wymagających pozwolenia na budowę dla powyższych zadań
  2. publiczny przetarg ustny nieograniczony (licytację) na sprzedaż nieruchomości zabudowanej budynkiem usługowym, położonej w Nowym Targu przy ul. Harcerskiej 2,
  3. przetarg ustny ograniczony na sprzedaż niezabudowanych działek położonych w Nowym Targu w rejonie ul. Ludźmierskiej
 4. Inne zadania:
  1. podjęto decyzję o przedłużeniu umowy na administrowanie placu targowego na dotychczasowych zasadach na okres 1 roku,
  2. postanowiono przedłużyć umowę najmu komina na Równi Szafarskiej dla PTK Centertel Sp. z o.o. i Polskiej Telefonii Cyfrowej S.A bez zmiany wysokości czynszu.
  3. postanowiono zlokalizować plac zabaw przy ul. Szafarskiej nieopodal bloku nr 142 (tj. za miejskim boiskiem asfaltowym, pomiędzy garażami przy ul. Solidarności, blokiem nr 142 i „wieżowcem” nr 148)i o przeniesieniu w zaproponowane miejsce elementów wyposażenia placu zabaw dotychczas użytkowanych w Parku Miejskim,
  4. postanowiono, że prace konserwatorskie przy zabytkowych nagrobkach będą prowadzone przez Urząd po wcześniejszym przejęciu tych nagrobków na majątek Miasta.

Pliki do pobrania

sbmzd_20110901_20110929.pdf (35) KB

Wytworzył: Stanisława Szołtysek
Data wprowadzenia: 30-09-2011
Wprowadził: Józef Bryś
Oglądane: 1289

Print Wersja do druku

Urząd Miasta Nowy Targ, 34-400 Nowy Targ ul. Krzywa 1, tel. 18 2611200
© 2009 Informatyka - Jeżeli widzisz błąd na stronie napisz o tym do nas
Polityka cookies i innych podobnych technologii
Klauzula informacyjna RODO
Deklaracja Dostępności
SLE